ކ. މާލެ
|
6 އޭޕްރިލް 2024 | ހޮނިހިރު 18:03
ޓައިވާނަށް އައި ބާރުގަދަ ބިންހެލުމުގައި ހާލުގައި ޖެހުނު މީހުން ސަލާމަތްކުރަނީ
ޓައިވާނަށް އައި ބާރުގަދަ ބިންހެލުމުގައި ހާލުގައި ޖެހުނު މީހުން ސަލާމަތްކުރަނީ
ރޮއިޓާސް
ޓައިވާނަށް އައި ބާރުގަދަ ބިންހެލުން
ޓައިވާން ބިންހެލުމުގައި މަރުވި އިތުރު ދެ މީހެއްގެ ހަށިގަނޑު ފެނިއްޖެ
 
މީހުން ހޯދުމުގެ މަސައްކަތް މެދުނުކެނޑި ކުރިއަށްގެންދާތާ މިހާރުވަނީ 72 ގަޑިއިރުވާން ކައިރިވެފައި

ޓައިވާނަށް އައި ބާރުގަދަ ބިންހެލުމާ ގުޅިގެން މަރުވި އިތުރު ދެ މީހެއްގެ ހަށިގަނޑު ފެނިއްޖެއެވެ.

ޓައިވާންގެ މޫސުމާ ބެހޭ އިދާރާއިން ބުނި ގޮތުގައި 7.2 މެގްނިޓިއުޑްގެ ބާރުމިނުމުގައި އައި މި ބިންހެލުމުގެ ސަބަބުން މަރުވިމީހުންގެ އަދަދު ކުރިން އިއުލާންކޮށްފައިވަނީ 10 ކަމަށެވެ. ހުކުރު ދުވަހު ފެނުނު ދެ މީހުންގެ ހަށިގަނޑު، މަރުވި މީހުންގެ ރަސްމީ އަދަދުގެ ތެރޭގައި ކުރިންނުހިމަނާ ކަމަށް އޮފިޝަލުން ބުނެއެވެ. އެހެންކަމުން ފަހުން ފެނުނު ދެ ހަށިގަނޑާއެކު މި ހާދިސާގައި މަރުވި މީހުންގެ އަދަދުވަނީ 12 އަށް އަރާފައެވެ.

މި ކާރިސާއާ ގުޅިގެން ކަމާބެހޭ ފަރާތްތަކުން ދަނީ އިމާރާތް ތަކުގައި ތާށިވެފައި ތިބި މީހުން ސަލާމަތް ކުރުމަށް މަގުތައް ސާފު ކުރުމުގެ މަސައްކަތް ކުރަމުންނެވެ.

ހުއާލިއަން ކައުންޓީގެ ފަރުބަދަމަތީ ސަރަހައްދުގައި ދިރިއުޅޭ މީހުންގެ ތެރެއިން އަދިވެސް 10 މީހަކު ނުފެނިވާއިރު، ސިއްހީ މައްސަލަތައް ހުރި މީހުން ހިމެނޭ ގޮތަށް 82 މީހަކު ހެލިކޮޕްޓަރުގައި ވައިގެ މަގުން ރައްކާތެރި ހިސާބުތަކަށް ގެންގޮސްފައިވާ ކަމަށް އޮފިޝަލުން ބުނެއެވެ.

ޓައިވާނުގެ ރެސްކިއު އޮތޯރިޓީގެ ތަފާސް ހިސާބުތައް ދައްކާ ގޮތުން ވައިގެ މަގުން ފޮނުވާލި މީހުންގެ ތެރޭގައި ގިނައީ ޓައިވާނުގެ މީހުން ކަމަށްވާއިރު، އެ މީހުންގެ ތެރޭގައި ޖަޕާން، އެމެރިކާ، ހޮންކޮންގް، މެލޭޝިއާ އަދި ސިންގަޕޫރުގެ ރައްޔިތުން ވެސް ހިމެނެއެވެ.

ޖަޕާނުގެ ދެ އަންހެނަކު، އުމުރުން 60 އަހަރުގެ މަންމައަކާއި 40 އަހަރުގެ އަންހެން ދަރިފުޅު ސަލާމަތްކުރީ ކައުންޓީގެ ޓަރޯކޯ ނޭޝަނަލް ޕާކުގެ ފަރުބަދަމަތީ ހޮޓަލަކުން ކަމަށް އެ މީހުން ނޫސްވެރިންނާ ވާހަކަ ދައްކަމުން ބުނެފައިވެއެވެ.

އެއްވެސް އަނިޔާއެއް ލިބިފައި ނުވާ މި ދެ މީހުން ނަކީ ނިއުޒީލެންޑްގައި ދިރިއުޅޭ ގެއިން ޓައިވާނަށް ދަތުރުކުރަމުން ދިޔަ ދެ މީހުންނެވެ.

ތާރޯކޯގެ ހޮޓަލުގައި ތާށިވެފައި ތިބި އެތައް ސަތޭކަ މީހުންނަށާއި ބޯޑިން ސްކޫލެއްގެ ދަރިވަރުންނާއި ޓީޗަރުންނަށް ކާބޯތަކެއްޗާއި ފެނުގެ އިތުރުން ދިރިހުރުމަށް ބޭނުންވާ އެހެނިހެން ތަކެތި ހެލިކޮޕްޓަރުގައި ފޯރުކޮށްދިނުމުގައި ކަމާބެހޭ ފަރާތްތަކުން ދަނީ ހަރަކާތްތެރިވަމުންނެވެ.

ޖަޕާނުގެ ޚާރިޖީ ވަޒީރު ޔޮކޯ ކަމިކަވާ ޓޯކިޔޯގައި ހުކުރު ދުވަހު ވިދާޅުވީ ޖަޕާން-ޓައިވާން އެކްސްޗޭންޖް އެސޯސިއޭޝަން މެދުވެރިކޮށް ކާރިސާތަކުން އަރައިގަތުމަށާއި ރިކަވަރީ މަސައްކަތްތަކަށް ޓައިވާނަށް އެއް މިލިއަން ޑޮލަރުގެ އެހީ ދޭނެ ކަމަށެވެ.

ހުއާލިއަން ސިޓީގައި ބިންހެލުމުގެ ސަބަބުން ނުރައްކާތެރި ގޮތަކަށް ވެއްޓިފައިވާ މީހުން ދިރިއުޅޭ އިމާރާތެއް ތަޅާލުމުގެ މަސައްކަތް މިހާރު ވަނީ ފަށައިފައެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 1 މަސްކުރި
ރިވިއު ކުރީ: ފާޠިމަތު ޒުހައިރާ
0%
0%
0%
0%
0%
0%
ކޮމެންޓް