ކ. މާލެ
|
8 އޭޕްރިލް 2024 | ހޯމަ 03:29
ޕީއެސްޖީ އަށް ކުޅެމުން އަންނަ ފްރާންސްގެ އެމްބާޕޭ
ޕީއެސްޖީ އަށް ކުޅެމުން އަންނަ ފްރާންސްގެ އެމްބާޕޭ
ރޮއިޓާރސް
ބާސެލޯނާ - ޕީއެސްޖީ
ޗޭންޖިން ރޫމުން ފެށިގެން ބާސެލޯނާ އަށް ޕީއެސްޖީގެ ދަނޑު ދަތިކުރަންޖެހޭ: އެމްބާޕޭ
 
އަމިއްލަ ދަނޑުގައި ބާސެލޯނާ ބަލިކުރުން ވަރަށް މުހިންމު: ކޯޗު

ޗެމްޕިއަންސް ލީގުގެ ކުއާޓާ ފައިނަލުގައި ބުދަ ދުވަހުގެ ރޭ ބާސެލޯނާ އަށް ޕީއެސްޖީގެ ދަނޑު އުނދަގޫ ތަނަކަށް ހަދަންޖެހޭ ކަމަށް އެކުލަބުގެ ފޯވަޑް ކީލިއަން އެމްބާޕޭ ބުނެފި އެވެ.

ފްރާންސްގެ ކެޕްޓަން މިހެން ބުނީ ބާސެލޯނާ ބަލިކުރެވެން އޮތް އެންމެ މޮޅު ގޮތަކީ އެއީ ކަމަށް އޭނާ އަށް ގަބޫލުކުރެވޭތީ އެވެ.

އަހަރުމެންގެ ސަޕޯޓަރުން އެބަޖެހޭ މިކަން ކުރަން. ޗޭންޖިން ރޫމުން ފެށިގެން، އެމީހުން ވާމްއަޕަށް ނުކުންނައިރު ވެސް މި ދަނޑަކީ އިދިކޮޅު ޓީމަށް ފަސޭހަ، ދަތި އުނދަގޫ ތަނަކަށް ހަދާލަންވީ. އެއިރުން ބާސެލޯނާގެ ހިތްވަރު ބަލިވާނެ. އެމީހުން ބަލިކުރަން ފަސޭހަވާނީ އޭރުން
އެމްބާޕޭ

އޭނާ މިހެން ބުނެފައިވާއިރު މި މެޗަކީ ބާސެލޯނާގެ ކުރީގެ ކޯޗު އަދި ކެޕްޓަން ލުއިސް އެންރީކާ އޭނާގެ ކުރީގެ ކުލަބާ ދެކޮޅަށް ނުކުންނަ މެޗެވެ. އެންރީކޭ އަކީ ޕީއެސްޖީގެ ދަނޑުގައި 4-0އިން ބާސެލޯނާ ބަލިވެފައި އޮއްވައި އަމިއްލަ ދަނޑުގައި 6-1 އިން ޕީއެސްޖީ ބަލިކޮށް ބާސެލޯނާ ޗެމްޕިއަންސް ލީގުގައި މޮޅުވި އަހަރު ޓީމުގެ ކޯޗެވެ. މިހެންވެ އޭނާ ވެސް ބުނެފައިވަނީ އަމިއްލަ ދަނޑުގައި ޕީއެސްޖީން ނަތީޖާ ނެރުން މުހިންމު ކަމަށެވެ.

ސަބަބަކީ ސްޕޭނުގައި ބާސެލޯނާގެ ސަޕޯޓަރުންގެ ކުރިމަތީގައި ކުޅެން ފަސޭހަ ނުވާނެ. އެއީ އުނދަގޫ މެޗަކަށް ވެދާނެ. އެ މެޗު ފަސޭހަ ކުރެވޭނީ އަހަރުމެން އަމިއްލަ ދަނޑުގައި މޮޅުވެގެން
އެންރީކޭ

ޗެމްޕިއަންސް ލީގުގެ ކުއާޓާ ފައިނަލުގައި ބާސެލޯނާ މި ފަހަރު މި ކުޅެނީ ތިން އަހަރަށް ފަހު އެވެ. ޕީއެސްޖީ އަކީ މި ތަށީ ކާމިޔާބު ކުރުމަށް މުޅިން އަލަށް މަސައްކަތް ކުރާ ޓީމެކެވެ.

އެމްބާޕޭ މިގޮތަށް ވާހަކަ ދެއްކިއިރު އޭނާ އަކީ އަންނަ ސީޒަނުގައި ބާސެލޯނާއާ އެންމެ ވާޑަވެރި ސްޕޭނުގެ ރެއާލް މެޑްރިޑުގައި ކުޅޭނެ ކުޅުންތެރިއެއް ކަމަށް ވަނީ ބެލެވިފަ އެވެ. މިކަމާހުރެ ޕީއެސްޖީން އޭނާ ލައްވައި ގިނަ މެޗުތަކުގައި ފުލްކޮށް ނުކުޅުވަ އެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 2 މަސް ކުރިން
ރިވިއު ކުރީ: މަރްޔަމް ދާނިޝް ނަޝީދު
0%
100%
0%
0%
0%
0%
ކޮމެންޓް