ކ. މާލެ
|
18 އޭޕްރިލް 2024 | ބުރާސްފަތި 10:10
ސިޓީގެ ހާލަނޑް ދެރަވެފައި
ސިޓީގެ ހާލަނޑް ދެރަވެފައި
ގޫގުލް
ޗެމްޕިއަންސް ލީގް
ޕެނަލްޓީ ނުޖަހައި ހާލަންޑް އާއި ޑެބްރޫނޭ ބޭލީ ވަރުބަލިކަމުން
 
ސިލްވާ އަކީ ޕެނަލްޓީ ޖެހިގޮތް ބަދަލު ނުކުރެވޭނެ: ގާޑިއޯލާ

ޗެމްޕިއަންސް ލީގު ފުޓްބޯޅަ މުބާރާތުގައި ރޭ ރެއާލް މެޑްރިޑް އަތުން ޕެނަލްޓީ ޖަހައިގެން 4-3އިން ބަލިވި މެޗުގައި ޕެނަލްޓީ ޖަހަން ނުބައިތިއްބައި ބައެއް ކުޅުންތެރިން ބޭލީ ކުޅުން ކުރިއަށް ނުގެންދެވިގެން ކަމަށް މެންޗެސްޓާ ސިޓީއިން ބުނެފި އެވެ.

ކޯޗު ޕެޕް ގާޑިއޯލާ ބުނީ މެޗުގެ 90 މިނެޓު ހަމަވެ އިތުރު ވަގުތުގެ 30 މިނެޓު ތެރޭގައި ފޯވަޑް އާލިން ހާލަންޑް އާއި ކެވިން ޑެބްރޫނޭ އަދި މެނުއަލް އަކަންޖީ ބޭލީ ކުޅުންތެރިން އެކަމަށް އެދުމުން ކަމަށެވެ.

އެމީހުންނަށް ނުކުޅެވިގެން ބާލަން އެދުނީ. މިއީ ސީޒަނުގެ އެންމެ ބިޒީ ދުވަސްކޮޅު. ވަރަށް ވަރުބަލިކޮށް މިތިބީ ގިނަ ކުޅުންތެރިން. ކޮންމެ ތިން ދުވަހަކުން މެޗެއް ކުޅެން ޖެހުމުން
ގާޑިއޯލާ
ސިޓީގެ ހާލަނޑް ދެރަވެފައި - ގޫގުލް

ހާލަންޑްގެ ބަދަލުގައި ކުޅެން ނެރުނީ އާޖެންޓީނާގެ ފޯވަޑް ހޫލިއަން އަލްވަރާޒެވެ. އޭނާ ޕެނަލްޓީ ކާމިޔާބު ކުރި އެވެ. ޑެބްރޫނޭގެ ބަދަލުގައި ކުޅެން އެރުވީ މަޓެއޯ ކޮވަސިޗެވެ. ސިޓީގެ ދެ ވަނަ ޕެނަލްޓީ އޭނާ ޖެހުމުން ރެއާލްގެ ކީޕަރު އަންދްރޭ ލުނިން ވަނީ ދިފާއު ކޮށްފަ އެވެ. ސިޓީގެ ފަސް ޕެނަލްޓީގެ ތެރެއިން ފަހު ޕެނަލްޓީ ޖެހީ ކީޕަރު އެޑަސަން އެވެ. އޭނާ ވެސް ޕެނަލްޓީ ކާމިޔާބުކުރި އެވެ. ނަމަވެސް ބެނާޑޯ ސިލްވާގެ ޕެނަލްޓީ ލުނިން ވަނީ ފަސޭހަކަމާއެކު ދިފާއުކޮށްފަ އެވެ.

ސިލްވާ އަކީ ވަރަށް ޔަގީން ކުޅުންތެރިއެއް. އެކަމަކު އޭނާގެ ޕެނަލްޓީ ނާކާމިޔާބުވީ. އެޕެނަލްޓީ ޖެހި އޮތް އެންމެނަށް އެއޮތީ ފެންނަން. އެކަން ބަދަލެއްނުވާނެ
ގާޑިއޯލާ ބުންޏެވެ.

ރެއާލްގެ ކޯޗު ކާލޯ އެންޗެލޯޓީ ބުނީ އޭނާގެ ޓީމުގައި ވަރުބަލިކަމުގެ އަސަރެއްނެތް ކަމަށެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 1 މަސްކުރި
ރިވިއު ކުރީ: މަރްޔަމް ދާނިޝް ނަޝީދު
0%
0%
0%
0%
0%
0%
ކޮމެންޓް