ކ. މާލެ
|
30 އޭޕްރިލް 2024 | އަންގާރަ 10:15
ބާސެލޯނާ އިން ކުޅުނު މެޗުގައި ލަނޑު ޖެހުމަށްފަހު ލެވަންޑޯސްކީ އުފާ ފާޅުކުރަނީ
ބާސެލޯނާ އިން ކުޅުނު މެޗުގައި ލަނޑު ޖެހުމަށްފަހު ލެވަންޑޯސްކީ އުފާ ފާޅުކުރަނީ
ރޮއިޓާސް
ސްޕެނިޝް ލީގު
ލެވަންޑޯސްކީގެ ހެޓްރިކާއެކު ބާސެލޯނާ މޮޅުވެއްޖެ
ބާސެލޯނާ ދެ ވަނައިގައި އޮތީ މިހާތަނަށް ކުޅުނު 33 މެޗުން 73 ޕޮއިންޓު ހޯދައިގެން

ސްޕެނިޝް ލީގުގައި ވެލެންސިއާއާ ދެކޮޅަށް ކުޅުނު މެޗުން ބާސެލޯނާ މޮޅުވެއްޖެ އެވެ.

ހޯމަ ދުވަހުގެ ރޭ ވެލެންސިއާއާ ދެކޮޅަށް ކުޅުނު މެޗު ބާސެލޯނާ އިން ކާމިޔާބު ކުރީ 4-2 އިންނެވެ. މެޗުގައި ބާސެލޯނާ އިން ލީޑު ނަގާފައި ވަނިކޮށް، ވެލެންސިއާ އިން ވަނީ ނަތީޖާ ހަމަހަމަކޮށް، ލީޑު ވެސް ނަގައިފަ އެވެ. ނަމަވެސް ދެ ވަނަ ހާފުގައި ބާސެލޯނާ އިން ވަނީ ތިން ލަނޑު ޖަހައިގެން މެޗު ކާމިޔާބު ކޮށްފަ އެވެ.

މެޗު ފަށައިގެން 22 ވަނަ މިނެޓުގައި ބާސެލޯނާ އަށް ލީޑު ނަގައިދިނީ ފާމިން ލޮޕޭޒް އެވެ. އޭނާ އެ ލަނޑު ޖެހީ ރަފީނިއާ ތަނަވަސްކޮށްދިން ފުރުސަތެއްގަ އެވެ. ނަމަވެސް އޭގެ ފަސް މިނެޓު ފަހުން ހޫގޯ ޑުރޯ ވަނީ ލަނޑު ޖަހައި، ވެލެންސިއާ އަށް ނަތީޖާ ހަމަހަމަ ކޮށްދީފަ އެވެ. މެޗުގައި ވެލެންސިއާ އަށް ލީޑު ލިބުނީ 38 ވަނަ މިނެޓުގައި ޕެޕެލޫ ޖެހި ލަނޑުންނެވެ. އެއީ އެ ޓީމަށް ލިބުނު ޕެނަލްޓީއެއް ކާމިޔާބު ކޮށްގެންނެވެ.

ދެ ވަނަ ހާފު ފަށައިގެން ހަތަރު ވަނަ މިނެޓުގައި ބާސެލޯނާ އަށް ނަތީޖާ ހަމަހަމަ ކޮށްދިނީ ރޮބާޓް ލެވަންޑޯސްކީ އެވެ. އޭގެ ފަހުން 82 ވަނަ މިނެޓުގައި އޭނާ ވަނީ އެ އިތުރު ލަނޑެއް ޖަހައި އެ ޓީމަށް ލީޑު ވެސް ނަގައިދީފަ އެވެ. ބާސެލޯނާގެ ހަތަރު ވަނަ ލަނޑު، މެޗުގެ ފުރިހަމަ ވަގުތު ހަމަވެ އިތުރަށް ދެއްކި ވަގުތުގައި ޖަހައި ލެވަންޑޯސްކީ ވަނީ އޭނާގެ ހެޓްރިކް ހަމަކޮށްފަ އެވެ.

މޮޅާއެކު ބާސެލޯނާ އޮތީ ދެ ވަނައިގަ އެވެ. އެއީ މިހާތަނަށް ލީގުގައި ކުޅުނު 33 މެޗުން 73 ޕޮއިންޓު ހޯދައިގެންނެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 2 މަސް ކުރިން
ރިވިއު ކުރީ: މަރްޔަމް ދާނިޝް ނަޝީދު
0%
0%
0%
0%
0%
0%
ކޮމެންޓް