ކ. މާލެ
|
6 އޭޕްރިލް 2024 | ހޮނިހިރު 04:02
ބާސެލޯނާ އަށް ކުޅެމުން އަންނަ އިލްކާއީ ގުންޑޮގާން
ބާސެލޯނާ އަށް ކުޅެމުން އަންނަ އިލްކާއީ ގުންޑޮގާން
ރޮއިޓާސް
ބާސެލޯނާ
ގުންޑޮގާން ބޭނުން ވަނީ ޗެމްޕިއަންސް ލީގުގެ ފައިނަލްގައި ސިޓީއާ ދެކޮޅަށް ކުޅެން!
 
ސިޓީގެ ކެޕްޓަންގެ ޒިންމާ ވެސް މީގެ ކުރިން އަދާކޮށްފައިވާ ގުންޑޮގާން ބާސެލޯނާ އަށް ބަދަލުވީ މިދިޔަ އަހަރު

ޔުއެފާ ޗެމްޕިއަންސް ލީގުގެ ފައިނަލްގައި ކުޅެން ބޭނުން ވަނީ މެންޗެސްޓަރ ސިޓީއާ ދެކޮޅަށް ކަމަށް، ބާސެލޯނާ އަށް ކުޅެމުން އަންނަ ޖަރުމަނުގެ މިޑްފީލްޑަރު އިލްކާއީ ގުންޑޮގާން ބުނެފި އެވެ.

އޭނާ މިހެން ބުނީ ސްޕެއިންގެ މީޑިއާއަކާ ވާހަކަ ދައްކަމުންނެވެ. އެގޮތުން ގުންޑޮގާން ބުނީ، ޗެމްޕިއަންސް ލީގުގެ ފައިނަލްގައި ސިޓީއާ ދެކޮޅަށް ކުޅެން ބޭނުންވާ ކަމަށެވެ. އެއީ ކޮންމެހެން ވެސް އޭނާ ބޭނުންވާ ކަމެއް ކަމަށް ގުންޑޮގާން ބުންޏެވެ.

މީގެ އިތުރުން އޭނާ ބުނީ، ބާސެލޯނާގައި ހުރެ ޗެމްޕިއަންސް ލީގުގެ ފައިނަލެއްގައި ކުޅުމަކީ ވަރަށް ބޮޑު އުންމީދެއް ކަމަށެވެ. އަދި އެއީ އޭނާގެ ކެރިއަރުގައި ކުރެވޭނެ ވަރަށް މުހިންމު ކަމެއްކަން ފާހަގަކޮށް ގުންޑޮގާން ބުނީ، އިދިކޮޅަށް ޖެހޭ ޓީމެއް ބެލުމަކީ މުހިންމު ކަމެއް ނޫން ކަމަށެވެ.

ހަމައެހެންމެ ސިޓީގައި އޮތީ ވަރަށް ވަރުގަދަ ސްކޮޑެއްގެ މައްޗަށް އެކުލެވިގެންވާ ޓީމެއް ކަމަށް އޭނާ ވަނީ ބުނެފަ އެވެ. އެ ޓީމުގެ ކޮންމެ ކުޅުންތެރިޔަކު ވެސް ވަރަށް ވަރުގަދަވާނެކަން ފާހަގަކޮށް ގުންޑޮގާން ބުނީ، ސިޓީން އެކަން ސާބިތު ވެސް ކޮށްދީފައިވާ ކަމަށެވެ. އެހެން ނަމަވެސް، ޗެމްޕިއަންސް ލީގަކީ ވަރަށް ތަފާތު މުބާރާތެއް ކަމަށް ވެސް އޭނާ ބުންޏެވެ.

ސިޓީގެ ކެޕްޓަންގެ ޒިންމާ ވެސް މީގެ ކުރިން އަދާކޮށްފައިވާ ގުންޑޮގާން ބާސެލޯނާ އަށް ބަދަލުވީ މިދިޔަ އަހަރު އެވެ. ސިޓީ ދޫކޮށްލުމަށްފަހު ގުންޑޮގާން ބާސެލޯނާ އަށް ބަދަލުވީ މިދިޔަ އަހަރު އެވެ. އެ ކުލަބާއެކު އޭނާ ސޮއި ކޮށްފައި ވަނީ، ދެ އަހަރު ދުވަހުގެ އެއްބަސްވުމެއްގަ އެވެ. އެ ކުލަބާއެކު އޭނާ ސޮއި ކޮށްފައިވާ އެއްބަސްވުމުގެ މުއްދަތު ހަމަވާނީ އަންނަ އަހަރުގެ ޖޫން މަހުގެ ނިޔަލަށެވެ. ގުންޑޮގާން ވަނީ މިހާތަނަށް ބާސެލޯނާ އަށް ކުޅެދިން 42 މެޗުގައި ފަސް ލަނޑު ޖަހައިފަ އެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 2 މަސް ކުރިން
ރިވިއު ކުރީ: މަރްޔަމް ދާނިޝް ނަޝީދު
0%
0%
0%
0%
0%
0%
ކޮމެންޓް