ކ. މާލެ
|
2 އޭޕްރިލް 2024 | އަންގާރަ 22:37
ކެލާ ދާއިރާގެ މެމްބަރ އިބްރާހީމް ޝަރީފް
ކެލާ ދާއިރާގެ މެމްބަރ އިބްރާހީމް ޝަރީފް
ރާއްޖެއެމްވީ
އެންޓިޑިފެކްޝަން ބިލް
އެންޓިޑިފެކްޝަން ބިލް ރައީސް ތަސްދީގުކުރެއްވުމާމެދު ޝައްކު އުފެދޭ: ޝަރީފް
 
އެމްޑީޕީގެ މެމްބަރުންތަކެއް ސަރުކާރު ހިންގާ ޕާޓީއަށް ގެންގޮސްފައިވަނީ ބާރާއި ނުފޫޒު ބޭނުންކޮށްގެންކަމަށް ޝަރީފް ވިދާޅުވި

ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުން ފާސްކޮށްފައިވާ އެންޓިޑިފެކްޝަން ބިލް ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ޑރ މުހައްމަދު މުއިއްޒު ތަސްދީކުރެއްވުމާމެދު ޝައްކު އުފެދޭކަމަށް ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ކެލާ ދާއިރާގެ މެމްބަރ އިބްރާހީމް ޝަރީފް ވިދާޅުވެއްޖެއެވެ.

ރާއްޖެޓީވީގެ "ފަލަސުރުޚީ" ޕްރޮގްރާމްގައި ވާހަކަދައްކަވަމުން ޝަރީފް ވިދާޅުވީ މިސަރުކާރު ވެރިކަމާ ހަވާލުވެ ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ތެރެއިން އެމްޑީޕީގެ 13 މެމްބަރެއް ވެރިކަން ކުރާ ޕާޓީއަށް ގެންގޮސްފައިވާކަމަށާއި އެކަންކޮށްފައިވަނީ ބާރާއި ނުފޫޒުގެ ބޭނުންކޮށްގެންކަމަށް ދެކެވަޑައިގަންނަވާކަމަށެވެ. އެމެމްބަރުން އެމްޑީޕީ ދޫކޮށްދިޔައީ އެމްޑީޕީގައި ތިބެން ބޭނުންނުވާތީކަމަށް ބުނަމުންދިޔަނަމަވެސް ފެންނަމުންދަނީ މަޖުބޫރުން އެމެމްބަރުން ލައްވާ ކުރީ ސަރުކާރާ ދެކޮޅަށް ބަސް ބުނާ މަންޒަރުކަމަށެވެ.

އަދި މުހިންމު ބިލުތައް މަޖިލީހުގެ ތަޅުމުން ނިންމާއިރު އެމެމްބަރުންވެސް ތަޅުމުގައި ނުތިބޭކަމަށާއި އެހެންކަމުން އެނގިގެންދަނީ އެމެމްބަރުން ޕީއެންސީއަށް ގެންގޮސްފައިވަނީ ބާރާއި ނުފޫޒުގެ ބޭނުންކޮށްގެންކަމަށެވެ.

އެހެންކަމުން މިހާރު ފާސްކޮށްފައިވާ އެންޓިޑިފެކްޝަން ބިލުވެސް ތަސްދީގުނުކުރައްވާ އަނބުރާ ފޮނުވާލާނެކަމަށް ވަރަށް ބޮޑަށް ބެލެވޭކަމަށް ޝަރީފް ވިދާޅުވިއެވެ.

އެންޓިޑިފެކްޝަން ބިލު ފާސްކޮށްފައިވަނީ ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހަށް އިންތިޚާބުކުރާ މެންބަރުން، ޕާޓީ ބަދަލުކޮށްފިނަމަ އެ މެންބަރު އިންތިހާބުވި ދާއިރާގެ ރައްޔިތުންގެ މެދުގައި އޭނާ މަގާމުގައި ހުންނަން ފެނޭތޯ ބެލުމަށް ނަގާ ރީކޯލް ވޯޓުގެބައި ބިލުން އުނިކުރުމަށްފަހުއެވެ. މި ބިލުގައި ހުށަހަޅާފައި ވަނީ ގާނޫނު އަސާސީގެ 27ވަނަ މާއްދާގެ ރ. ގެ ފަހަތަށް އަކުރެއް އިތުރުކުރުމަށެވެ. މަޖިލީހަށް އިންތިހާބުވާ މެމްބަރުންގެ މެމްބަރުކަން ގެއްލޭ ހާލަތްތައް އެ އަކުރުގައި ހިމަނާފައިވެއެވެ. އެގޮތުން މެމްބަރުކަމުން ވަކިވާ ހާލަތްތަކަކީ ސިޔާސީ ޕާޓީއެއްގެ މެންބަރެއްގެ ހައިސިއްޔަތުން ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހަށް އިންތިޚާބުވެފައިވާ މެންބަރެއްގެ އަމިއްލަ އިސްނެގުމަށް އޭނާ އިންތިހާބުވީ ޕާޓީއަކުން ވަކިވުން ނުވަތަ އެހެން ސިޔާސީ ޕާޓީއަކަށް ބަދަލުވުމެވެ.

މި ބިލުގައިވާ ގޮތުން ޕާޓީއެއްގެ ޓިކެޓްގައި ވާދަކޮށްގެން އިންތިހާބުވުމަށް ފަހު ދައުރުގެ ތެރޭގައި، އިންތިހާބުވި ޕާޓީގެ މެންބަރު ކަމުން އަމިއްލައަށް ވަކިވާން ހުށަހަޅާ އެކަން އިލެކްޝަންސް ކޮމިޝަންގައި ދަފްތަރުވާން ޖެހެއެވެ. އަދި އަމިއްލަ ގޮތުން އިންތިހާބުވި މެންބަރަކު އެ މީހަކު އިންތިހާބުވި ދައުރުގެ ތެރޭގައި އެއްވެސް ސިޔާސީ ޕާޓީއެއްގެ މެންބަރަކަށްވުމުން ވެސް މެންބަރުކަމުގެ ގޮނޑި ގެއްލޭނެއެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 3 ހަފްތާ ކުރިން
ރިވިއު ކުރީ: އަހްމަދު ދާއޫދު
0%
0%
0%
0%
0%
0%
ކޮމެންޓް