ކ. މާލެ
|
9 އޭޕްރިލް 2024 | އަންގާރަ 19:06
ވިލިމާލޭގެ ފުލެޓެއް ބަލައިފާސްކޮށް މަސްތުވާތަކެއްޗާއެކު ދެމީހަކު ހައްޔަރު ކުރި ނަމަވެސް އެކަކު ކޯޓުން ދޫކޮށްލާފައިވޭ
ވިލިމާލޭގެ ފުލެޓެއް ބަލައިފާސްކޮށް މަސްތުވާތަކެއްޗާއެކު ދެމީހަކު ހައްޔަރު ކުރި ނަމަވެސް އެކަކު ކޯޓުން ދޫކޮށްލާފައިވޭ
ޕޮލިސް
މަސްތުވާތަކެތި
މިއަހަރުގެ މިހާތަނަށް އެންމެ ގިނައިން އަތުލައިގަނެވިފައިވަނީ ސިންތެޓިކް ކެތިނޯނެސް - ކަސްޓަމްސް
 
5.3 ކިލޯގެ ހެރޮއިން އާއި 1.15 ކިލޯގެ އެމްޑީއެމްއޭ އާއި 570 ގުރާމުގެ މެތަމްފެޓަމިން އަތުލައިގަނެފައިވޭ
 
ސިންތެޓިކް ކެތިނޯނެސްގެ 6.55 ކިލޯ ކަސްޓަމްސް އިން ވަނީ އަތުލައިގެންފައި

މިއަހަރުގެ މިހާތަނަށް އެންމެ ގިނައިން އަތުލައިގަނެވިފައިވަނީ ސިންތެޓިކް ކެތިނޯނެސް ކަމަށް މޯލްޑިވްސް ކަސްޓަމްސް ސަރވިސަސް އިން ބުނެފިއެވެ.

ކަސްޓަމްސް އިން އާންމުކޮށްފައިވާ ތަފާސް ހިސާބުތައް ދައްކާގޮތުން މި އަހަރުގެ މާޗް މަހުގެ 31 ވަނަ ދުވަހުގެ ނިޔަލަށް، ރާއްޖެއަށް އެންމެ ގިނައިން އެތެރެކޮށްފައިވަނީ ސިންތެޓިކް ކެތިނޯނެސް ކަމަށެވެ. އޭގެ 6.55 ކިލޯ ކަސްޓަމްސް އިން ވަނީ އަތުލައިގެންފައެވެ. 

މީގެ އިތުރުން، 5.3 ކިލޯގެ ހެރޮއިން އާއި 1.15 ކިލޯގެ އެމްޑީއެމްއޭ އާއި 570 ގުރާމުގެ މެތަމްފެޓަމިން އަދި އެމްފެޓަމިން ޑުރަގުގެ 350 ގުރާމު ކަސްޓަމްސް އިން އަތުލައިގަނެފައިވެއެވެ.  

އެގޮތުން މިފަހުން ފުލުހުންނާއި ކަސްޓަމްސް ގުޅިގެން ހިންގި އިންޓެލިޖެންސް ލެޑް ކައުންޓާ ނާކޮޓިކްސް އޮޕަރޭޝަންތަކުން ވެސް 16.69 ކިލޯގެ މަސްތުވާތަކެތި އަތުލައިގެންފައިވާ އިރު މިތަކެތީގެ އަގު 22 މިލިއަނަށް ވުރެ މައްޗަށް އަރާ ކަމަށެވެ.

ކަސްޓަމްސް އިން އަތުލައިގަނެފައިވާ މަސްތުވާތަކެތީގެ ތެރެއިން ގިނަ ބާވަތްތަކަކީ ޕޯސްޓް މެދުވެރިކޮށް ނުވަތަ ކުރިއަރ މެދުވެރިކޮށް އެތެރެކޮށްފައިވާ މަސްތުވާކަތެތީގެ ބާވަތްތަކެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 1 މަސްކުރި
ރިވިއު ކުރީ: ފާޠިމަތު ޒުހައިރާ
0%
0%
0%
0%
0%
0%
ކޮމެންޓް