ކ. މާލެ
|
13 އޭޕްރިލް 2024 | ހޮނިހިރު 05:41
ރޮޑްރީ
ރޮޑްރީ
ގޫގުލް
މެންޗެސްޓާ ސިޓީ
ރެސްޓެއް ބޭނުންވެއްޖެ: ރޮޑްރީ
 
އޭނާ ނެތި ސިޓީ ކުޅުނު ހުރިހާ މެޗަކުން ވެސް ވަނީ ބަލިވެފައި

ގާތްގާތުގައި ގިނަ މެޗުތަކެއް ކުޅެން ޖެހުމުން ވަރުބަލިވެ، ސީޒަނު މެދުގެތެރެއިން ރެސްޓެއް ބޭނުންވެއްޖެ ކަމަށް މެންޗެސްޓާ ސިޓީގެ މިޑްފީލްޑަރު ރޮޑްރީގޯ ބުނެފި އެވެ.

ސްޕޭނުގެ މިޑްފީލްޑަރު ވަނީ މި ސީޒަނުގައި ސިޓީ އށް 41 މެޗު ކުޅެދީފަ އެވެ. ނަމަވެސް މެދުތެރޭގެ އެންމެ މުހިންމު ކުޅުންތެރިޔާ ބުނީ ބާކީ މުހިންމު މެޗުތަކެއް އޮތަސް މިހާރު ރެސްޓް ނުކޮށް ކުޅެވެން ނެތް ކަމަށެވެ. ސިޓީ އަށް އޭޕްރީލް މަހު އެކަނި ވެސް ތިން މުބާރާތެއްގައި އަށް މެޗު ކުޅެންޖެހިފައިވެ އެވެ.

"އަހަރެން ރެސްޓް ބޭނުންވެއްޖެ. ހިނގާ ބަލަމާ މިކަމާމެދު ވާހަކަ ދެއްކުމުން ވާނެ ގޮތެއް. ބައެއް ފަހަރު (މިވާހަކަ ދެއްކިޔަސް) ވާނެކަމެއްނެތް. އަހަރެން ޖެހޭނީ ހޭނެން. އެކަމަކު އެއީ (ރެސްޓްކޮށްލުމަކީ) އަހަރުމެން ޕްލޭން ކުރަމުންދާ ކަމެއް،"
ރޮޑްރީ ބުންޏެވެ.

އުމުރުން 27 އަހަރުގެ ރޮޑްރީ އަކީ ސިޓީގެ އެންމެ މުހިންމު ކުޅުންތެރިޔާ އެވެ. އޭނާ ނެތި ސިޓީ ކުޅުނު ހުރިހާ މެޗަކުން ވެސް ވަނީ ބަލިވެފަ އެވެ.

އަނެއްކޮޅުން މި ސީޒަނުގައި ޔޫރަޕުގެ ބޮޑެތި ލީގުތަކުގައި ކުޅޭ ކުޅުންތެރިންގެ ތެރެއިން ފަސް ވަނަ އަށް އެންމެ ގިނައިން ކުޅެފައިވާ ކުޅުންތެރިއަކީ އޭނާ އެވެ. އަދި ފުރަތަމަ 11ގައި ތިން ވަނަ އަށް އެންމެ ގިނަ މެޗު ކުޅުނު ކުޅުންތެރިއަކީ ވެސް އޭނާ އެވެ. ރޮޑްރީއަށްވުރެ ގިނައިން ފުރަތަމަ 11ގައި ކުޅުފައިވަނީ ދެ ގޯލް ކީޕަރުންނެވެ.

ރޮޑްރީގެ މި ވާހަކައާމެދު ސިޓީއިން ވަކި އެއްޗެއް ނުބުނެ އެވެ. ނަމަވެސް ޔޫރަޕުގެ ބޮޑެތި ކުލަބުތަކުން ބައެއް ކޯޗުން ދަނީ ގާތްގާތުގއި ގިނަ އަދަދަކަށް މެޗު ކުޅެން ޖެހުމުން ކުޅުންތެރިންގެ އަސްލު ފެންވަރު ދައްކަން ދަތިވާކަން ފާހަގަ ކުރަމުންނެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 1 މަސްކުރި
ރިވިއު ކުރީ: އަހްމަދު ދާއޫދު
0%
0%
0%
0%
0%
0%
ކޮމެންޓް