ކ. މާލެ
|
1 އޭޕްރިލް 2024 | ހޯމަ 05:43
މެޗުގައި ބަދަލު ކުރުމުން އެމްބާޕޭ ދަނޑުން ފައިބަނީ
މެޗުގައި ބަދަލު ކުރުމުން އެމްބާޕޭ ދަނޑުން ފައިބަނީ
ރޮއިޓާސް
ފްރާންސް ލީގު
ޕީއެސްޖީ މޮޅުވި މެޗުގައި ބަދަލު ކުރުމުން އެމްބާޕޭ ހިތްހަމަ ނުޖެހިއްޖެ
 
މެޗުގައި ބަދަލު ކުރުމުން އެމްބާޕޭގެ މޫނުމަތިން ވަނީ ހިތްހަމަ ނުޖެހުން ފެނިފައި

ފްރާންސް ލީގުގައި ޕެރިސް ސެއިންޓް ޖާމަން (ޕީއެސްޖީ) އިން މާސޭއާ ދެކޮޅަށް ކުޅުނު މެޗުން މޮޅުވީއިރު، ވަކި ހިސާބަކުން ބަދަލު ކުރުމުން ކީލިއަން އެމްބާޕޭ ހިތްހަމަ ނުޖެހިއްޖެ އެވެ.

މާސޭގެ ދަނޑުގައި އާދީއްތަ ދުވަހުގެ ރޭ ކުޅުނު މެޗުން ޕީއެސްޖީ މޮޅުވީ 2-0 އިންނެވެ. މެޗުގައި ޕީއެސްޖީން އެ ޓީމުގެ ދެ ލަނޑު ވެސް ޖެހީ ދެ ވަނަ ހާފުގަ އެވެ.

ދެ ވަނަ ހާފުގައި ޕީއެސްޖީ އަށް ލީޑު ނަގައިދިނީ ވިޓީނިއާ އެވެ. އޭނާ އެ ލަނޑު ޖަހަން ފުރުސަތު ތަނަވަސްކޮށްދިނީ އޮސްމާން ޑެމްބެލޭ އެވެ. އެ ލަނޑުގެ ފަހުން، ޕީއެސްޖީގެ ކޯޗު ލުއިސް އެންރީކޭ ވަނީ އެމްބާޕޭ ބަދަލު ކޮށްފަ އެވެ. އޭނާގެ ބަދަލުގައި ކުޅެން ނިކުތީ ގޮންޒާލޯ ރާމޯސް އެވެ. މެޗުގައި ޕީއެސްޖީގެ ދެ ވަނަ ލަނޑު ޖެހީ ވެސް ރާމޯސް އެވެ. އެއީ މާކޯ އަސެންސިއޯ ތަނަވަސްކޮށްދިން ފުރުސަތެއްގަ އެވެ. މެޗުގައި ބަދަލު ކުރުމުން އެމްބާޕޭގެ މޫނުމަތިން ވަނީ ހިތްހަމަ ނުޖެހުން ފެނިފަ އެވެ.

ޕީއެސްޖީ އާއެކު އެމްބާޕޭ ސޮއި ކޮށްފައިވާ އެއްބަސްވުމުގެ މުއްދަތު މި ސީޒަންގެ ނިޔަލަށް ހަމަވާއިރު، އެއްބަސްވުން އައު ނުކުރާނެކަން އެމްބާޕޭ އޮތީ ކުލަބަށް އަންގައިފަ އެވެ. އަދި އޭނާ މަސައްކަތް ކުރަމުން އަންނަނީ ސްޕެއިންގެ ރެއާލް މެޑްރިޑަށް ބަދަލުވުމަށް ކަމަށް މީޑިއާ ތަކުން ވަނީ ރިޕޯޓުކޮށްފަ އެވެ. ނަމަވެސް ރަސްމީ ސިފައެއްގައި އެކަން ކަށަވަރުވެފައެއް ނުވެ އެވެ.

މެޗުން ހޯދި މުހިންމު މޮޅާއެކު ޕީއެސްޖީ އެއްް ވަނައިގައި އޮތީ މިހާތަނަށް ކުޅުނު 27 މެޗުން 62 ޕޮއިންޓާއެކު އެވެ. ޕީއެސްޖީ އަތުން ބަލިވި މާސޭ އަށް ލިބެނީ 39 ޕޮއިންޓެވެ. އެ ޓީމު އޮތީ ވެސް ހަތް ވަނައިގަ އެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 3 ހަފްތާ ކުރިން
ރިވިއު ކުރީ: ފާޠިމަތު ޒުހައިރާ
0%
0%
0%
50%
0%
50%
ކޮމެންޓް