ކ. މާލެ
|
8 އޭޕްރިލް 2024 | ހޯމަ 03:23
އިނގިރޭސި ޕްރިމިއާ ލީގުގައި ޗެލްސީ އަދި ޝެފީލްޑް ޔުނައިޓެޑު ކުޅުނު މެޗުގެ ތެރެއިން
އިނގިރޭސި ޕްރިމިއާ ލީގުގައި ޗެލްސީ އަދި ޝެފީލްޑް ޔުނައިޓެޑު ކުޅުނު މެޗުގެ ތެރެއިން
ރޮއިޓާސް
އިނގިރޭސި ޕްރިމިއާ ލީގު
ފުލުގައި އޮތް ޝެފީލްޑް ޔުނައިޓެޑް ކައިރިން ވެސް ޗެލްސީ އެއްވަރު
 
މެޗު އެއްވަރުވެ ޗެލްސީ އޮތީ ލީގު ތާވަލްގެ ނުވަ ވަނައިގައި

އިނގިރޭސި ޕްރިމިއާ ލީގުގައި ޝެފީލްޑް ޔުނައިޓެޑާ ދެކޮޅަށް ކުޅުނު މެޗުން ޗެލްސީ އެއްވަރުވެއްޖެ އެވެ.

ޝެފީލްޑް ޔުނައިޓެޑަކީ ލީގު ތާވަލްގެ ފުލުގައި އޮތް ޓީމެވެ. އެ ޓީމުގެ އަމިއްލަ ދަނޑުގައި އާދީއްތަ ދުވަހުގެ ރޭ ކުޅުނު މެޗު ނިމުނީ 2-2 އިން އެއްވަރުވެގެންނެވެ. މެޗުގައި ޗެލްސީން ވަނީ ދެ ފަހަރެއްގެ މަތިން ލީޑު ވެސް ނަގައިފަ އެވެ. ނަމަވެސް އެ ޓީމަށް އެ ލީޑު ހިފެހެއްޓޭ ގޮތް ވަނީ ނުވެފަ އެވެ.

މެޗު ފަށައިގެން 11 ވަނަ މިނެޓުގައި ޗެލްސީ އަށް ލީޑު ނަގައިދިނީ ތިއާގޯ ސިލްވާ އެވެ. ސިލްވާ އެ ލަނޑު ޖަހަން ފުރުސަތު ތަނަވަސްކޮށްދިނީ ކޮނާ ގަލަގާ އެވެ. ނަމަވެސް ފުރަތަމަ ހާފު ނިމުމުގެ ކުރިން ޝެފީލްޑް ޔުނައިޓެޑުން ވަނީ ލަނޑު ޖަހައި ނަތީޖާ ހަމަހަމަ ކޮށްފަ އެވެ. މެޗުގެ 32 ވަނަ މިނެޓުގައި އެ ޓީމަށް ނަތީޖާ ހަމަހަމަ ކޮށްދިނީ ޖޭޑަން ބޯގުލް އެވެ. އޭނާ އެ ލަނޑު ޖެހީ ގުސްޓާވޯ ހެމާ ތަނަވަސްކޮށްދިން ފުރުސަތެއްގަ އެވެ.

މެޗުގައި ދެ ވަނަ ފަހަރަށް ޗެލްސީން ލީޑު ނެގީ ދެ ވަނަ ހާފުގަ އެވެ. މެޗުގެ 66 ވަނަ މިނެޓުގައި ކޯލް ޕާމާ ތަނަވަސްކޮށްދިން ފުރުސަތެއްގައި ޗެލްސީ އަށް ލީޑު ނަގައިދިނީ ނޯނީ މަޑުއޭކޭ އެވެ. ޝެފީލްޑް ޔުނައިޓެޑުން ނަތީޖާ ހަމަހަމަ ކުރީ މެޗުގެ ފުރިހަމަ ވަގުތު ހަމަވެ، އިތުރަށް ދެއްކި ވަގުތުގަ އެވެ. އެ ޓީމަށް ނަތީޖާ ހަމަހަމަ ކޮށްދިނީ އޮލިވާ މެކް ބާނީ އެވެ.

މެޗު އެއްވަރުވެ ޗެލްސީ އޮތީ ލީގު ތާވަލްގެ ނުވަ ވަނައިގަ އެވެ. އެއީ މިހާތަނަށް ލީގުގައި ކުޅުނު 30 މެޗުން 44 ޕޮއިންޓާއެކު އެވެ. ތާވަލްގެ އެންމެ ފުލުގައި ޝެފީލްޑް ޔުނައިޓެޑު އޮތީ 31 މެޗުން 16 ޕޮއިންޓާއެކު އެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 2 މަސް ކުރިން
ރިވިއު ކުރީ: މަރްޔަމް ދާނިޝް ނަޝީދު
0%
0%
0%
0%
0%
0%
ކޮމެންޓް