ކ. މާލެ
|
29 އޭޕްރިލް 2024 | ހޯމަ 07:07
މެޗުގައި ލަނޑު ޖެހުމަށްފަހު ސިޓީގެ ކުޅުންތެރިން އުފާ ފާޅުކުރަނީ
މެޗުގައި ލަނޑު ޖެހުމަށްފަހު ސިޓީގެ ކުޅުންތެރިން އުފާ ފާޅުކުރަނީ
ރޮއިޓާސް
އިނގިރޭސި ޕްރިމިއާ ލީގު
ފޮރެސްޓު ބަލިކޮށް، ސިޓީން އާސެނަލްގެ ފުލުގައި ވިއްދާފައި
 
އެއް ވަނައިގައި އޮތް ވާދަވެރި އާސެނަލާ ދެމެދު އޮތީ ޕޮއިންޓެއްގެ ފަރަގެއް

އިނގިރޭސި ޕްރިމިއާ ލީގުގައި ނޮޓިންހަމް ފޮރެސްޓާ ދެކޮޅަށް ކުޅުނު މެޗުންް މޮޅުވެ، އެންމެ ފަހުގެ ޗެމްޕިއަން މެންޗެސްޓަރ ސިޓީން، އެއް ވަނައިގައި އޮތް އާސެނަލްގެ ފުލުގައި ވިއްދައިފި އެވެ.

ފޮރެސްޓުގެ އަމިއްލަ ދަނޑުގައި އާދިއްތަ ދުވަހުގެ ރޭ ކުޅުނު މެޗުން ސިޓީ މޮޅުވީ، 2-0 އިންނެވެ. މެޗުގެ ފުރަތަމަ ހާފުގައި ސިޓީން އެއް ލަނޑު ޖެހިއިރު، އަނެއް ލަނޑު ޖެހީ ދެ ވަނަ ހާފުގަ އެވެ.

މެޗުގެ ފުރަތަމަ ހާފުގެ 32 ވަނަ މިނެޓުގައި ސިޓީ އަށް ލީޑު ނަގައިދިނީ ކްރޮއޭޝިއާގެ ޑިފެންޑަރު ޖޮސްކޯ ގްވާޑިއޯލް އެވެ. އޭނާ އެ ލަނޑު ޖަހަން ފުރުސަތު ތަނަަވަސްކޮށްދިނީ ބެލްޖިއަމްގެ މިޑްފީލްޑަރު ކެވިން ޑި ބްރޭނާ އެވެ. ސިޓީގެ ދެ ވަނަ ލަނޑު، މެޗުގެ 71 ވަނަ މިނެޓުގައި ޖެހީ ނޯވޭގެ ފޯވާޑް އާލިން ހާލަންޑް އެވެ. އެ ލަނޑު ޖަހަން ހާލަންޑަށް ފުރުސަތު ތަނަވަސްކޮށްދިނީ ވެސް ޑި ބްރޭނާ އެވެ. އަނިޔާ އިން އެނބުރި އައި ފަހުން، ޑި ބްރޭނާ އަންނަނީ މޮޅު ކުޅުމެއް ދައްކަމުންނެވެ.

މޮޅާއެކު ސިޓީ އޮތީ ދެ ވަނައިގަ އެވެ. ނަމަވެސް، އެއް ވަނައިގައި އޮތް ވާދަވެރި އާސެނަލާ ދެމެދު އޮތީ ޕޮއިންޓެއްގެ ފަރަގެކެވެ. އެވެސް، އާސެނަލަށް ވުރެ އެއް މެޗު މަދުން ކުޅެގެންނެވެ. މެޗުގެ އަދަދު ހަމަކޮށް، ކުރިއަށް އެރުމުގެ ފުރުސަތު ސިޓީ އަށް އެބައޮތެވެ.

މިހާތަނަށް ކުޅުނު 34 މެޗުން ސިޓީ އަށް ލިބެނީ 79 ޕޮއިންޓެވެ. އެއް ވަނައިގައި އާސެނަލް އޮތީ 35 މެޗުން 80 ޕޮއިންޓު ހޯދައިގެންނެވެ. ތިން ވަނައިގައި ލިވަޕޫލް އޮތީ 35 މެޗުން 75 ޕޮއިންޓު ހޯދައިގެންނެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 2 މަސް ކުރިން
ރިވިއު ކުރީ: މަރްޔަމް ދާނިޝް ނަޝީދު
0%
0%
0%
0%
0%
0%
ކޮމެންޓް