ކ. މާލެ
|
16 އޭޕްރިލް 2024 | އަންގާރަ 15:12
ޕްރެމިއާ ލީގުގެ ބައެއް ބޯލް ބޯއީއަކު އާސެނަލްގެ ކީޕަރާ ވާހަކަ ދައްކަނީ
ޕްރެމިއާ ލީގުގެ ބައެއް ބޯލް ބޯއީއަކު އާސެނަލްގެ ކީޕަރާ ވާހަކަ ދައްކަނީ
ގޫގުލް
ބޯލްބޯއީސް
ބޯލްބޯއީން އެޑްވާންޓޭޖް ހޯދައިދެނީ، ގަވާއިދު ބަދަލުކޮށްފި
 
ބޯލްބޯއީން ޓީމުތަކަށް އެޑްވާންޓޭޖް ހޯދައިދޭކަމަށް ވަނީ ތުހުމަތުކުރެވިފައި

އިނގިރޭސި ޕްރެމިއާ ލީގުގައި ބޯލްބޯއީންނަށް ކުޅުންތެރިންގެ އަތަށް ބޯޅަ ނުދެވޭ ގޮތަށް ގަވާއިދު ބަދަލުކޮށްފި އެވެ.

މިގޮތަށް ގަވާއިދު ބަދަލުކުރީ ހޯމް ޓީމަށް ބޯލްބޯއީސް އެޑްވާންޓޭ ހޯދައިދޭ ކަމަށް ބުނެ އަމާޒުވަމުންދާ ފާޑުކިއުންތަކާހެދި އެވެ. އެންމެ ފަހުން މި މައްސަލަ ޖެހުނީ އިނގިރޭސި އެފްއޭކަޕުގައި ކޮންވެންޓަރީ ކޯޗު މާކް ރޮބިން ބޯލް ރުޅިއައިސްގެން ބޯއީއަކާ ދިމާކޮށްލުމުންނެވެ. އެއީ ވުލްވުސްއާ ދެކޮޅަށް އެ ޓީމުގެ ދަނޑުގައި ކުޅުނު މެޗުގައި ބޯލްބޯއީސް ގަސްތުގައި ލަސްކުރާކަމަށް ބުނެ އެވެ. މީގެ އިތުރުން ފުލަމްގެ ކީޕަރު ޖޯ ހާޓް އާއި ބޯލްބޯއީއަކާ ވެސް ވަނީ މައްސަލަ ޖެހިފަ އެވެ. އަދި 2019 ވަނަ އަހަރުގެ ޗެމްޕިއަންސް ލީގުގައި ބޯލްބޯއީޒް ލިވަޕޫލަށް އެޑްވާންޓޭޖް ހޯދައިދިން ކަމަށް ވެސް ވަނީ ތުހުމަތު ކުރެވިފަ އެވެ.

މީގެ އިތުރުން ޕްރެމިއާ ލީގުގެ ބޮޑެތި ކުލަބުތަކުން ވެސް ބޯލްބޯއީސް މެޗުގައި ބައިވެރިވުމަށާއި ޓީމަށް އެޑްވާންޓޭޖް ހޯދައިދޭން ބާރު އަޅާކަމުގެ ތުހުމަތު ވަނީ ކުރެވިފަ އެވެ.

މިހެންވެ ގަވާއިދު ބަދަލުކޮށް މިހާރު ހަމަޖައްސާފައިވަނީ ދަނޑުގައި ބޯޅަ އަށް ހާއްސަކޮށް 14 ތަނެއް ފާހަގަކުރުމަށެވެ. މިއިން ކޮންމެ ތަނެއްގައި ކޯނެއް ބަހައްޓައި ބޯލްބޯއީސް ބޯޅަ ބަހައްޓަންޖެހޭނީ އެ ކޯނުގައި ކަމަށް ވަނީ ބުނެފަ އެވެ. އަދި ކުޅުންތެރިޔާގެ އަތަށް ބޯޅަ ފޯރުކޮށްދިނުމަކީ މަނާކަމެކެވެ. ދަނޑުގައި ބޯޅަ ބަހައްޓާގެ ތަރުތީބަކީ ކޮންމެ ފަރާތެއްގައި ފަސް ކޯނު އަދި ކޮންމެ ގޯލެއްގެ ފަހަތުގައި 2 ކޯނެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 1 މަސްކުރި
ރިވިއު ކުރީ: މަރްޔަމް ދާނިޝް ނަޝީދު
0%
0%
0%
0%
0%
100%
ކޮމެންޓް