ކ. މާލެ
|
10 އޭޕްރިލް 2024 | ބުދަ 05:23
މެޗުގައި ލަނޑު ޖެހުމަށްފަހު ވަަލްވާޑޭ އުފާ ފާޅު ކުރަނީ
މެޗުގައި ލަނޑު ޖެހުމަށްފަހު ވަަލްވާޑޭ އުފާ ފާޅު ކުރަނީ
ރޮއިޓާސް
ރެއާލް މެޑްރިޑު
ވަލްވާޑޭ ދެކޭ ގޮތުގައި ރެއާލަށް ލިބުނީ ބައްޔެއް!
 
ވަލްވާޑޭ ބުނީ، ފުރަތަމަ ލެގުގެ ނަތީޖާ އެއްވަރުވީ ނަމަވެސް، ރެއާލަށް އެ ނަތީޖާ ސިފަ ކުރެވެނީ ބައްޔެއްގެ ގޮތުގައި ކަމަށް

ޔުއެފާ ޗެމްޕިއަންސް ލީގުގެ ކުއާޓާ ފައިނަލްގައި އެންމެ ފަހުގެ ޗެމްޕިއަން މެންޗެސްޓަރ ސިޓީއާ ދެކޮޅަށް ކުޅުނު މެޗު އެއްވަރުވީ ނަމަވެސް، ރެއާލް މެޑްރިޑަށް އެ ނަތީޖާ ސިފަ ވަނީ ބައްޔެއްގެ ގޮތުގައި ކަމަށް އެ ޓީމަށް ކުޅެމުން އަންނަ އުރުގުއޭގެ ފެޑެރިކޯ ވަލްވާޑޭ ބުނެފި އެވެ.

ރެއާލްގެ އަމިއްލަ ދަނޑުގައި ކުޅުނު މެޗު އެއްވަރުވީ 3-3 އިންނެވެ. މެޗުން ސިޓީ މޮޅުވާން ދަނިކޮށް، ރެއާލްގެ ތިން ވަނަ ލަނޑު ޖަހައި، މެޗުން އެ ޓީމު ސަލާމަތްކޮށްދިނީ ވެސް ވަލްވާޑޭ އެވެ.

އެ މެޗަށް ފަހު ވާހަކަ ދައްކަމުން ވަލްވާޑޭ ބުނީ، ފުރަތަމަ ލެގުގެ ނަތީޖާ އެއްވަރުވީ ނަމަވެސް، ރެއާލަށް އެ ނަތީޖާ ސިފަ ކުރެވެނީ ބައްޔެއްގެ ގޮތުގައި ކަމަށެވެ. އެއީ އަމިއްލަ ދަނޑުގައި ކުޅެ އެ ނަތީޖާ ލިބުމުން ކަމަށާއި، ބޭނުންވާ ބައެއް ކަންކަން ނުކުރެވި ދިޔުމުން ކަމަށް ވެސް ވަލްވާޑޭ ވަނީ ބުނެފަ އެވެ.

ވަލްވާޑޭ ބުނީ ސިޓީ އަކީ ވެސް ވަރަށް ވަރުގަދަ ޓީމެއް ކަމަށާއި، ފުރަތަމަ ލެގުގެ މެޗުން ވެސް އެކަން ފެނިގެން ދިޔަ ކަމަށެވެ. ރެއާލުން ވެސް މަސައްކަތް ކުރީ އެޓޭކުގައި ކުޅެ ގިނަ ލަނޑުތަކެއް ޖަހަން ކަމަށާއި، ނަމަވެސް މެޗު ފެނުނީ ވަރަށް ހަމަހަމަކޮށް ކަމަށް ވަލްވާޑޭ ވަނީ ބުނެފަ އެވެ.

އޭނާ ފާހަގަ ކުރި ގޮތުގައި ސިޓީގެ އިއްތިހާދު ސްޓޭޑީއަމްގައި ކުޅޭ ދެ ވަނަ ލެގުގެ މެޗަށް ރެއާލް ނިކުންނަން ޖެހޭނީ ވަރަށް ބޮޑަށް ތައްޔާރުވެގެންނެވެ. ޚާއްސަކޮށް ފުރަތަމަ ލެގުގެ މެޗަށްވުރެ، އެ މެޗު އުނދަގޫވާނެކަމަށް ވެސް އޭނާ ބުންޏެވެ. އެހެންކަމުން އެ މެޗަށް ނިކުންނަން ޖެހޭނީ އެންމެ ފުރިހަމަ އަށް ތައްޔާރުވެގެން ކަމަށާއި، ބޭނުންވާ ނަތީޖާ ހޯދޭނީ އޭރުން ކަމަށް ވަލްވާޑޭ ވަނީ ބުނެފަ އެވެ.

ސިޓީގެ ދަނޑުގައި މި ދެ ޓީމު ކުޅޭ ދެ ވަނަ ލެގުގެ މެޗު އޮންނާނީ މި މަހުގެ 17 ވަނަ ދުވަހުގެ ރޭ އެވެ. އެ މެޗުން މޮޅުވާ ޓީމަކަށް މުބާރާތުގެ ސެމީ ފައިނަލްގެ ޖާގަ ލިބޭނެ އެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 1 މަސްކުރި
ރިވިއު ކުރީ: އަހްމަދު ދާއޫދު
0%
0%
0%
0%
0%
0%
ކޮމެންޓް