ކ. މާލެ
|
6 އޭޕްރިލް 2024 | ހޮނިހިރު 04:09
އާސެނަލް އާއި ޔޫކްރެއިނުގެ ޑިފެންޑަރު އެލެގްޒެންޑާ ޒިންޗެންކޯ
އާސެނަލް އާއި ޔޫކްރެއިނުގެ ޑިފެންޑަރު އެލެގްޒެންޑާ ޒިންޗެންކޯ
ގޫގުލް
އެލެގްޒެންޑާ ޒިންޗެންކޯ
ހަނގުރާމައަށް ދާން ޔޫކްރެއިނުން އެދެފިނަމަ ދާން ތައްޔާރު: ޒިންޗެންކޯ
 
އަހަރެންގެ ވަރަށް ގިނަ ރަހުމަތްތެރިން ތިބީ ހަނގުރާމައިގެ ސަބަބުން ވަރަށް ދަތި ހާލުގައި ޖެހިފައި: ޒިންޗެންކޯ

ހަނގުރާމައަށް ދާން އޭނާގެ ގައުމު ޔޫކްރެއިނުން ގޮވާލައިފިނަމަ ދާން ތައްޔާރަށް ހުރި ކަމަށް އާސެނަލްގެ ފުލްބެކް އެލެގްޒެންޑާ ޒިންޗެންކޯ ބުނެފި އެވެ.

އޭނާ މިހެން ބުނީ ރަޝިޔާއިން ޔުކްރެއިނާ ދެކޮޅަށް ކުރާ ހަނގުރާމައިގައި ޔުކްރެއިނަށް އިތުރު ސިފައިން ބޭނުންވާ ކަމަށް އެ ގައުމުގެ ސަރުކާރުން ބުނުމުންނެވެ. އަދި ސިފައިންގެ ޑިއުޓީ އަށް ނުކުންނަންޖެހޭ އުމުރު 27 އިން 25 އަށް ހަދައި ރައީސް ވްލޮޑޮމީރް ޒެލެންސްކީ ބިލް ތަސްދީގު ކުރެއްވުމުންނެވެ.

އުމުރުން މިހާރު 27 އަހަރުގެ ޒެލެންސްކީ ބުނީ ހަނގުރާމައިގައި ޔޫކްރެއިނުގެ 40000 ގާތް އަދަދަކަށް މީހުން މަރުވެއްޖެ ކަމަށާއި ރަޝިޔާއިން ޔޫކްރެއިން ރައްޔިތުންނާމެދު އަމަލުކުރަމުންދާ ގޮތް ދުވަހަކު ވެސް ހަނދާން ނުނެތޭނެ ކަމަށެވެ.

އަހަރެންގެ ވަރަށް ގިނަ ކުޑައިރުގެ ރަހުމަތްތެރިންވީ ހަނގުރާމައިގެ ސަބަބުން ވަރަށް ހާލުގައި. އެއް ބަޔަކު އެބަތިބި ސިފައިންގެ ތެރޭގައި. އެތައް ބަޔަކު އަހަންނަށް މެސެޖްކޮށް އެމީހުންގެ ހާލަތު ބުނެދޭ. އަހަރެންނަށް އެމީހުން ގާތުގައި މިވެނި ކަމެއް ކުރާށޭ ބުނާކަށް ނުކެރޭ. ސަބަބަކީ އަހަރެންނަށް އެނގޭ އެމީހުން ކުރާ ކަމަކުން ލާޖީ ޖަލަށްކަން
ޒިންޗެންކޯ

އޭނާ އަކީ ހަނގުރާމައިގެ ސަބަބުން ޔުކްރެއިނު ޝަކްޓާ ޑޮނެސްކް ދޫކޮށް ރަޝިޔާގައި ކުޅެން ހިޖުރަކުރި ޔޫކްރެއިނުގެ ޒުވާނެކެވެ.

ރަޝިޔާއިން ޔޫކްރެއިނަށް އަރައި ހަނގުރާމަ ކުރަން ފެށިތާ މިހާތަނަށް ވަނީ ދެ އަހަރުވެފަ އެވެ. މި ހަނގުރާމައިގެ ސަބަބުން ވީރާނާވެފައިވާ ސްކޫލްތައް މަރާމާތު ކުރުމަށާއި ކިޔަވާ ކުދިންގެ ތައުލީމީ ފުރުސަތުތައް ބަންދުވާތީވެ އެކަމަށް އެހީތެރިވުމުގެ ގޮތުން އިނގިރޭސިވިލާތުގައި ވަނީ ފައިސާ ހޯދުމަށް ހާއްސަ މެޗެއް ވެސް ކުޅެފަ އެވެ. މި މެޗު އިންތިޒާމް ކުރުމުގައި ވެސް ޒިންޗެންކޯ މުހިންމު ދައުރެއް އަދާކުރި އެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 2 މަސް ކުރިން
ރިވިއު ކުރީ: މަރްޔަމް ދާނިޝް ނަޝީދު
0%
0%
100%
0%
0%
0%
ކޮމެންޓް