ކ. މާލެ
|
25 އޭޕްރިލް 2024 | ބުރާސްފަތި 05:04
އާސެނަލްގެ ކޯޗު މިކޭލް އާޓެޓާ އަދި ކައި ހަވާޓްޒް
އާސެނަލްގެ ކޯޗު މިކޭލް އާޓެޓާ އަދި ކައި ހަވާޓްޒް
ރޮއިޓާސް
އާސެނަލް
ހަވާޓްޒް ދައްކަމުން އަންނަ ކުޅުމާމެދު އާޓެޓާ ވަރަށް ބޮޑަށް ހިތްހަމަ ޖެހިފައި
 
އާޓެޓާ ބުނީ، އާސެނަލުން ކުޅޭ ކޮންމެ މެޗެއްގެ، ކޮންމެ މަރުހަލާއެއްގައި ވެސް ހަވާޓްޒްގެ ޖުމުލަ ޙިއްސާ ވަރަށް ބޮޑު ކަމަށް

އާސެނަލަށް ކުޅެމުން އަންނަ ޖަރުމަނުގެ ކައި ހަވާޓްޒް ދައްކަމުން އަންނަ ކުޅުމާމެދު ވަރަށް ބޮޑަށް ހިތްހަމަ ޖެހިފައި ހުރި ކަމަށް އެ ޓީމުގެ ކޯޗު މިކޭލް އާޓެޓާ ބުނެފި އެވެ.

އޭނާ މިހެން ބުނީ އިނގިރޭސި ޕްރިމިއާ ލީގުގައި ޗެލްސީއާ ދެކޮޅަށް އާސެނަލުން ކުޅުނު މެޗުގައި، އުމުރުން 24 އަހަރުގެ ހަވާޓްޒް ދެއްކި މޮޅު ކުޅުމާ ގުޅިގެން ވާހަކަ ދައްކަމުންނެވެ. އެ މެޗުގައި އާސެނަލުން ފަސް ލަނޑު ޖެހިއިރު، ހަވާޓްޒް ވަނީ ދެ ލަނޑު ޖަހައިފަ އެވެ.

މެޗަށްފަހު ވާހަކަ ދައްކަމުން އާޓެޓާ ބުނީ، އާސެނަލުން ކުޅޭ ކޮންމެ މެޗެއްގެ، ކޮންމެ މަރުހަލާއެއްގައި ވެސް ހަވާޓްޒްގެ ޖުމުލަ ޙިއްސާ ވަރަށް ބޮޑު ކަމަށެވެ. ޚާއްސަކޮށް އޭނާ އަކީ ޓީމުގެ އެހެން ކުޅުންތެރިންނާ ގުޅިގެން، އެއް ޓީމެއްގެ ގޮތުގައި ކުޅުމަށް އިސްކަން ދެމުން އަންނަ ހުނަރުވެރި ކުޅުންތެރިޔެއް ކަމަށް އޭނާ ވަނީ ބުނެފަ އެވެ.

މީގެ އިތުރުން އާޓެޓާ ބުނީ، ޗެލްސީއާ ދެކޮޅަށް ހަވާޓްޒް ޖެހި ދެ ލަނޑުގެ އިތުރުން، އޭނާގެ ބައެއް އެހެން ކަހަލަ ކަންކަން އިތުރު ކޮށްލުމުން، ހަވާޓްޒް ދެއްކީ ވަރަށް މޮޅު ކުޅުމެއްކަން ފާހަގަ ވެގެންދާނެ ކަމަށެވެ. އެހެންކަމުން އާސެނަލުން ކުރިއަށް ދާން މަސައްކަތް ކުރާއިރު، ހަވާޓްޒްގެ ދައުރު އެ ޓީމަށް ވަރަށް ބޮޑަށް ބޭނުންވާނެ ކަމަށް ވެސް އޭނާ ބުންޏެވެ.

ޗެލްސީގައި ހުރުމަށްފަހު ހަވާޓްޒް އާސެނަލަށް ބަދަލުވީ މިދިޔަ އަހަރުގެ ޖޫން މަހުގެ ތެރޭގަ އެވެ. އޭނާ ވަނީ މިހާތަނަށް އާސެނަލަށް ކުޅެދިން 47 މެެޗުގައި 12 ލަނޑު ޖަހައިފަ އެވެ. ހަވާޓްޒް އަކީ އާސެނަލްގެ ކޯޗު އާޓެޓާ އިސްކަން ދެމުން އަންނަ ކުޅުންތެރިންގެ ތެރޭގައި ވެސް ހިމެނޭ ކުޅުންތެރިޔެކެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 2 މަސް ކުރިން
ރިވިއު ކުރީ: ފާޠިމަތު ޒުހައިރާ
0%
0%
0%
0%
0%
0%
ކޮމެންޓް