ކ. މާލެ
|
11 އޭޕްރިލް 2024 | ބުރާސްފަތި 12:06
އެމްޑީޕީގެ ޗެއަރޕަރސަން އަދި ކުރީގެ އިކޮނޮމިކް މިނިސްޓަރު ފައްޔާޒު އިސްމާއީލް
އެމްޑީޕީގެ ޗެއަރޕަރސަން އަދި ކުރީގެ އިކޮނޮމިކް މިނިސްޓަރު ފައްޔާޒު އިސްމާއީލް
އެމްޑީޕީ
އެމްޑީޕީ ކެމްޕޭން
މިދިޔަ 5 އަހަރުގައި މެނުވީ ހުރިހާ ރަށެއް ހަމަހަމަކަމާއެކު ތަރައްޤީ ކުރުމުގެ ވިސްނުން ގެންގުޅުނު ސަރުކާރެއް ފެނިފައި ނެތް: ފައްޔާޒު
 
މިދިޔަ 5 އަހަރު ތެރޭގައި ސަރުކާރު ޖަވާބުދާރީ ކުރުވުމަށް މަޖިލީހުން ގިނަ މަސައްކަތްތަކެއް ކޮށްފައިވޭ
 
ފުވައްމުލަކާއި ރާއްޖޭގެ ހުރިހާ ރަށަކަށް ބަލާލިނަމަވެސް އެކަންކަން ފެންނަން އޮންނާނެކަން ފައްޔާޒު ފާހަގަ ކުރެއްވި

ވޭތުވެދިޔަ 5 އަހަރުގައި މެނުވީ ހުރިހާ ރަށެއް ހަމަހަމަކަމާއެކު ތަރައްޤީ ކުރުމުގެ ވިސްނުން ގެންގުޅުނު ސަރުކާރެއް ފެނިފައި ނެތްކަމަށް އެމްޑީޕީގެ ޗެއަރޕަރސަން ފައްޔާޒު އިސްމާއީލް ވިދާޅުވެއްޖެއެވެ.

ފުވައްމުލަކުގައި ކުރިޔަށްދިޔަ އެމްޑީޕީގެ މިސްރާބު ހަމަ މަގަށް ކެމްޕެއިން ޖަލްސާގައި ވާހަކަ ދައްކަވަމުން ފައްޔާޒު ވިދާޅުވީ، ރައްޔިތުންގެ ބާރުވެރިކަން ދެމެހެއްޓޭނީ އިންތިޚާބުތައް ބާއްވައިގެން ކަމަށެވެ.

ފައްޔާޒު ވިދާޅުވީ، ވޭތުވެދިޔަ 5 އަހަރުގައި މެނުވީ ހުރިހާ ރަށެއް ހަމަހަމަކަމާއެކު ތަރައްޤީ ކުރުމުގެ ވިސްނުން ގެންގުޅުނު ސަރުކާރެއް ނެތް ކަމަށެވެ. ފުވައްމުލަކާއި ރާއްޖޭގެ ހުރިހާ ރަށަކަށް ބަލާލިނަމަވެސް އެކަންކަން ފެންނަން އޮންނާނެކަން ފައްޔާޒު ފާހަގަ ކުރެއްވިއެވެ.

ފައްޔާޒު ވިދާޅުވީ، ކޮވިޑާއެކު ގެއްލިގެން ދިޔަ ވަގުތުތަކާއެކު ސަރުކާރަށް މަސައްކަތެއް ކޮށްލަން ހަގީގަތުގައި ލިބުނީ 2 އަހަރާއި ބައި ކަމަށެވެ. އެކަންކަން އޭރު ކުރެވުނީ ހުރިހާ ރަށެއް ހަމަހަމަކަމާއެކު ތަރައްޤީ ކުރުމުގެ ވިސްނުންފުޅުގެ ސަބަބުންކަމަށް ފައްޔާޒު ވިދާޅުވިއެވެ.

އަޅުގަނޑުމެންގެ ތަސައްވުރަކީ ރާއްޖޭގެ ހުރިހާ ރައްޔިތުންނަށް އެ ތަރައްޤީ ގެނެސްދެއްވުން
އެމްޑީޕީގެ ޗެއަރޕަރސަން ފައްޔާޒު އިސްމާއީލް

ފައްޔާޒު ވަނީ ރައީސް ސާލިޙާއި އެމަނިކުފާނުގެ ލީޑަރޝިޕަށް ތައުރީފު ކުރައްވާފައެވެ.

ފައްޔާޒު ވިދާޅުވީ، މިދިޔަ 5 އަހަރު ތެރޭގައި ސަރުކާރު ޖަވާބުދާރީ ކުރުވުމަށް މަޖިލީހުން ގިނަ މަސައްކަތްތަކެއް ކޮށްފައިވާ ކަމަށެވެ.

ފައްޔާޒު ވިދާޅުވީ، ރައީސް ސާލިޙުގެ ސަރުކާރުގައި ގިނަ މަޝްރޫއުތަކެއް ހިންގިފައިވާ ކަމަށެވެ. އެކަންކަން އެ ކުރެވުނީ ހަމައެކަނި ސަރުކާރުގެ މެންބަރުން ދާއިރާގެ މަޖިލީހުގައި ތިބެގެން އެކަނި ނޫންކަމަށް ފައްޔާޒު ވިދާޅުވިއެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 2 މަސް ކުރިން
ރިވިއު ކުރީ: މަރްޔަމް ދާނިޝް ނަޝީދު
0%
0%
0%
0%
0%
0%
ކޮމެންޓް