ކ. މާލެ
|
17 އޭޕްރިލް 2024 | ބުދަ 09:23
ބަޔާންގެ ކުޅުންތެރިން ހޮޓަލުގައި ޕްރެކްޓިސް ކުރަނީ
ބަޔާންގެ ކުޅުންތެރިން ހޮޓަލުގައި ޕްރެކްޓިސް ކުރަނީ
ގޫގުލް
ޗެމްޕިއަންސް ލީގް
ދަނޑަށް ނުގޮސް ބަޔާންގެ ކުޅުންތެރިން ފަރިތަކުރީ ހޮޓަލުގައި
 
މިގޮތަށް ހަދަން ޖެހުނީ ލަންޑަނުގެ މޫސުން އޮތް ގޮތުން: ބަޔާން

ޗެމްޕިއަންސް ލީގު ފުޓްބޯޅަ މުބާރާތުގައި އަންގާރަ ދުވަހުގެ ރޭ ކުޅުނު މެޗުގެ ކުރިން ބަޔާން މިއުނިކްގެ ކުޅުންތެރިން ފަރިތަކުރީ ހޮޓަލުގެ ބޯލްރޫމުގައިކަމަށް އެ ކުލަބުން ބުނެފި އެވެ.

ލަންޑަނުގައި އާސެނަލްއާ ދެކޮޅަށް ކުޅެ 2-2އިން އެއްވަރުވި މެޗުގެ ކުރިން ތަމްރީނުތައް ކުރިއަށް ގެންދިޔަ ގޮތުގެ ވީޑިއޯ ބަޔާނުން ވަނީ އާއްމުކޮށްފަ އެވެ.

މި ވީޑީއޯއިން ފެންނަ ގޮތުގައި ލަންޑަނުގެ މޭރީލެނޯން ހޮޓަލުގެ ބޯލް ރޫމުގެ ޗާންދަލިޔާތަކުގެ އަލީގައި ކުޅުންތެރިން ވަނީ ޖޮގިންކޮށް، ޔޯގާ މެޓް އަޅައިގެން ކަސްރަތުކުރުމުގެ އިތުރަށް ޓޭބަލް ޓެނިސް މޭޒެއް ބަހައްޓައިގެން ކުޅެފަ އެވެ. އެކުލަބުން ބުނީ މިގޮތަށް ހަދަން ޖެހުނީ ލަންޑަނުގެ މޫސުން އޮތް ގޮތުންނެވެ. އެއީ ވައިގަދަވުމާއި ޖައްވު ތެތްވުމުގެ ސަބަބުންނެވެ.

ބަޔާންގެ ކުޅުންތެރިން ހޮޓަލުގައި ޕްރެކްޓިސް ކުރަނީ - ގޫގުލް
ބަޔާންގެ ކުޅުންތެރިން ހޮޓަލުގައި ޕްރެކްޓިސް ކުރަނީ - ގޫގުލް

މި ހޮޓަލުގެ ބޯލްރޫމު އެއް ގަޑިއިރަށް ކުއްޔަށް ދޫކުރަނީ ދެ އަގެއްގަ އެވެ. އެއީ ޕާޓީތައް ބޭއްވުމަށް 3500 ޕައުންޑަށް އަދި ވިޔަފާރީގެ ހަރަކާތްތަކަށް 4500 ޕައުންޑަށެވެ.

ބަޔާން އަކީ ޗެމްޕިއަންސް ލީގު ފަސް ފަހަރު ކާމިޔާބުކޮށްފައިވާ ވަރުގަދަ ޓީމެވެ. ނަމަވެސް ދުވަހަކު ވެސް މި ތަށި ލިބިފައިނުވާ އެކަމަކު މިވަގުތު އިނގިރޭސި ޕްރެމިއާ ލީގުގެ ދެވަނާގައި އޮތް އާސެނަލް އަތުން އެއްވަރުވުމަކީ ދެ ވަނަ ލެގުގައި އަމިއްލަ ދަނޑަށް ނުކުންނައިރު ވިސްނަންޖެހޭ ކަމެއް ކަމަށް ކޯޗު ތޯމަސް ޓުޗެލް ވަނީ މެޗަށް ފަހު ބުނެފަ އެވެ.

މި ދެ ޓީމު ކުޅޭ ފަހު މެޗު މިރޭ ދަންވަރު ކުޅޭނީ ބަޔާންގެ އެލިއާންޒް އެރީނާގަ އެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 4 ހަފްތާ ކުރިން
ރިވިއު ކުރީ: މަރްޔަމް ދާނިޝް ނަޝީދު
0%
0%
0%
100%
0%
0%
ކޮމެންޓް