ކ. މާލެ
|
4 އޭޕްރިލް 2024 | ބުރާސްފަތި 12:16
ޓައިވާނަށް އައި ބިންހެލުމުގައި އިމާރާތެއް އަރިއަޅާލައިފައި
ޓައިވާނަށް އައި ބިންހެލުމުގައި އިމާރާތެއް އަރިއަޅާލައިފައި
ރޮއިޓާސް
ޓައިވާނަށް އައި ބިންހެލުން
ޓައިވާނަށް އައި ބިންހެލުމުގައި މަރުވި މީހުންގެ އަދަދު 9 އަށް އަރައިފި
 
މިއީ 1999 ވަނަ އަހަރަށްފަހު ޓައިވާނުގެ މެދުތެރޭގެ ސަރަހައްދަކަށް އައި އެންމެ ބާރުގަދަ ބިންހެލުން

ޓައިވާންގެ އިރުމަތީ އައްސޭރިފަށަށް ބުދަ ދުވަހު އައި ބާރުގަދަ ބިންހެލުމުގައި މަރުވި މީހުންގެ އަދަދު 9 އަށް އަރާފައިވާއިރު، ޒަހަމްވި މީހުންގެ އަދަދު 1،050 އަށް ވުރެ މައްޗަށް އަރައިފިއެވެ.  

ޓައިވާނުގެ ކަމާބެހޭ ފަރާތްތަކާއި ހަވާލާދީ ބީބީސީން ރިޕޯޓްކޮށްފައިވާ ގޮތުގައި މި ހާދިސާގައި މިހާތަނަށް 30 އަށް ވުރެ ގިނަ މީހުންގެ މައުލޫމާތު ނުލިބެއެވެ. އަދި އެމީހުން ހޯދުމުގެ މަސައްކަތް ރެސްކިއު ޓީމުތަކުން ދަނީ ކުރަމުންނެވެ.

އެންމެ ބޮޑަށް ގެއްލުން ލިބުނު ހުއާލިއަން ކައުންޓީ އާއި އެހެނިހެން ސަރަހައްދުތަކުގައި މީހުން ސަލާމަތް ކުރުމުގެ މަސައްކަތް ކުރިއަށް ދާ ކަމަށާއި ނަމަވެސް މަގުމަތީގެ އިންފްރާސްޓްރަކްޗާއަށް ލިބުނު ގެއްލުންތަކުގެ ސަބަބުން އެކަމަށް ހުރަސް އެޅިފައިވާ ކަމަށް އެ ފަރާތްތަކުން ބުނެއެވެ.

އިރުމަތީ ކައުންޓީގައި 100 އެއްހާ މީހުން ތާށިވެފައި ތިބިއިރު، ބިންހެލުމުގެ ސަބަބުން ބޮޑެތި މަގުތަކުގައި ހުރި ބައެއް ޓަނަލްތަކާއި ބްރިޖުތަކަށް ބޮޑެތި ގެއްލުންތަކެއް ލިބިފައިވާ ކަމަށް އެ ގައުމުގެ މީޑިއާ ރިޕޯޓްތައް ބުނެއެވެ.

އޭގެ ތެރޭގައި ހިލަ ކުއަރީއެއްގައި މަސައްކަތް ކުރާ 60 އެއްހާ މުވައްޒަފުންނާއި ފަރުބަދަމަތީ ސަރަހައްދެއްގައި ބިމުއަޑީގައި ހުންނަ ޓަރޯކޯ ނޭޝަނަލް ޕާކުގެ ޓޫރިސްޓުން ވެސް ހިމެނެއެވެ.

ޓައިވާނުގެ މޫސުމާ ބެހޭ އިދާރާއިން ބުނީ ބުދަ ދުވަހު ޓައިވާނަށް އައި ބިންހެލުމާ ގުޅިގެން މިހާތަނަށް 300 އަށް ވުރެ ގިނަ އާފްޓާ ޝޮކް އައިސްފައިވާ ކަމަށެވެ.

އެ އޮތޯރިޓީން ބުނީ ބިންހެލުމުގެ ބާރުމިނުގައި ހުރީ 7.2 ކަމަށެވެ. ނަމަވެސް ޖަޕާނުގެ މީޓިއޮރޮލޮޖިކަލް އެޖެންސީން ބުނެފައި ވަނީ ބިންހެލުމުގެ ބާރުމިނުގައި 7.7 ހުރި ކަމަށެވެ.

މިއީ 1999 ވަނަ އަހަރަށްފަހު ޓައިވާނުގެ މެދުތެރޭގެ ސަރަހައްދަކަށް އައި އެންމެ ބާރުގަދަ ބިންހެލުމެވެ. މި ބިންހެލުމުގައި ހުއާލިއަން ކައުންޓީގައި ބިންގަނޑު ކަނޑައިގެން ގޮސް، ހުއާލިއަން ސިޓީގެ ބައެއް އިމާރާތްތައް ވަނީ ވެއްޓިފައެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 2 މަސް ކުރިން
ރިވިއު ކުރީ: މަރްޔަމް ދާނިޝް ނަޝީދު
0%
0%
0%
0%
0%
0%
ކޮމެންޓް