ކ. މާލެ
|
8 އޭޕްރިލް 2024 | ހޯމަ 21:35
އިސްލާމިކް މިނިސްޓްރީން ހަނދު ބެލުން
އިސްލާމިކް މިނިސްޓްރީން ހަނދު ބެލުން
އިސްލާމިކް މިނިސްޓްރީ
ފިތުރު އީދު
ބުދަ ދުވަހަކީ އީދު ދުވަސް، މާދަމާ އަކީ ރަމަޟާން މަހުގެ ފަހު ދުވަސް
 
ރާއްޖޭގެ އެއްވެސް ސަރަހައްދަކަށް ހަނދު ފެނިފައިނުވާ ކަމަށާއި އެހެންކަމުން މާދަމާއަކީ ރޯދަމަހުގެ 30 ވަނަ ދުވަސް

ބުދަ ދުވަހަކީ އީދު ދުވަސް ކަމަށާއި މާދަމާ އަކީ ރަމަޟާން މަހުގެ ފަހު ދުވަސް ކަމަށް ކަނޑައަޅައިފިއެވެ.

އިސްލާމިކް މިނިސްޓްރީން ހަނދުބެލުމަށް ބޭއްވި ޖަލްސާއަށްފަހު މިނިސްޓްރީން ބުނީ ރާއްޖޭގެ އެއްވެސް ސަރަހައްދަކަށް ހަނދު ފެނިފައިނުވާ ކަމަށާއި އެހެންކަމުން މާދަމާއަކީ ރޯދަމަހުގެ 30 ވަނަ ދުވަސް ކަމަށެވެ.

ޝައްވާލުމަހުގެ ހަނދު ސާބިތުކުރުމަށް ބޭއްވި ޖަލްސާއަށްފަހު އިސްލާމިކް މިނިސްޓްރީން ބުނެފައިވަނީ ހޯމަ ދުވަހުގެ އިރުއޮއްސުނު އިރު، ދިވެހިރާއްޖޭގެ އެއްވެސް ރަށަކަށް އަދި އިސްލާމީ އެއްވެސް ގައުމަކަށް 1445 ވަނަ އަހަރުގެ ޝައްވާލު މަހުގެ ހަނދު ފެނުނުކަން، ޝަރުއީ ހަމަތަކުން ސާބިތުނުވާތީއާއި އަދި އިސްލާމީ އެއްވެސް ގައުމަކަށް މިރޭގެ ހަނދު ފެންމަތި ނުވާނެކަމަށް، އިތުބާރު ހުރި ފަލަކީ ހިސާބުތަކުން ކަށަވަރުވާތީއާއި، ރަމަޟާން މަހާއި، ޝައްވާލުމަހުގެ ހަނދު ސާބިތުކުރަން، ދިވެހިރާއްޖޭގައި އަމަލުކުރުމަށް ހަމަޖެހިފައިވާ އުސޫލުގައިވާގޮތުގެ މަތިން، މާދަމާ އަކީ ރަމަޟާން މަހުގެ 30 ވަނަ ދުވަސް ކަމުގައި ވަނީ ކަނޑައަޅާފައެވެ.

އަދި މި އެޕްރީލް މަހުގެ 10 ވާ ބުދަ ދުވަހަކީ އތުރު އީދު ދުވަސްކަމުގައި ވަނީ ކަނޑައަޅާފައެވެ.

ސައުދި އަރަބިއްޔާއިން ވެސް ވަނީ ހަނދު ނުފެންނަ ކަމަށް ކަނޑައަޅާ މާދަމާއަކީ ރޯދަމަހުގެ ފަހު ދުވަސްކަމަށް ކަނޑައަޅާފައެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 1 މަސްކުރި
ރިވިއު ކުރީ: ފާޠިމަތު ޒުހައިރާ
0%
0%
0%
0%
0%
0%
ކޮމެންޓް