ކ. މާލެ
|
4 އޭޕްރިލް 2024 | ބުރާސްފަތި 23:48
ޔާމީނު ހުޅުމާލެ ވަޑައިގެން ކެމްޕެއިން ހަރަކާތެއްގައި ބައިވެރިވެވަޑައިގަންނަވަނީ
ޔާމީނު ހުޅުމާލެ ވަޑައިގެން ކެމްޕެއިން ހަރަކާތެއްގައި ބައިވެރިވެވަޑައިގަންނަވަނީ
ސަން
ޔާމީންގެ ޕީއެންއެފް
ޔާމީންގެ ޕީއެންއެފް އުފައްދަން ބައްދަލުވުން ބޭއްވުމުގެ ހުއްދަ ދީފި
 
ޔާމީނަށް ޕާޓީއެއް އުފައްދަވަން އީސީން ހުއްދަ ދިނީ މިދިޔަ ނޮވެމްބަރު މަހުގެ 29 ގައި
 
މި ޕާޓީ އުފައްދަން ބައްދަލުވުން ބާއްވަން ހުއްދަ ދިނީ ޔާމީނުގެ ދަރިކަލުން ޒެއިން ޔާމީން އަބްދުލްގައްޔޫމަށް

ޕީޕަލްސް ނެޝަނަލް ފްރަންޓު (ޕީއެންފް) އުފެއްދުމަށް ހުށަހެޅި 3000 ފޯމު ސައްހަ ކަމަށް ބަލައި ޕާޓީ އުފެއްދުމަށް ބާއްވަންޖެހޭ ބައްދަލުވުން ބޭއްވުމުގެ ހުއްދަ އިލެކްޝަންސް ކޮމިޝަނުން ދީފިއެވެ.

އިލެކްޝަންސް ކޮމިޝަނުން ބުރާސްފަތި ދުވަހު އެކްސްގައި ކުރި އެކްސް ޕޯސްޓުގައި ބުނެފައިވަނީ ޕާޓީ އުފެއްދުމަށް ބާއްވަންޖެހޭ ބައްދަލުވުމުގެ ހުއްދަ ދީފައިވާކަމަށެވެ. ކުރީގެ ރައީސް އަބްދުﷲ ޔާމީން އިސްނަންގަވައިގެން އުފައްދަވާ މި ޕާޓީ އުފައްދަން ބައްދަލުވުން ބާއްވަން ހުއްދަ ދިނީ އެ މަނިކުފާނުގެ ދަރިކަލުން ޒެއިން ޔާމީން އަބްދުލްގައްޔޫމަށެވެ.

ޕީއެންއެފް އުފައްދަން މީގެކުރިން ހުށަހެޅި 3000 ފޯމުން ސައްޙަވީ 1976 ފޯމެވެ. އެގޮތުން އެ ފޯމްތަކުގެ ތެރެއިން 1,313 ފޯމް ފުރިހަމަ ކުރުމަށް އިތުރަށް ފުރުސަތު އޭރު ދިންއިރު 81 ފޯމް އީސީން ރިޖެކްޓުކޮށްފައިވެއެވެ. މައްސަލަ ޖެހުނު ފޯމްތަކުގައި ހުރީ ތާރީޚުގެ މައްސަލަ ކަހަލަ ކުދި އިދާރީ މައްސަލަތައް ކަމަށް ވެސް އީސީން ބުންޏެވެ.

ޕީޕީއެމް/ޕީއެންސީ ވެރިކަމަށް އައިތާ ހަފުތާއެއް ނުވަނީސް ޔާމީން ވަނީ އެ ކޯލިޝަންގެ ލީޑަރުކަމުން އިސްތިއުފާ ދެއްވައިފައެވެ. އެއަށްފަހު، އަމިއްލަފުޅު ޕާޓީއެއް އުފައްދަވަން ހުށަހެޅުއްވުމަށް އެ މަސައްކަތްކުރަން އީސީން ހުއްދަ ދިނީ މިދިޔަ ނޮވެމްބަރު މަހުގެ 29 ގައެވެ.

ޔާމީން އަދިވެސް ހުންނެވީ 11 އަހަރުގެ ޖަލު ހުކުމެއްގައެވެ. މިދިޔަ ސަރުކާރުގެ ފަހު ކޮޅު ޔާމީންގެ ބަންދަށް ބޮޑެތި ލުއިތަކެއް ދީ ގޭބަންދަށް ވަނީ ބަންދުކޮށްފައެވެ. އޭގެފަހުން ސިޔާސީ ހަރަކާތްތަކުގައި އެމަނިކުފާނު ގެންދަވަނީ ބައިވެރިވެވަޑައިގަންނަވަމުންނެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 2 މަސް ކުރިން
ރިވިއު ކުރީ: އަހްމަދު ދާއޫދު
0%
0%
0%
0%
0%
0%
ކޮމެންޓް
ގުޅުންހުރި