ކ. މާލެ
|
24 އޭޕްރިލް 2024 | ބުދަ 07:49
އެސްޓަން ވިލާގެ ކޯޗު އުނާއި އެމެރީ
އެސްޓަން ވިލާގެ ކޯޗު އުނާއި އެމެރީ
ރޮއިޓާސް
އެސްޓަން ވިލާ
އެސްޓަން ވިލާގެ އެއްބަސްވުން އެމެރީ އައުކޮށްފި
 
އެސްޓަން ވިލާ އާއެކު އެމެރީ ސޮއިކުރި އައު އެއްބަސްވުމުގެ މުއްދަތު ހަމަވާނީ 2027 ވަނަ އަހަރުގެ ޖޫން މަހުގެ ނިޔަލަށް

އެސްޓަން ވިލާ އަށް އިރުޝާދު ދެމުން އަންނަ ސްޕެއިންގެ އުނާއި އެމެރީ، އެ ކުލަބުގެ އެއްބަސްވުން އައުކޮށްފި އެވެ.

އުމުރުން 52 އަހަރުގެ އެމެރީ އެސްޓަން ވިލާގެ ކޯޗުކަމާ ހަވާލުވީ 2022 ވަނަ އަހަރު އެވެ. އެ ކުލަބާއެކު އޭނާ ސޮއި ކުރީ ހަތަރު އަހަރު ދުވަހުގެ އެއްބަސްވުމެއްގަ އެވެ. އެ އެއްބަސްވުމުގެ މުއްދަތު ހަމަވާން އޮތީ 2026 ވަނަ އަހަރުގެ ޖޫން މަހުގެ ނިޔަލަށެވެ. ނަމަވެސް، އެއްބަސްވުމުގައި ބާކީ ދެ އަހަރު އޮއްވާ، އެސްޓަން ވިލާ އިން ވަނީ އޭނާގެ އެއްބަސްވުން އައުކޮށްފަ އެވެ.

އެސްޓަން ވިލާ އާއެކު އެމެރީ ސޮއި ކުރި އައު އެއްބަސްވުމުގެ މުއްދަތު ހަމަވާނީ 2027 ވަނަ އަހަރުގެ ޖޫން މަހުގެ ނިޔަލަށެވެ. އެމެރީގެ އިރުޝާދުގެ ދަށުން އެސްޓަން ވިލާ ވަނީ މިހާތަނަށް 77 މެޗު ކުޅެފަ އެވެ. އޭގެ ތެރެއިން އެ ޓީމު ވަނީ 44 މެޗުން މޮޅުވެފަ އެވެ. 20 މެޗުން ބަލިވެފައިވާއިރު، 13 މެޗުން ވަނީ އެއްވަރުވެފަ އެވެ. އެސްޓަން ވިލާގެ ކޯޗުކަމާ އެމެރީ ހަވާލުވީއިރު، އެ ޓީމު އޮތީ އިނގިރޭސި ޕްރިމިއާ ލީގު ތާވަލްގެ 17 ވަނައިގަ އެވެ. ނަމަވެސް ސީޒަން ނިންމާލިއިރު، އެ ޓީމު އޮތީ ހަތް ވަނައިގަ އެވެ. މިހާރު ކުރިއަށްދާ ސީޒަންގެ ލީގުގައި އެ ޓީމު އޮތީ ހަތަރު ވަނައިގަ އެވެ.

އެސްޓަން ވިލާގެ އިތުރުން އެމެރީ ވަނީ އެހެން ކުލަބުތަކުގައި ވެސް މަސައްކަތްކޮށް، ކާމިޔާބުތަކެއް ޙާސިލުކޮށްފަ އެވެ. އޭގެ ތެރޭގައި އިނގިރޭސި ޕްރިމިއާ ލީގުގެ އާސެނަލް، ފްރާންސްގެ ޕެރިސް ސެއިންޓް ޖާމަން (ޕީއެސްޖީ)ގެ އިތުރުން، ސްޕެއިންގެ ސެވިއްޔާ އަދި ވިޔަރެއާލް ފަދަ ކުލަބުތައް ހިމެނެ އެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 4 ހަފްތާ ކުރިން
ރިވިއު ކުރީ: މަރްޔަމް ދާނިޝް ނަޝީދު
0%
0%
0%
0%
0%
0%
ކޮމެންޓް