ކ. މާލެ
|
7 އޭޕްރިލް 2024 | އާދީއްތަ 08:52
ވެލާނާ އިންޓަރނޭޝަނަލް އެއާޕޯޓުތެރެ
ވެލާނާ އިންޓަރނޭޝަނަލް އެއާޕޯޓުތެރެ
ޓްވިޓަރ
ޑްރަގް މައްސަލަ
ޑްރަގް މައްސަލައެއްގައި ހައްޔަރުކުރި އެމްއޭސީއެލްގެ ސީނިއަރ މުވައްޒަފަކު ޝަރުތުތަކާއެކު ދޫކޮށްލައިފި
 
ޕާކިސްތާނު މީހަކާއި، އެމްއޭސީއެލްގެ 2 މުވައްޒަފެއް އަދި ލަގޭޖާއި ހަވާލުވާން ދިޔަ މީހަކު ހައްޔަރުކުރި
 
ހެރޮއިން އަދި މެތް (ޖުމްލަ 4.5 ކިލޯ އަށްވުރެ ގިނަ)

ޑްރަގް މައްސަލައެއްގައި ހައްޔަރުކުރި އެމްއޭސީއެލްގެ މުވައްޒަފުންގެ ތެރޭގައި ހިމެނޭ ސީނިއަރ މުވައްޒަފަކު ޝަރުތުތަކާއެކު ދޫކޮށްލައިފިއެވެ.

ފުލުުހުން ބުނީ 15 މާޗުގައި ވެލާނާ އިންޓަރނޭޝަނަލް އެއަރޕޯޓުން އުސޫލުން ބޭރުން ބޭރުކުރަން އުޅުނު ލަގޭޖްގައި މަސްތުވާތަކެތީގެ ބާވަތެއް ކަމަށްވާ ހެރޮއިން އަދި މެތް (ޖުމްލަ 4.5 ކިލޯ އަށްވުރެ ގިނަ) ހުރި ލަގޭޖް ބޭރުކުރަން އުޅުމުގެ މައްސަލައެއްގައި ޕާކިސްތާނު މީހަކާއި، އެމްއޭސީއެލްގެ 2 މުވައްޒަފެއް އަދި ލަގޭޖާއި ހަވާލުވާން ދިޔަ މީހަކު ހައްޔަރުކުރެވިފައިވާ ކަމަށެވެ.

އަދި މި މައްސަލައާއި ގުޅިގެން ބަންދުގެ މުއްދަތު އިތުރުކުރުމަށް ހޮނިހިރު ދުވަހު ގެންދިއުމުން މި މައްސަލައިގައި ހިމެނޭ އެންމެ އިސް މީހާ ކަމަށް ބެލެވޭ އެމްއޭސީއެލްގެ ސީނިއަރ މުވައްޒަކު ދޫކޮށްލާފައިވާ ކަމަށް ފުލުހުން ބުނެއެވެ. އަދި ދޫކޮށްލާފައިވަނީ ކޮންމެވެސް ވަރަކަށް ހެކި ހުރިނަމަވެސް ޝަތުރުކޮށްފައި ކަމަށް ފުލުހުން ބުނެއެވެ.

ފުލުހުން ބުނީ މިއީ ޖިނާއީ ބޮޑު ތަހގީގެއް ކުރަމުންދާ މައްސަލައެއް ކަމަށެެވެ. އަދި މިކަމުގައި ގިނަ މުވައްޒަފުންތަކެއް ހިމޭނޭތީ އެކަން ވަރަށް ސީރިއަސްކޮށް ބަލަމުންދާ ކަމަށް ވެސް ފުލުހުން ބުނެއެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 2 މަސް ކުރިން
ރިވިއު ކުރީ: މަރްޔަމް ދާނިޝް ނަޝީދު
0%
0%
0%
0%
0%
0%
ކޮމެންޓް