ކ. މާލެ
|
10 އޭޕްރިލް 2024 | ބުދަ 17:53
ޑިންގީއެއް ކަނޑުމަތީގައި - ފައިލް ފޮޓޯ
ޑިންގީއެއް ކަނޑުމަތީގައި - ފައިލް ފޮޓޯ
ރާއްޖެ އެމްވީ
ލޯންޗަކާއި، ޑިންގީއެއް ޖެހި އެކްސިޑެންޓެއް ހިނގުން
ހުޅުމާލެ ކައިރިން ލޯންޗަކާއި، ޑިންގީއެއް ޖެހި އެކްސިޑެންޓެއް ހިނގައިފި
 
ލޯންޗުގައި 22 މީހުން ތިބި
 
އަނިޔާވެފައިވަނީ ޑިންގީގައި ތިބި ބިދޭސީއަކާއި ދިވެއްސަކަށް، ސީރިއަސް އަނިޔާ ލިބިފައިނުވޭ

ހުޅުމާލެ ކައިރިން ލޯންޗަކާއި، ޑިންގީއެއް ޖެހި އެކްސިޑެންޓެއް ހިނގައިފިއެވެ.

ފުލުހުން ބުނީ އަންގާރަ ދުވަހުގެ ރޭ 8:07 ގައި ހުޅުމާލެ ކައިރި ބަނާނާ ރީފް ކައިރިން ލޯންޗަކާއި ޑިންގީއެއް ޖެހި އެކްސިޑެންޓްވެ ބަޔަކަށް އަނިޔާވެގެން އުޅޭކަމުގެ މައުލޫމާތު ލިބިފައިވާ ކަމަށެވެ.

އަނިޔާވެފައިވަނީ ޑިންގީގައި ތިބި ބިދޭސީއަކާއި ދިވެއްސަކަށް ކަމަށާއި، ނަމަވެސް ސީރިއަސް އަނިޔާ ލިބިފައިނުވާ ކަމަށް ފުލުހުން ބުނެއެވެ. އަދި ލޯންޗުގައި ތިބީ 22 މީހުން ކަމަށާއި، އެ ލޯންޗުގައި ތިބި ބަޔަކަށް އަނިޔާވެފައިނުވާ ކަމަށެވެ.

ބްލޫ ސާޖަން ނަމަކަށް ކިޔާ މި ލޯންޗު ދަތުރުކުރަމުން ދިޔައީ ހިންމަފުށިން ޝެރެޓަން ރިސޯޓަށެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 1 މަސްކުރި
ރިވިއު ކުރީ: ފާޠިމަތު ޒުހައިރާ
0%
0%
0%
0%
0%
100%
ކޮމެންޓް