ކ. މާލެ
|
9 އޭޕްރިލް 2024 | އަންގާރަ 07:54
ޔުވެންޓަސް އަށް އިރުޝާދު ދެމުން އަންނަ އަލެގްރީ
ޔުވެންޓަސް އަށް އިރުޝާދު ދެމުން އަންނަ އަލެގްރީ
ރޮއިޓާސް
ޔުވެންޓަސް
ޔުވެންޓަސް ދޫކޮށްލަން އަލެގްރީ ވިސްނަނީ
 
އެއްބަސްވުމުގައި ބާކީ އެއް އަހަރު އޮއްވާ، އަލެގްރީ ޔުވެންޓަސް ދޫކޮށްލަން ވިސްނަނީ އަމިއްލަ ސަބަބަކާ ހުރެ

ޔުވެންޓަސް އަށް އިރުޝާދު ދެމުން އަންނަ އިޓަލީގެ މާސިމިލިއާނޯ އަލެގްރީ މި ސީޒަނަށްފަހު އެ ކުލަބު ދޫކޮށްލަން ވިސްނާ ކަމަށް މީޑިއާ ތަކުން ރިޕޯޓުކޮށްފި އެވެ.

އުމުރުން 56 އަހަރުގެ އަލެގްރީ، ދެ ވަނަ ފަހަރަށް ޔުވެންޓަސްގެ ކޯޗުކަމާ ހަވާލުވީ 2021 ވަނަ އަހަރު އެވެ. އެ ކުލަބާއެކު އޭނާ އެ އަހަރު ސޮއި ކުރީ ހަތަރު އަހަރު ދުވަހުގެ އެއްބަސްވުމެއްގަ އެވެ. އެ އެއްބަސްވުމުގެ މުއްދަތު ހަމަވާނީ އަންނަ އަހަރުގެ ޖޫން މަހުގެ ނިޔަލަށެވެ.

ނަމަވެސް އިޓަލީގެ ބައެއް މީޑިއާ ތަކުގައި ބުނެފައިވާ ގޮތުން، މިހާރު ކުރިއަށްދާ ސީޒަން ނިމުމާއެކު ޔުވެންޓަސް ދޫކޮށްލަން އަލެގްރީ ވިސްނުންދާ ކަމަށެވެ. ނަމަވެސް، މިހާތަނަށް އޭނާ ސީދާ ވަކި ނިންމުމެއް ނުނިންމާ ކަމަށް ވެސް ބުނެފައިވެ އެވެ. އެއްބަސްވުމުގައި ބާކީ އެއް އަހަރު އޮއްވާ، އަލެގްރީ ޔުވެންޓަސް ދޫކޮށްލަން ވިސްނަނީ އަމިއްލަ ސަބަބަކާ ހުރެ ކަމަށް ވެސް ބުނެފައިވެ އެވެ.

ޔުވެންޓަސްގެ ކޯޗުކަމާ އެންމެ ފުރަތަމަ އަލެގްރީ ހަވާލުވީ 2014 ވަނަ އަހަރު އެވެ. ނަމަވެސް އޭގެ ފަހުން، 2019 ވަނަ އަހަރު ޔުވެންޓަސް އިން ވަނީ އަލެގްރީ މަގާމުން ވަކިކޮށްފަ އެވެ. އެއަށްފަހު އެ ޓީމުގެ ކޯޗަކަށް ހަމަޖެއްސީ އަންދްރެއާ ޕިރްލޯ އެވެ. ނަމަވެސް އޭނާގެ އިރުޝާދުގެ ދަށުން ވެސް ޔުވެންޓަސްގެ ނަތީޖާތައް ދަށްވުމުގެ ސަބަބުން، 2021 ވަނަ އަހަރު އޭނާ ވަކި ކުރި އެވެ. ޕިރްލޯ ވަކި ކުރުމަށްފަހު، ދެ ވަނަ ފަހަރަށް ޔުވެންޓަސްގެ ކޯޗަކަށް ހަމަޖެއްސީ އަލެގްރީ އެވެ.

އަލެގްރީގެ އިރުޝާދުގެ ދަށުން ޔުވެންޓަސް ވަނީ މިހާތަނަށް 142 މެޗު ކުޅެފަ އެވެ. އޭގެ ތެރެއިން އެ ޓީމު މޮޅުވެފައި ވަނީ 79 މެޗުންނެވެ. 29 މެޗު އެއްވަރުވެފައިވާއިރު، 34 މެޗުން ވަނީ ބަލިވެފަ އެވެ. މި ސީޒަންގެ އިޓާލިއަން ލީގުގައި ޔުވެންޓަސް އޮތީ ތާވަލްގެ ތިން ވަނަ މަގާމުގަ އެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 1 މަސްކުރި
ރިވިއު ކުރީ: މަރްޔަމް ދާނިޝް ނަޝީދު
0%
0%
0%
0%
0%
0%
ކޮމެންޓް