ކ. މާލެ
|
7 އޭޕްރިލް 2024 | އާދީއްތަ 12:50
މެޗުގައި ލަނޑު ޖެހުމަށްފަހު އާސެނަލްގެ ކުޅުންތެރިން އުފާ ފާޅުކުރަނީ
މެޗުގައި ލަނޑު ޖެހުމަށްފަހު އާސެނަލްގެ ކުޅުންތެރިން އުފާ ފާޅުކުރަނީ
ރޮއިޓާސް
އިނގިރޭސި ޕްރިމިއާ ލީގު
ބްރައިޓަން ބަލިކޮށް އާސެނަލް އެއް ވަނަ އަށް
 
މޮޅާއެކު އާސެނަލް އެއް ވަނައިގައި އޮތީ ޕޮއިންޓެއްގެ ލީޑަކުން

އިނގިރޭސި ޕްރިމިއާ ލީގުގައި ބްރައިޓަނާ ދެކޮޅަށް ކުޅުނު މެޗުން މޮޅުވެ، އާސެނަލުން ލީގު ތާވަލްގެ އެއް ވަނަ އަށް ޖެހިލައިފި އެވެ.

ބްރައިޓަންގެ އަމިއްލަ ދަނޑުގައި ކުޅުނު މެޗު އާސެނަލް އިން ކާމިޔާބު ކުރީ 3-0 އިންނެވެ. މެޗުގެ ފުރަތަމަ ހާފުގައި އާސެނަލް އިން އެއް ލަނޑު ޖެހިއިރު، އަނެއް ދެ ލަނޑު ޖެހީ ދެ ވަނަ ހާފުގަ އެވެ.

ފުރަތަމަ ހާފުގައި އާސެނަލް އަށް ލީޑު ނަގައިދިނީ ބުކާޔޯ ސަކާ އެވެ. މެޗުގެ 33 ވަނަ މިނެޓުގައި އޭނާ ލަނޑު ޖެހީ، އާސެނަލަށް ލިބުނު ޕެނަލްޓީއެއް ކާމިޔާބު ކޮށްގެންނެވެ. ދެ ވަނަ ހާާފުގެ ކުރީ ކޮޅު އާސެނަލްގެ ދެ ވަނަ ލަނޑު ޖެހީ ކައި ހަވާޓްޒް އެވެ. އެއީ ޖޯޖީނިއޯ ތަނަވަސްކޮށްދިން ފުރުސަތެއްގަ އެވެ. އާސެނަލްގެ ފަހު ލަނޑު، 86 ވަނަ މިނެޓުގައި ޖެހީ ލެއަންޑްރޯ ޓްރޮސާޑް އެވެ. އެ ލަނޑު ޖަހަން އޭނާ އަށް ފުރުސަތު ތަނަވަސްކޮށްދިނީ ހަވާޓްޒް އެވެ.

މޮޅާއެކު އާސެނަލް އެއް ވަނައިގައި އޮތީ ޕޮއިންޓެއްގެ ލީޑަކުންނެވެ. އެއީ މިހާތަނަށް ލީގުގައި ކުޅުނު 31 މެޗުން 71 ޕޮއިންޓު ހޯދައިގެންނެވެ. އާސެނަލް އަށް ވުރެ އެއް މެޗު މަދުން ކުޅެގެން ދެ ވަނައިގައި އޮތް ލިވަޕޫލަށް ލިބެނީ 70 ޕޮއިންޓެވެ. ތިން ވަނައިގައި އޮތީ އެންމެ ފަހުގެ ޗެމްޕިއަން މެންޗެސްޓަރ ސިޓީ އެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 1 މަސްކުރި
ރިވިއު ކުރީ: މަރްޔަމް ދާނިޝް ނަޝީދު
0%
0%
0%
0%
0%
0%
ކޮމެންޓް