ކ. މާލެ
|
17 އޭޕްރިލް 2024 | ބުދަ 09:27
މެޗުގައި ހެޓްރިކް ހެދި ކޭން: ފޮޓޯ-ރޮއިޓަރސް
މެޗުގައި ހެޓްރިކް ހެދި ކޭން: ފޮޓޯ-ރޮއިޓަރސް
ރޮއިޓާސް
ހެރީ ކޭން
ޗެމްޕިއަންސް ލީގު ނުލިބިއްޖެނަމަ ވާނީ ނާކާމިޔާބު ސީޒަނަކަށް: ކޭން
 
ކޭންގެ ކެރިއަރުގައި ތައްޓެއް އަދި ނުލިބޭ!

ޗެމްޕިއަންސް ލީގު ފުޓްބޯޅަ މުބާރާތުގެ ތަށި ނުލިބިއްޖެނަމަ މި ސީޒަން ވެގެންދާނީ ބަޔާން މިއުނިކަށް ނާކާމިޔާބު ސީޒަނަކަށް ކަމަށް ފޯވަޑް ހެރީ ކޭން ބުނެފި އެވެ.

އޭނާ މިހެން ބުނީ މި ދެ ޓީމު ބަޔާންގެ ދަނޑުގައި މިރޭ މެޗުން ކޮންމެހެން މޮޅުވާން ޖެހިފައިވާތީ އެވެ. އަދި މިއީ މި ސީޒަނުގައި ތައްޓެއް ހޯދަން ބަޔާން އަށް ފުރުސަތު އޮތް ހަމައެކަނި މުބާރާތް ވެސްމެ އެވެ. ވިދިވިދިގެން 11 އަހަރަށް ފަހު ޖަރުމަނު ލީގު ބަޔާނަސް ގެއްލިފައިވާއިރު ޖަރުމަނު ކަޕުން ވެސް ވަނީ ކަޓާފަ އެވެ.

ޔަގީން ތައްޓެއް ނުލިބިއްޖެނަމަ ކުލަބުގެ މެނޭޖްމަންޓަށް ވާނީ މިއީ ނާކާމިޔާބު ސީޒަނަކަށް. އެކަމަކު އަހަރުމެން އަތުގައި އަދިވެސް މި ސީޒަން ކާމިޔާބު ސީޒަނަކަށް އަނބުރާލުމުގެ ބާރު އެބައޮތް. އެއީ ޗެމްޕިއަންސް ލީގު ކާމިޔާބުކޮށްގެން. އަހަރުމެން ކުރަންވީ ކަމަކީ މި ތަށި ހޯދައިގެން އަންނަ ސީޒަނަށް ތައްޔާރުވާންވީ
ކޭން

ކެރިއަރުގައި މިހާތަނަށް ކޭން އަށް އަދި ތައްޓެއް ނުލިބެ އެވެ. އިނގިރޭސި ކެޕްޓަން ޓޮޓެންހަމުން ބަޔާނަށް ބަދަލުވީ ވެސް އެކަން ނިނުމަކަށް ގެނައުމަށެވެ. މި ސީޒަނުގައި އޭނާ 39 ގޯލު ޖެހި ނަމަވެސް ބަޔާންއަށް ވަނީ ގިނަ ގޮންޖެހުންތަކެއް ކުރިމަތިވެފަ އެވެ.

ކޭން ބުނީ ތައްޓެއް ހޯދުމަށް އޮތް ހަމައެކަނި އުއްމީދު ހާސިލްކުރުމަށް އާސެނަލް ބަލިކުރަން ނުކުންނައިރު، ޓޮޓެންހަމުގައި އާސެނަލްއާ ދެކޮޅަށް އެތައް ފަހަރަކު ކުޅުނު ކުޅުންތެރިއެއްގެ ހައިސިއްޔަތުން އޭނާ އަށް ތަފާތު އިހުސާސެއް ކުރެވޭ ކަމަށެވެ.

ފަހަރުގައި ވެދާނެ އެއީ އަހަރެންގެ ސިކުޑީގައި އެނބުރޭ ހިޔާލުތަކަކަށް ވެސް. ޓޮޓެންހަމުގައި އާސެނަލްއާ ދެކޮޅަށް ނުކުންނައިރު ސާބިތުކޮށްދޭންޖެހޭ ކަންތައްތަކެއް ހުރޭ. އެއީ ވަރަށް ވާދެވެރި ދެ ޓީމު. އަހަރެންގެ މުޅި ކެރިއަރުގައި އެންމެ ބޮޑަށް ވާދަކުރަންޖެހުނު ޓީމަކީ އެއީ
ކޭން

މި ދެ ޓީމު އާސެނަލްގެ ދަނޑުގައި ކުޅުނު މެޗު ނިމުނީ 2-2އިން އެއްވަރުވެގެންނެވެ. އެ މެޗުގައި ކޭން ގޯލް ޖެހި އެވެ. އަނެއް ގޯލު ޖެހި ސާގް ގެނެބްރީ އަށް މި މެޗުގައި އަނިޔާގެ ސަބަބުން ނުކުޅެވޭނެ އެވެ. އަދި ކިންގްސްލީ ކޯމަން ނެތުމަކީ ވެސް ބަޔާނަށް ދިމާވެފައިވާ މައްސަލައެކެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 1 މަސްކުރި
ރިވިއު ކުރީ: މަރްޔަމް ދާނިޝް ނަޝީދު
0%
0%
0%
0%
0%
0%
ކޮމެންޓް