ކ. މާލެ
|
3 އޭޕްރިލް 2024 | ބުދަ 19:53
ހުޅުމާލޭ ތިންވަނަ ފިޔަވަހި
ހުޅުމާލޭ ތިންވަނަ ފިޔަވަހި
އަރބަންކޯ
ހުޅުމާލޭ ބިން ހިއްކާ ސަރަހައްދު
ހުޅުމާލޭ ބިން ހިއްކާ ސަރަހައްދުން އުޅަނދުތައް ނަގަން އަންގައިފި
 
އުޅަނދުތައް ނެގުމަށް ފުރުސަތު ދީފައިވަނީ އޭޕްރީލް 4ވާ ބުރާސްފަތި ދުވަހުގެ ރޭ 12:00ގެ ނިޔަލަށް

ހުޅުމާލޭ ތިންވަނަ ފިޔަވަހީގައި ބިން ހިއްކުމަށް ހަމަޖެހިފައިވާ ސަރަހައްދުގައި އަޅާފައިވާ އުޅަނދުތައް ނަގަން އެޗްޑީސީން އަންގައިފިއެވެ.

އެޗްޑީސީން އަންގާފައިވަނީ ބިން ހިއްކަމުންދާ ސަރަހައްދުގެ ސައިޓް ބީގެ މަސައްކަތްތަކަށް ދަތިވާގޮތަށް އަޅާފައިވާ އުޅަނދުތައް ނެގުމަށެވެ. އުޅަނދުތައް ނެގުމަށް ފުރުސަތު ދީފައިވަނީ އޭޕްރީލް 4ވާ ބުރާސްފަތި ދުވަހުގެ ރޭ 12:00ގެ ނިޔަލަށެވެ. މިގޮތުން ނެގޭ އުޅަނދުތައް އެ ސަރަހައްދުން ބޭރުގައި އެޅުމުގެ ފުރުސަތު ވާނީ ފަހިކޮށްދެވިފައި ކަމަށް، އެޗްޑީސީން ނެރުނު ބަޔާނުގައި ބުނެފައިވެއެވެ.

ހުޅުމާލޭ ތިންވަނަ ފިޔަވަހީގެ ބިން ހިއްކުމުގެ މަސައްކަތް ފެށީ ކުރީގެ ރައީސް އިބްރާހީމް މުހައްމަދު ސޯލިހުގެ ސަރުކާރުގައި، މާލޭ ރައްޔިތުންނަށް ގޯތި ދޫކުރުމަށެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 3 ހަފްތާ ކުރިން
ރިވިއު ކުރީ: އައިޝަތު ރިޔާޒް
0%
0%
0%
0%
0%
0%
ކޮމެންޓް