ކ. މާލެ
|
13 އޭޕްރިލް 2024 | ހޮނިހިރު 14:03
މެންޗެސްޓަރ ޔުނައިޓެޑުގެ ކޯޗު އެރިކް ޓެން ހާގް
މެންޗެސްޓަރ ޔުނައިޓެޑުގެ ކޯޗު އެރިކް ޓެން ހާގް
ރޮއިޓާސް
މެންޗެސްޓަރ ޔުނައިޓެޑު
ޓެން ހާގް ބުނަނީ އަބަދު ވެސް ޒިންމާ ނަގާނެ ކަމަށް
 
އެ ޓީމު މަސައްކަތް ކުރަމުން އަންނަނީ ލީގު ތާވަލްގެ ގަދަ ހަތަރަކުން ޖާގަ ހޯދުމަށް

ކަންކަމުގައި އޭނާ އަބަދު ވެސް ފުރިހަމަ ޒިންމާ ނަގާނެ ކަމަށް، މެންޗެސްޓަރ ޔުނައިޓެޑުގެ ކޯޗު އެރިކް ޓެން ހާގް ބުނެފި އެވެ.

އޭނާ މިހެން ބުނީ ޔުނައިޓެޑުގައި އޭނާ ކުރަމުން އަންނަ މަސައްކަތްތަކާ ގުޅޭ ގޮތުން ވާހަކަ ދައްކަމުންނެވެ. އަދި ޔުނައިޓެޑުގެ ނަތީޖާ ބައެއް ފަހަރު ދަށްވުމުގެ ސަބަބުން، ކުރިމަތިވަމުން އަންނަ ފާާޑު ކިޔުންތަކާ ވެސް ގުޅިގެން ވާހަކަ ދައްކަމުންނެވެ.

ޓެން ހާގް ބުނީ، ކަންކަމުގައި އަބަދު ވެސް ހަގީގަތާ ކުރިމަތިލާަން ޖެހޭނެ ކަމަށެވެ. އަދި ކުލަބެއްގެ ކޯޗުގެ ގޮތުގައި މަސައްކަތް ކުރުމަކީ، ކެބިނެޓެއްގައި ވަޒީރެއް ފަދައިން މަސައްކަތް ކުރުން ކަމަށް ވެސް އޭނާ ވަނީ ފާހަގަކޮށްފަ އެވެ.

އިތުރަށް ބުނީ އެއްވެސް ކަމަކީ އޭނާގެ އަތް މަތީގައި އޮންނަ ކަމެއް ނޫން ކަމަށާއި، އެހެން ނަމަވެސް އެންމެ ފަހު ވަގުތު ހުރިހާ ޒިންމާއެއް ނަގަން ޖެހޭނެ ކަމަށެވެ. އެކަން ޤަބޫލު ކުރަން ޖެހޭނެ ކަމަށާއި، ޔުނައިޓެޑުގައި އޭނާ ފުރިހަމަ އަށް ޒިންމާ ނަގާނެ ކަމަށް ވެސް ޓެން ހާގް ބުންޏެވެ.

ޔުނައިޓެޑުގެ ކޯޗުކަމާ ޓެން ހާގް ހަވާލުވެ، އެ ކުލަބަށް އެންމެ އެކަށީގެންވާ ނަތީޖާ ނުނެރެވޭތީ އަބަދު ވެސް ޓެން ހާގަށް ފާޑު ކިޔުމާއި، ޕްރެޝަރު ބޮޑުވެ އެވެ. އެހެން ނަމަވެސް އޭނާ ބުނަމުން އަންނަނީ މުސްތަޤުބަލަށް ކުރާ މަަސައްކަތުގެ ނަތީޖާ ފެންނަން ދުވަސް ނަގާނެ ކަމަށެވެ.

މިވަގުތު ޔުނައިޓެޑު އޮތީ އިނގިރޭސި ޕްރިމިއާ ލީގު ތާވަލްގެ ހަ ވަނައިގަ އެވެ. އެ ޓީމު މަސައްކަތް ކުރަމުން އަންނަނީ ލީގު ތާވަލްގެ ގަދަ ހަތަރަކުން ޖާގަ ހޯދުމަށެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 1 މަސްކުރި
ރިވިއު ކުރީ: އަހްމަދު ދާއޫދު
0%
0%
0%
0%
0%
0%
ކޮމެންޓް