ކ. މާލެ
|
21 އޭޕްރިލް 2024 | އާދީއްތަ 22:02
މަޖިލިސް އިންތިހާބުގެ ވޯޓުގުނުމުގެ މަސައްކަތުގެ ތެރެއިން
މަޖިލިސް އިންތިހާބުގެ ވޯޓުގުނުމުގެ މަސައްކަތުގެ ތެރެއިން
އިލެކްޝަންސް ކޮމިޝަން
މަޖިލިސް އިންތިހާބު
ސިޔާސީ މަސްރަޙު ހަލަބޮލިނުވާނޭހެން އަމަލުތައް ބެހެއްޓުމަށް އެޗްއާރުސީއެމްއިން އިލްތިމާސްކޮށްފި
 
އިލެކްޝަންސް ކޮމިޝަނުން ކޮށްފައިވާ މަސައްކަތްތަކާއި އިންތިޒާމުތައް ޖުމްލަގޮތެއްގައި ރަނގަޅު

ސިޔާސީ މަސްރަޙު ހަލަބޮލިނުވާނޭހެން އަމަލުތައް ބެހެއްޓުމަށް އެޗްއާރުސީއެމްއިން އިލްތިމާސްކޮށްފިއެވެ.

އާދީއްތަ ދުވަހު ބޭއްވި ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ އިންތިހާބު 2024ގެ އިންތިހާބާއި ގުޅިގެން އެޗްއާރުސީއެމްއިން ބުނީ އާދީއްތަ ދުވަހު ކުރިއަށް ދިޔަ ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ އިންތިޙާބުގެ ވޯޓުލުމުގެ އެންމެހައި ހަރަކާތްތައް ކުރިއަށްގޮސްފައިވަނީ ޖުމްލަގޮތެއްގައި ސުލްހަވެރިކަމާ އަމާންކަމާއެކުގައިކަމަށެވެ.

އެޗްއާރުސީއެމުން ބުނީ މި އިންތިޚާބަށް އިލެކްޝަންސް ކޮމިޝަނުން ކޮށްފައިވާ މަސައްކަތްތަކާއި އިންތިޒާމުތައް ޖުމްލަގޮތެއްގައި ވަރަށް ރަގަޅުކަމަށެވެ. އަދި އިންތިޙާބުގެ ވޯޓު ގުނުމުގެ މަސައްކަތްތައް ކުރިއަށް ދާއިރު، ދިމިޤްރާޠީ އުޞޫލުން ރައްޔިތުން ބައިވެރިވެ ނިންމާ ނިންމުން ބަލައިގަތުމަށާއި އެ ނިންމުމަށް އިޙްތިރާމުކޮށް ގައުމުގެ ސިޔާސީ މަޝްރަޙު ހަލަބޮލި ނުވާނޭހެން އަމަލުތައް ބެހެއްޓެވުމަށް އެންމެހާ ފަރާތްތަކަށް އިލްތިމާސްކުރާ ކަމަށެވެ.

އަދި އިންތިޙާބުގެ ވޯޓު ގުނުމުގެ މަސައްކަތްތައް ނިމުމުން، ކޮމިޝަނުން އިންތިޙާބު އޮބްޒަރވް ކުރުމުގައި ފާހަގަކުރެވުނު ކަންކަމުގެ ރިޕޯޓު އާންމު ކުރާނެ ކަމަށެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 4 ހަފްތާ ކުރިން
ރިވިއު ކުރީ: ފާޠިމަތު ޒުހައިރާ
0%
0%
0%
0%
0%
0%
ކޮމެންޓް
ގުޅުންހުރި
މިއަދު ސިޔާސީ މަޤާމުތަކަށް އައްޔަނުކުރާ މީހުންގެ މައުލޫމާތަކީ ވަންހަނާ، ސިއްރު މައުލޫމާތު: މީކާއީލް
އެމްޑީޕީން ކުރިއަށް އޮތްތަނުގައި ރާއްޖޭގެ ހިންގުން ރަނގަޅު ކުރުމަށް ގިނަ މަސައްކަތްތައް ކުރާނެ: ނިޔާޒު
މަޖިލީހުގެ %33 ގޮނޑި އަންހެނުންނަށް ޚާއްސަކުރުމަކީ މިވަގުތަށް ގެންނަންޖެހޭ މުހިއްމު ބަދަލެއް: މެންބަރު ނިޔާޒު
މިއަދު މަޖިލިސް ޖަލްސާ ކެންސަލް، ތަޅުމަށް ވަޑައިގެންނެވީ 10 މެންބަރުން
އިޒްރޭލުން ރަފާޙްގައި ޤަތުލުއާންމެއް ހިންގުން ހުއްޓުވުމަށް ރާއްޖޭގެ ފެންވަރުގައި ކުރެވެން ހުރި ހުރިހާ ކަމެއް ކޮށްދިނުމަށް ސަރުކާރަށް ގޮވާާލާ ކުއްލި މައްސަލައެއް
މަޖިލީހުގެ 33 އިންސައްތަ އަންހެނުންނަށް ޚާއްސަ ކުރާ އިސްލާހުގެ މަސައްކަތް އަވަސްކޮށްދޭން ރޮޒެއިނާ އެދިވަޑައިގެންފި
ފަތުރުވެރިންނަށް 'ޕްރީ އެޕްރޫވަލް ވިސާ އޮން އެރައިވަލް' ދޭން ގޮވާލާ ގަރާރެއް ހުށަހަޅައިފި
މެއި 6ގައި ނަޝީދަށް އަމާޒުކޮށް ދިން ހަމަލާގެ ޝަރީއަތް އަވަސްކުރުމަށް އަސްލަމް ގޮވާލައްވައިފި