ކ. މާލެ
|
8 އޭޕްރިލް 2024 | ހޯމަ 03:22
މެޗުގައި ލަނޑު ޖެހުމަށްފަހު ޞަލާޙު އުފާ ފާޅުކުރަނީ
މެޗުގައި ލަނޑު ޖެހުމަށްފަހު ޞަލާޙު އުފާ ފާޅުކުރަނީ
ރޮއިޓާސް
އިނގިރޭސި ޕްރިމިއާ ލީގު
ލިވަޕޫލް ސަލާމަތްކޮށްދިނީ ޞަލާޙު
 
މެޗުން މޮޅުވެ، އެއް ވަނައިގައި ލީޑު ނެގުމުގެ ފުރުސަތު ލިވަޕޫލަށް އޮތް

އިނގިރޭސި ޕްރިމިއާ ލީގުގައި މެންޗެސްޓަރ ޔުނައިޓެޑާއި ލިވަޕޫލް ބައްދަލު ކުރި މެޗު އެއްވަރުވެގެން ނިމިއްޖެ އެވެ.

ޔުނައިޓެޑުގެ އަމިއްލަ ދަނޑުގައި އާދީއްތަ ދުވަހުގެ ރޭ ކުޅުނު މެޗު ނިމުނީ 2-2 އިން އެއްވަރުވެގެންނެވެ. މެޗުގައި ލިވަޕޫލުން ލީޑު ނަގާފައި ވަނިކޮށް، ޔުނައިޓެޑުން ނަތީޖާ ހަމަހަމަކޮށް، ލީޑު ވެސް ނެގި އެވެ. ނަމަވެސް، ލިވަޕޫލުން ވަނީ ދެ ވަނަ ލަނޑެއް ޖަހައި ނަތީޖާ ހަމަހަމަ ކޮށްފަ އެވެ.

މެޗު ފަށައިގެން 23 ވަނަ މިނެޓުގައި ލިވަޕޫލުން ލީޑު ނެގި އެވެ. ޑާވިން ނޫނޭޒް ތަނަވަސްކޮށްދިން ފުރުސަތެއްގައި އެ ޓީމަށް ލީޑު ނަގައިދިނީ ލުއިސް ޑިއާޒް އެވެ. ދެ ވަނަ ހާފު ފަށައިގެން ފަސް ވަނަ މިނެޓުގައި ޔުނައިޓެޑަށް ނަތީޖާ ހަމަހަމަ ކޮށްދިނީ ބްރޫނޯ ފެނާންޑޭސް އެވެ. އޭގެ ފަހުން 67 ވަނަ މިނެޓުގައި ޔުނައިޓެޑަށް ލީޑު ނަގައިދިނީ ކޮބީ މައިނޫ އެވެ. މެޗުގެ ފުރިހަމަ ވަގުތު ހަމަވާން ހަ މިނެޓަށްވެފައި ވަނިކޮށް، ލިވަޕޫލަށް ލިބުނު ޕެނަލްޓީ ކާމިޔާބުކޮށް އެ ޓީމު ސަލާމަތްކޮށްދިނީ މިޞްރުގެ ފޯވާޑް މުޙައްމަދު ޞަލާޙު އެވެ.

މެޗުން މޮޅުވެ، އެއް ވަނައިގައި ލީޑު ނެގުމުގެ ފުރުސަތު ލިވަޕޫލަށް އޮތެވެ. މެޗު އެއްވަރުވުމުން، ލިވަޕޫލް އާއި އާސެނަލް ވަނީ ޕޮއިންޓުގެ ގޮތުން ހަމަހަމަވެފަ އެވެ. އާސެނަލް ކުޅުނު 31 މެޗުން އެ ޓީމަށް 71 ޕޮއިންޓު ލިބޭއިރު، އެ ޓީމު އޮތީ އެއް ވަނައިގަ އެވެ. ހަމަ އެ އަދަދަށް މެޗު ކުޅެގެން ދެ ވަނައިގައި ލިވަޕޫލަށް ލިބެނީ ވެސް 71 ޕޮއިންޓެވެ. އާސެނަލް ކުރި ހޯދަނީ ލަނޑުގެ ތަފާތުންނެވެ. ތިން ވަަނައިގައި އޮތް އެންމެ ފަހުގެ ޗެމްޕިއަން މެންޗެސްޓަރ ސިޓީ އަށް ލިބެނީ 70 ޕޮއިންޓެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 1 މަސްކުރި
ރިވިއު ކުރީ: މަރްޔަމް ދާނިޝް ނަޝީދު
0%
0%
0%
0%
0%
0%
ކޮމެންޓް