ކ. މާލެ
|
27 މާރޗް 2024 | ބުދަ 11:47
ހުޅުމާލެ ފޭސް 3 ގެ ބިނާވެށި ތަރައްހީ ކުރުމަށް ހަވާލުކުރުމުގެ ރަސްމިއްޔާތުގެ ތެރެއިން
ހުޅުމާލެ ފޭސް 3 ގެ ބިނާވެށި ތަރައްހީ ކުރުމަށް ހަވާލުކުރުމުގެ ރަސްމިއްޔާތުގެ ތެރެއިން
ހައުސިންގް ޑިވެލޮޕްމަންޓް ކޯޕޮރޭޝަން
ހުޅުމާލެ ފޭސް 3
ހުޅުމާލެ ފޭސް 3ގެ ބިނާވެށި ތަރައްގީކުރުމަށް އެއްބަސްވުމެއްގައި ސޮއިކޮށްފި
 
މި އެއްބަސްވުމުގެ ދަށުން ހުޅުމާލެ ފޭސް 3 ގެ ކަަރަންޓު ނެޓްވޯކްގެ މަސައްކަތް ފުރިހަމަ ވެގެންދާނެ

ހުޅުމާލެ ފޭސް 3ގެ ބިނާވެށި ތަރައްގީކުރުމަށް އެއްބަސްވުމެއްގައި ސޮއިކޮށްފިއެވެ.

މި އެއްބަސްވުމުގައި ސޮއިކޮށްފައިވަނި އެޗްޑީސީ އަދި ޗައިނާ މެޝިނަރީ އިންޖީނިއަރިންގެ ކޯޕަރޭޝަން (ސީއެމްސީ) އިންނެވެ.

މި އެއްބަސްވުމުގެ ދަށުން ހުޅުމާލެ ފޭސް 3ގެ ކަަރަންޓު ނެޓްވޯކްގެ މަސައްކަތް ފުރިހަމަ ވެގެންދާނެއެވެ.

އަދި ހުޅުމާލެ ފޭސް 3ގައި ޖީޕޮން ނެޓްވޯކެއް ވެސް އެޅިގެންދާނެއެވެ.

މީގެ އިތުރުން ހުޅުމާލެ ފޭސް 3ގެ މަގުތައް ތަރައްގީ ކުރެވިގެންދާނީ އަލިފާނުގެ ހާދިސާތަކުންނާއި ފެނާއި ނަރުދަމާގެ ނިޒާމް އިތުރަށް ފުރިހަމަވާނެހެން ކަމަށް އެޗްޑީސީން ބުނެއެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 2 މަސް ކުރިން
ރިވިއު ކުރީ: މަރްޔަމް ދާނިޝް ނަޝީދު
0%
0%
0%
0%
0%
0%
ކޮމެންޓް