ކ. މާލެ
|
4 އޭޕްރިލް 2024 | ބުރާސްފަތި 12:24
މެޗުގައި ލަނޑު ޖެހުމަށްފަހު ފޮޑެން އުފާ ފާޅުކުރަނީ
މެޗުގައި ލަނޑު ޖެހުމަށްފަހު ފޮޑެން އުފާ ފާޅުކުރަނީ
ރޮއިޓާސް
އިނގިރޭސި ޕްރިމިއާ ލީގު
ފޮޑެންގެ ހެޓްރިކުން މޮޅުވެ، ސިޓީން ލިވަޕޫލާާ ހަމަކޮށްފި
 
ސިޓީ އަށް ވުރެ އެއް މެޗު މަދުން ކުޅެގެން ދެ ވަނައިގައި ލިވަޕޫލަށް ވެސް ލިބެނީ 67 ޕޮއިންޓު

އިނގިރޭސި ޕްރިމިއާ ލީގުގައި އެސްޓަން ވިލާއާ ދެކޮޅަށް ކުޅުނު މެޗުން މޮޅުވެ އެންމެ ފަހުގެ ޗެމްޕިއަން މެންޗެސްޓަރ ސިޓީން، ދެ ވަނައިގައި އޮތް ލިވަޕޫލާ ޕޮއިންޓުގެ ގޮތުން ހަމަކޮށްފި އެވެ.

ސިޓީގެ އިއްތިހާދު ސްޓޭޑިއަމްގައި ކުޅުނު މެޗު އެ ޓީމުން ކާމިޔާބު ކުރީ 4-1 އިންނެވެ. މެޗުގައި ސިޓީ އަށް ކުޅެމުން އަންނަ ފިލް ފޮޑެން ވަނީ ހެޓްރިކް ވެސް ހަދައިފަ އެވެ.

މެޗުގައި ފުރަތަމަ ލަނޑު ޖަހައި ކުރި ހޯދީ ސިޓީންނެވެ. މެޗު ފަށައިގެން 11 ވަނަ މިނެޓުގައި އެ ޓީމަށް ލީޑު ނަގައިދިނީ ރޮޑްރީ އެވެ. އޭގެ ފަހުން މެޗުގެ 20 ވަނަ މިނެޓުގައި ޖޯން ޑުރާން ވަނީ ލަނޑު ޖަހައި، އެސްޓަން ވިލާ އަށް ނަތީޖާ ހަމަހަމަ ކޮށްދީފަ އެވެ.

މެޗުގައި ސިޓީގެ ބާކީ ތިން ލަނޑު ވެސް ޖެހީ ފޮޑެން އެވެ. ފުރަތަމަ ލަނޑު އޭނާ ޖެހީ ފުރަތަމަ ހާފުގެ އިތުރު ވަގުތުގަ އެވެ. ދެ ވަނަ ލަނޑު ފޮޑެން ޖެހީ، ރޮޑްރީ ތަނަވަސްކޮށްދިން ފުރުސަތެއްގަައި 62 ވަނަ މިނެޓުގަ އެވެ އަދި އޭގެ ހަތް މިނެޓު ފަހުން އޭނާ ވަނީ ތިން ލަނޑު ޖަހައި ހެޓްރިކް ހަމަކޮށްފަ އެވެ.

މޮޅާއެކު ސިޓީ އޮތީ ތިން ވަަނައިގަ އެވެ. އެއީ މިހާތަނަށް ލީގުގައި ކުޅުނު 30 މެޗުން 67 ޕޮއިންޓު ހޯދައިގެންނެވެ. ސިޓީ އަށް ވުރެ އެއް މެޗު މަދުން ކުޅެގެން ދެ ވަނައިގައި ލިވަޕޫލަށް ވެސް ލިބެނީ 67 ޕޮއިންޓެވެ. ބުރާސްފަތި ދުވަހުގެ ރޭ ކުޅޭ މެޗުން މޮޅުވެ، އަލުން އެއް ވަނަ އަށް ޖެހިލުމުގެ ފުރުސަތު ލިވަޕޫލަށް އެބަ އޮތެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 1 މަސްކުރި
ރިވިއު ކުރީ: މަރްޔަމް ދާނިޝް ނަޝީދު
0%
0%
0%
0%
0%
0%
ކޮމެންޓް