ކ. މާލެ
|
23 އޭޕްރިލް 2024 | އަންގާރަ 09:42
ޗެލްސީ އަށް ކުޅެމުން އަންނަ ތިއާގޯ ސިލްވާ
ޗެލްސީ އަށް ކުޅެމުން އަންނަ ތިއާގޯ ސިލްވާ
ރޮއިޓާސް
ޗެލްސީ
ސީޒަން ނިމުމުން، ސިލްވާ ޗެލްސީ ދޫކޮށްލަނީ
 
އެ ކުލަބާއެކު އެންމެ ފަހުން އޭނާ ސޮއި ކޮށްފައިވާ އެއްބަސްވުމުގެ މުއްދަތު ހަމަވާނީ މިއަހަރުގެ ޖޫން މަހުގެ ނިޔަލަށް

ޗެލްސީ އަށް ކުޅެމުން އަންނަ ބްރެޒިލްގެ ޑިފެންޑަރު ތިއާގޯ ސިލްވާ، މި ސީޒަން ނިމުމުން އެ ކުލަބު ދޫކޮށްލަން ނިންމާފައިވާ ކަމަށް މީޑިއާ ތަކުން ރިޕޯޓުކޮށްފި އެވެ.

އުމުރުން 39 އަހަރުގެ ކުޅުންތެރިޔާ ޗެލްސީ އަށް ބަދަލުވީ 2020 ވަނަ އަހަރު އެވެ. އެ ކުލަބާއެކު އެންމެ ފަހުން އޭނާ ސޮއި ކޮށްފައިވާ އެއްބަސްވުމުގެ މުއްދަތު ހަމަވާނީ މިއަހަރުގެ ޖޫން މަހުގެ ނިޔަލަށެވެ. މީޑިއާ ތަކުގައި ބުނެފައިވާ ގޮތުން، އެ އެއްބަސްވުން ހަމަވުމުން ސިލްވާ ބޭނުން ވަނީ ޗެލްސީ ދޫކޮށްލާށެވެ.

މީގެ އިތުރުން މިއަހަރުގެ ޖަނަވަރީ މަހުގެ ތެރޭގައި ޗެލްސީން އޭނާ އަށް އައު އެއްބަސްވުމެއް ހުށަހެޅި ކަމަށާއި، ނަމަވެސް އެ އެއްބަސްވުން ސިލްވާ ވަނީ ރިޖެކްޓުކޮށްފައި ކަމަށް ވެސް ރިޕޯޓުތަކުގައި ވަނީ ބުނެފަ އެވެ. ހިލޭ ޓްރާންސްފާއެއްގައި ކުލަބު ދޫކޮށްލަން ސިލްވާ އޮތީ ނިންމާފައި ކަމަށާއި، އެކަން ވަރަށް އަވަހަށް ހާމަކުރާނެ ކަމަށް ވެސް ބުނެފައިވެ އެވެ.

ސިލްވާ، ޗެލްސީ ދޫކޮށްލާއިރު ބްރެޒިލްގެ ފްލުމިނެންސޭ އިން އޭނާ ހޯދަން ޝައުޤުވެރިވާ ކަމަށް ވެސް ބުނެފައިވެ އެވެ. އެ ކުލަބުން އޭނާ ހޯދުމުގެ ޝައުޤުވެރިކަން މީގެ ކުރިން ވެސް ފާޅުކޮށްފައިވާ ކަމަށާއި، ބަދަލުވާނެ ކުލަބެއް ސިލްވާ ނިންމާނީ ފަހުން ކަމަަށް ރިޕޯޓުތައް ބުނެ އެވެ.

ޗެލްސީގައި މިވީ ހަތަރު ސީޒަންގެ ތެރޭގައި އޭނާ ވަނީ އެ ކުލަބަށް، 149 މެޗު ކުޅެދީ ނުވަ ލަނޑު ޖަހައިފަ އެވެ. އެ ކުލަބާއެކު އޭނާ ވަނީ ތިން ތައްޓެއް ކާމިޔާބު ކޮށްފަ އެވެ. އެއީ ޔުއެފާ ޗެމްޕިއަންސް ލީގު، ޔުއެފާ ސުޕަ ކަޕް އަދި ފީފާ ކުލަބް ވޯލްޑް ކަޕް އެވެ. މީގެ އިތުރުން އެފްއޭ ކަޕް އަދި ކަރަބޯ ކަޕްގެ ފައިނަލްގައި ވަނީ ދެ ފަހަރު ކުޅެފަ އެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 1 މަސްކުރި
ރިވިއު ކުރީ: މަރްޔަމް ދާނިޝް ނަޝީދު
0%
0%
0%
0%
0%
0%
ކޮމެންޓް