ކ. މާލެ
|
7 ޑިސެންބަރ 2022 | ބުދަ 21:15
ޕިއްޒާބޯނާ
ޕިއްޒާބޯނާ
ޕިއްޒާބޯނާ
ޕިއްޒާ ބޯނާ
ވޯލްޑް ކަޕް ޗެމްޕިއަން ޓީމު ދިމާކޮށްގެން އެއް އަހަރު ވަންދެން ހިލޭ ޕިއްޒާ!
 
ކޮމެންޓް ކުރަން ޖެހޭނީ 9 ޑިސެމްބަރު 2022 ވަނަ ދުވަހުގެ ރޭ 9:00 ގެ ކުރިން

ވޯލްޑް ކަޕް ޗެމްޕިއަން ޓީމު ދިމާކޮށްގެން އެއް އަހަރު ވަންދެން ހިލޭ ޕިއްޒާ ލިބޭ ޕްރޮމޯޝަނެއް ޕިއްޒާ ބޯނާއިން ފަށައިފިއެވެ.

ފޭސްބުކްގައި ޕިއްޒާ ބޯނާއިން ކުރިއަށްގެންދާ މި ޕްރޮމޯޝަނުގައި ބައިވެރިވެވޭނީ އެކަމަށް ހާއްސަކޮށްގެން ކޮށްފައިވާ ޕޯސްޓުގައި ޗެމްޕިއަންކަން ހޯދާނެ ކަމަށް ލަފާ ކުރެވޭ ޓީމުގެ ނަން ކޮމެންޓު ކޮށްގެނެވެ. އަދި އެ ޕޯސްޓް ސްޓޯރީގައި ޝެއާކޮށް ޕިއްޒާ ބޯނާގެ ޕޭޖަށް ލައިކު ވެސް ދޭން ޖެހޭނެއެވެ.

މި ޕްރޮމޯޝަނުގައި ދިވެހިންނާއި ބިދޭސީންނަށް ވެސް ބައިވެރިވެވޭނެއެވެ. ނަމަވެސް ބިދޭސީންގެ ތެރެއިން ބައިވެރިވެވޭނީ ޕަރމިޓް އޮތް މީހުންނަށް ކަމަށް ޕިއްޒާ ބޯނާއިން ބުނެފައި ވެއެވެ.

ކޮންމެ މީހަކަށް ބައިވެރިވުމަށް އެއް ކޮމެންޓު ކުރެވޭއިރު ކޮމެންޓް ކުރަން ޖެހޭނީ 9 ޑިސެމްބަރު 2022 ވަނަ ދުވަހުގެ ރޭ 9:00 ގެ ކުރިންނެވެ.

މި ޕްރޮމޯޝަނުގައި ހޮވޭ ނަސީބުވެރިއަކަށް ހަފުތާއަކު ޕިއްޒާއެއް، އެއް އަހަރު ވަންދެން ލިބޭނެއެވެ.

މި ޕްރޮމޯޝަނުގެ ނަސީބުވެރިޔާ ހޮވާނީ މި މަހުގެ 31ގައެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 3 ހަފްތާ ކުރިން
ރިވިއު ކުރީ: ފާޠިމަތު ޒުހައިރާ
15%
5%
5%
55%
5%
15%
ކޮމެންޓް
8 ޑިސެންބަރ 2022 | ބުރާސްފަތި 00:10
މޮރޮކޯ
ޕިއްޒާ ބޯނާ، ކޮބާ ފުރަތަމަ ހެޓްރިކް ހެދި މީހުންގެ ލިސްޓް އިން އަދި ވަނަ ނުހޮވަމެއްނުން.