ކ. މާލެ
|
3 އޭޕްރިލް 2024 | ބުދަ 22:38
އޮސްޓްރޭލިއާ ގެ ސިޑްނީގެ ބީޗަށް ލައްގާފައިވާ ބައެއް ޑްރަގު ޕާރުސަލް
އޮސްޓްރޭލިއާ ގެ ސިޑްނީގެ ބީޗަށް ލައްގާފައިވާ ބައެއް ޑްރަގު ޕާރުސަލް
ބީބީސީ
ސިޑްނީގެ ބީޗް ތަކަކަށް ޑްރަގް ލެއްގުން
ސިޑްނީގެ ބީޗް ތަކަށް ޑްރަގުގެ ޕާރުސަލު ތަކެއް ލައްގަނީ
 
އޮސްޓްރޭލިޔާއަކީ މުޅިދުނިޔޭންވެސް އާބާދީގެ ނިސްބަތުން އެންމެ ގިނަ މީހުން ކޮކޭން ބޭނުން ކުރާ ގައުމެވެ.

ކޮކެއިން ކަމަށް ގަބޫލުކުރެވޭ އެއްޗެއް ހުރި،ޕްލާސްޓިކް ކޮތަޅުގަ ބަންދުކޮށްފައިވާ ފަސް ޕާރުސަލް ސިޑްނީގެ ބައެއް ބީޗްތަކަށް ލައްގައިފިއެވެ. މީގެ ކުރިންވެސް މިފަދަ ޑްރަގު ޕާރުސަލު ތަކެއް ލައްގާފައިވުމާއިއެކު މިކަންވާގޮތެއް ހޯދުމުގެ މައްސަލަ ވަނީ އިތުރަށް ފުޅާވެފައެވެ.

ސިޑްނީގެ ދެބީޗަކުން ހޯމަ ދުވަހު ފެނުނު ދެޕާރުސަލުގެ ބަރުދަނުގައި ޖުމްލަ 5 ކިލޯގްރާމް ހުރިކަމަށް ވެއެވެ. މިތަކެތި ވަނީ ފުލުހުންގެ ބެލުމުގެ ދަށަށް ގެންގޮސްފައެވެ.

މިފަދަ ޕާރުސަލެއް ފުރަތަމަ ލައްގާފައިވަނީ މިދިޔަ ޑިސެމްބަރު މަހުއެވެ. ޚަބަރުތައް ބުނާ ގޮތުން މިއީ ބޮޑު ކޮކޭން ޝިޕްމަންޓެއްގައި އުފުލިކަމަށް ބެލެވޭ ތަކެއްޗެވެ.

އޯއީސީޑީ ބުނާގޮތުން އޮސްޓްރޭލިޔާއަކީ މުޅިދުނިޔޭންވެސް އާބާދީގެ ނިސްބަތުން އެންމެ ގިނަ މީހުން ކޮކޭން ބޭނުން ކުރާ ގައުމެވެ.

އޮސްޓްރޭލިޔާގެ ނިއުސައުތު ވޭލްސުން ޑިސެމްބަރު މަހުގެ 22 ވަނަ ދުވަހު މީގެ ފުރަތަމަ ޕާރުސަލު ފެނުނު ފަހުން މިހާތަނަށް 250 ކިލޯގެ ކޮކެއިން މިގޮތަށް ލައްގާފައި ވަނިކޮން ވަނީ ފެނިފައެވެ. ބައެއް ޕެކޭޖް ތައް އެހާބޮޑުނޫން ނަމަވެސް ބައެއް ޕެކޭޖްގައި ސާޅީހަކަށް ކިލޯހުރި ކަމަށްވެއެވެ. މިތަކެތި ލައްގަމުން ދަނީ 500 ކިލޯމީޓަރުގެ ސަރަހައްދެއްގެ ތެރޭގައިވާ 10 ބީޗަކަށެވެ.

މިފަދަ ޑްރަގް ޕާރުސަލު ތަކެއް ކަނޑުމަތިން ފެންނަންވީ ސަބަބު އަދިވެސް ވަނީ މުޅިން ނުހޯދިފައެވެ. ނިއުސައުތުވޭލްސް ގެ ފުލުހުން ބުނެފައިވާ ގޮތުގައި ހީވާގޮތުން މިޑްރަގްތަކަކީ ދެކުނު އެމެރިކާގެ ގައުމަކުން ކާގޯ ބޯޓެއްގަ އުފުލި ކަމަށް ބެލެވޭ ޑްރަގް ތަކެކެވެ. މިތަކެތި ގެންދެވުނީ އޮސްޓްރޭލިޔާއަށް ކަމަށް ގަބޫލުކުރެވޭކަމަށާ ކަނޑަށް ދޫކޮށްލާފައިވަނީ އެހެން އުޅަދަކުން ނަގަން ހަމަޖައްސާފަ ކަމަށެވެ.     

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 3 މަސް ކުރިން
ރިވިއު ކުރީ: އަހްމަދު ދާއޫދު
0%
0%
100%
0%
0%
0%
ކޮމެންޓް