ކ. މާލެ
|
10 އޭޕްރިލް 2024 | ބުދަ 05:27
ރެއާލް އަދި ސިޓީ ކުޅުނު މެޗުގެ ތެރެއިން
ރެއާލް އަދި ސިޓީ ކުޅުނު މެޗުގެ ތެރެއިން
ރޮއިޓާސް
ޔުއެފާ ޗެމްޕިއަންސް ލީގު
ރެއާލުން ޗެމްޕިއަން ސިޓީ ހުއްޓުވައިފި
 
މި ދެ ޓީމު ކުޅޭ ދެ ވަނަ ލެގުގެ މެޗު އޮންނާނީ މި މަހުގެ 17 ވަނަ ދުވަހުގެ ރޭ

ޔުއެފާ ޗެމްޕިއަންސް ލީގުގެ ކުއާޓާ ފައިނަލްގައި އެންމެ ފަހުގެ ޗެމްޕިއަން މެންޗެސްޓަރ ސިޓީ އާއި ރެއާލް މެޑްރިޑު ބައްދަލު ކުރި މެޗު އެއްވަރުވެއްޖެ އެވެ.

ރެއާލްގެ އަމިއްލަ ދަނޑުގައި އަންގާރަ ދުވަހުގެ ރޭ ކުޅުނު މެޗު އެއްވަރުވީ 3-3 އިންނެނެވެ. މެޗުގައި ސިޓީން ވަނީ ދެ ފަހަރެއްގެ މަތިން ލީޑު ވެސް ނަގައިފަ އެވެ. ނަމަވެސް، ރެއާލުން ވަނީ ނަތީޖާ ހަމަހަމަ ކޮށްފަ އެވެ. ރެއާލަށް ލީޑު ލިބުނީ އެންމެ ފަހަރަކު އެވެ.

މެޗު ފަށައިގެން ދެ ވަނަ މިނެޓުގައި ސިޓީން ވަނީ ލަނޑު ޖަހައި ލީޑު ނަގައިފަ އެވެ. އެ ޓީމަށް ލިބުނު ހިލޭ ޖެހުމެއްގައި ބޯޅަ ގޯލަށް ވައްދާލައިގެން، ސިޓީ އަށް ލީޑު ނަގައިދިނީ ބެނާޑޯ ސިލްވާ އެވެ. ނަމަވެސް މެޗުގެ 12 ވަނަ މިނެޓުގައި ސިޓީގެ ރުބެން ޑިއާސް އަތުން ބައި ކޮޅަށް ވަތް ލަނޑުން މެޗުގެ ނަތީޖާ ހަމަހަމަވި އެވެ.

އޭގެ ދެ މިނެޓު ފަހުން ފަހުން މެޗުގައި ރެއާލުން ލީޑު ނެގީ ރޮޑްރީގޯ ޖެހި ލަނޑުންނެވެ. އެ ލަނޑު ޖަހަން އޭނާ އަށް ފުރުސަތު ތަނަވަސްކޮށްދިނީ ވިނީޝިއުސް ޖޫނިއާ އެވެ. ދެ ވަނަ ހާފުގައި ސިޓީ އަށް ނަތީޖާ ހަމަހަމަ ކޮށްދިނީ ފިލް ފޮޑެން އެވެ. އަދި ދެ ވަނަ ފަހަރަށް އެ ޓީމަށް ލީޑު ނަގައިދިނީ ޖޮސްކޯ ގްވާޑިއޯލް އެވެ. ސިޓީން ލީޑު ނެގިތާ އަށް މިނެޓު ފަހުން، ފެޑެރިކޯ ވަލްވާޑޭ ލަނޑު ޖަހައިގެން، ރެއާލުން ނަތީޖާ ހަމަހަމަ ކުރި އެވެ.

މި ދެ ޓީމު ކުޅޭ ދެ ވަނަ ލެގުގެ މެޗު އޮންނާނީ މި މަހުގެ 17 ވަނަ ދުވަހުގެ ރޭ އެވެ. ސިޓީގެ އިއްތިހާދު ސްޓޭޑިއަމްގައި ކުޅޭ މެޗުން މޮޅުވާ ޓީމަކަށް، މުބާރާތުގެ ސެމީ ފައިނަލްހެ ޖާގަ ލިބޭނެ އެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 1 މަސްކުރި
ރިވިއު ކުރީ: އަހްމަދު ދާއޫދު
0%
100%
0%
0%
0%
0%
ކޮމެންޓް