ކ. މާލެ
|
19 އޭޕްރިލް 2024 | ހުކުރު 11:21
ލިވަޕޫލް ކުޅުންތެރިން ލަނޑު ޖަހާފައި އުފާފާޅު ކުރަނީ
ލިވަޕޫލް ކުޅުންތެރިން ލަނޑު ޖަހާފައި އުފާފާޅު ކުރަނީ
ޑެއިލީ މެއިލް
އިނގިރޭސި ލީގު
އިނގިރޭސި ލީގު ބަލަން ވަން މީހުންގެ 28 ޕަސެންޓަކީ އަންހެނުން
 
މިއީ ކުރީ ސީޒަނަށްވުރެ އިތުރު އަދަދެއް

އިނގިރޭސި ޕްރެމިއާ ލީގު ބަލަން ދަނޑަށް ވަންނަ މީހުންގެ 28 ޕަސެންޓަކީ އަންހެނުން ކަމަށް ތަފާސް ހިސާބުތަކުން ދައްކައިފި އެވެ.

އިނގިރޭސި ލީގުގެ 22/23 ވަނަ ސީޒަނުގެ އަހަރީ ރިޕޯޓް ބުނާ ގޮތުން މިއީ ކުރީ ސީޒަނަށްވުރެ އިތުރު އަދަދެކެވެ.

ލީގުގެ އެހެން ހިސާބުތަކުގައިވާ ގޮތުން މެޗުތައް ކުޅެނީ އެވްރެޖްކޮށް ކޮންމެ ދަނޑެއްގެ ވެސް ގާތްގަނޑަކަށް (98.7 ޕަސެންޓް) ފުލްކޮށް ކުޅިބަލާ މީހުން ތިބެގެންނެވެ. އަދި މިދިޔަ ސީޒަނުގައި ކުޅިބަލަން ގިނައިން ވަދެފައިވަނީ ޒުވާނުންނެވެ. އެއީ އުމުރުން 18 އަހަރާއި 34 އަހަރުއާ ދެމެދުގެ މީހުންނެވެ.

ހުކުރު ދުވަހު އާއްމުކުރި އިނގިރޭސި ލީގުގެ ހިސާބުތައް ދައްކާ ގޮތުން ނިމިދިޔަ ސީޒަނުގައި އެންމެ ގިނަ ފައިސާ ލިބިފައިވަނީ ޗެމްޕިއަން މެންޗެސްޓާ ސިޓީ އަށެވެ. ޗެމްޕިއަންސް ލީގާއި ކްލަބް ވޯލްޑްކަޕާއި ޔޫރަޕިއަން ސުޕަ ކަޕާއި އެފްއޭކަޕް ވެސް ކާމިޔާބުކުރި ސިޓީ އަށް ލިބިފައިވަނީ 176.2 މިލިއަން ޕައުންޑެވެ.

ލީގުގެ ދެ ވަނަ ހޯދި އާސެނަލްއަށް ލިބިފައިވަނީ 172.2 މިލިއަން ޕައުންޑެވެ. މެންޗެސްޓާ ޔުނައިޓެޑަށް 168.3 މިލިއަން ޕައުންޑް ލިބުނުއިރު ނިއުކާސަލް އަށް 164 މިލިއަން ޕައުންޑް ލިބުނެވެ.

ޓޮޓެންހަމާއި، ޗެލްސީ އަދި ވެސްޓްހަމަ އާއި އެވަޓަން އަދި ނޮޓިންހަމް ފްރޮސްޓަށް ވެސް ކުރީ ސީޒަނަށްވުރެ ލިބުނު އާމްދަނީ އިތުރުވި އެވެ. އެންމެ ބޮޑު ސަބަބަކަށްވީ މި ޓީމުތަކުގެ މެޗުތައް ޓީވީން ދުރަށް ދެއްކި މިންވަރު އިތުރުވުމެވެ.

މި ގޮތުން ރެލިގޭޓްވި ސައުތެމްޓަނަށް ވެސް 1.3 މިލިއަން ޕައުންޑް ލިބިފައިވެ އެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 4 ހަފްތާ ކުރިން
ރިވިއު ކުރީ: މަރްޔަމް ދާނިޝް ނަޝީދު
0%
0%
0%
0%
0%
0%
ކޮމެންޓް