ކ. މާލެ
|
8 އޭޕްރިލް 2024 | ހޯމަ 03:26
މެޗުގައި ލަނޑު ޖެހުމަށްފަހު ޔުވެންޓަސްގެ ކުޅުންތެރިން އުފާ ފާޅުކުރަނީ
މެޗުގައި ލަނޑު ޖެހުމަށްފަހު ޔުވެންޓަސްގެ ކުޅުންތެރިން އުފާ ފާޅުކުރަނީ
ރޮއިޓާސް
އިޓާލިއަން ލީގު
ފިއޮރެންޓީނާ ބަލިކޮށް، ޔުވެންޓަސް ތިން ވަނައިގައި
 
ޔުވެންޓަސް ތިން ވަަނައިގައި އޮތީ މިހާތަނަށް ލީގުގައި ކުޅުނު 31 މެޗުން 62 ޕޮއިންޓާއެކު

އިޓާލިއަން ލީގުގައި ފިއޮރެންޓީނާއާ ދެކޮޅަށް ކުޅުނު މެޗުން މޮޅުވެ، ޔުވެންޓަސް އިން ތިން ވަަނައިގައި ދެމި އޮވެއްޖެ އެވެ.

ޔުވެންޓަސްގެ އަމިއްލަ ދަނޑުގައި ކުޅުނު މެޗު އެ ޓީމުން ކާމިޔާބު ކުރީ 1-0 އިންނެވެ.

ދެ ޓީމަށް ވެސް ލަނޑު ޖަހާނެ ފުރުސަތުތަކެއް ލިބުނު މެޗުގައި، ޔުވެންޓަސް އިން ލީޑު ނެގީ 21 ވަނަ މިނެޓުގަ އެވެ. އެ ޓީމަށް ލީޑު ނަގައިދިނީ ފެޑެރިކޯ ގަޓީ އެވެ. އޭގެ ފަހުން 32 ވަނަ މިނެޓުގައި ޑޫސަން ވްލަހޮވިޗް ލަނޑެއް ޖަހައި ޔުވެންޓަސްގެ ލީޑު ފުޅާ ކޮށްދިން ނަމަވެސް، ވީއޭއާރުން ވަނީ އެ ލަނޑު ބަލައި ނުގަންނަން ނިންމައިފަ އެވެ. މެޗުގައި ޔުވެންޓަސްގެ ފެޑެރިކޯ ޗިއެސާ އަށް ވެސް ވަނީ ލަނޑު ޖަހާނެ ފުރުސަތު ލިބި ބޭކާރުވެފަ އެވެ. އަނެއްކޮޅުން ފިއޮރެންޓީނާގެ އެންޑްރިއާ ބެލޮޓީ އަށް ވެސް ވަނީ ލަނޑު ޖަހާނެ ފުރުސަތު ލިބިފަ އެވެ.

މެޗުން މޮޅުވެ ޔުވެންޓަސް ތިން ވަަނައިގައި އޮތީ މިހާތަނަށް ލީގުގައި ކުޅުނު 31 މެޗުން 62 ޕޮއިންޓާއެކު އެވެ. ހަތަރު ވަނައިގައި އޮތީ ބޮލޮގްނާ އެވެ. އެ ޓީމަށް ލިބެނީ 31 މެޗުން 58 ޕޮއިންޓެވެ. އެއް ވަނައިގައި އޮތީ އިންޓަ މިލާާން އެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 1 މަސްކުރި
ރިވިއު ކުރީ: މަރްޔަމް ދާނިޝް ނަޝީދު
0%
0%
0%
0%
0%
0%
ކޮމެންޓް