ކ. މާލެ
|
26 މާރޗް 2024 | އަންގާރަ 11:06
ބްރެޒިލްގެ އެންޑްރިކް 17 އަހަރުން ދަށުގެ ވޯލްޑްކަޕުގައި ކުޅެނީ
ބްރެޒިލްގެ އެންޑްރިކް 17 އަހަރުން ދަށުގެ ވޯލްޑްކަޕުގައި ކުޅެނީ
ގޫގުލް
ބްރެޒިލް - ފްރާންސް
ބްރެޒިލް – ސްޕޭން: ރެއާލްގެ ތަރިންގެ ފެނިލުމެއް، މޮޅުވާނީ ކޮންބައެއް؟
 
އެންޑްރިކް ރެއާލް އަށް ބަދަލުވާއިރު ވިނީޝިއަސް އާއި ރޮޑްރީގޯއަކީ ރެއާލްގެ ތަރިން

ވެމްބްލީގައި އިނގިރޭސީން ބަލިކުރުމަށްފަހު ބްރެޒިލް އެކުވެރިކަމުގެ މެޗުތައް ނިންމާލަން މިރޭ ނުކުންނާނީ ސްޕޭނާ ދެކޮޅަށެވެ. ކޯޗު ޑޮރިވޯލް ޖޫނިއާގެ ޒުވާން ބްރެޒިލް ޓީމު ސްޕޭނުގެ އަމިއްލަ ދަނޑު ކަމަށްވާ ރެއާލް މެޑްރިޑްގެ ސެންތިއާގޯ ބާނަބައު ސްޓޭޑިއަމުގައި ބަލިކޮށްލަން ނުކުންނައިރު ދެ ގައުމު މުހިންމު މެޗަކަށް މި ނުކުންނަނީ 10 ވަރަކަށް އަހަރުގެ މެދުކެނޑުމަކަށް ފަހު އެވެ.

ދެ ގައުމުގެ ނަތީޖާތަކަށް ބަލާއިރު މިހާތަނަށް ބްރެޒިލްގެ މައްޗަށް ސްޕޭން ކުރި ހޯދީ 1934ގެ ވޯލްޑްކަޕުގައި އެކަންޏެވެ. އެއީ 3-1ގެ ނަތީޖާއަކުންނެވެ.

ސްޕޭނުގެ ކޯޗު ލުއިސް ޑެލަ ފުއެންޓޭ މި މެޗަށް ނުކުންނައިރު އޭނާގެ ޓީމު ވަނީ ހުކުރު ދުވަހުގެ ރޭ ކޮލަމްބިއާ އަތުން ބަލިވެފަ އެވެ. މިހެންވެ ސަޕޯޓަރުންގެ އިތުބާރު ދެމެހެއްޓުމަށް މި މެޗުން މޮޅުވުމުގެ މުހިންމުކަން ބޮޑެވެ. އަނެއްކޮޅުން 2023 ނަތީޖާދަށް އަހަރަކަށްވި ނަމަވެސް އައު ކޯޗަކާއެކު 2024ގެ ކޮޕާ އެމެރިކާ އަށް ދާއިރު ސްޕޭން ބަލިކުރެވިއްޖެނަމަ ބްރެޒިލަށް ކުރީގެ އިތުބާރު ހޯދޭނެ އެވެ.

މި މެޗަށް ނުކުންނައިރު ދެ ޓީމުގެ ވެސް މުހިންމު ކުޅުންތެރިންތަކެއް ނެތެވެ. ސްޕޭނުން އިސްކަންދެނީ ޒުވާން ކުޅުންތެރިންތަކެއް ތައާރަފްކޮށް އައު ޓީމަށް ބިނާކުރުމަށެވެ. މިހެންވެ މި މެޗުގައި ވެސް ބާސެލޯނާގެ 17 އަހަރުގެ ޒުވާން ޑިފެންޑަރު ޕައު ސުބާސީ އަށް ދެތިން މިނެޓު ނަމަވެސް ކުޅެން ލިބުމުގެ ފުރުސަތު ބޮޑެވެ. އޭނާ ލައްވައި ކޯޗު ވަނީ ކޮލަމްބިއާ މެޗުގެ ފަހު 15 މިނެޓު ކުޅުވާފަ އެވެ.

ބްރެޒިލް ޓީމުން ވެސް ޒުވާން ކުޅުންތެރިން ފެނިގެންދާނެ އެވެ. އިނގިރޭސިން ކޮޅަށް ލަނޑު ޖެހި 17 އަހަރުގެ ފޯވަޑް އެންޑްރިކް ވަނީ މި މެޗުން ޖާގަ ކަށަވަރުކޮށްފަ އެވެ. ރިޗާލިސަން ވެސް ނެތުމާއެކު އޭނާ ލައްވައި ފުރަތަމަ 11ގައި ކުޅުވާނެ ކަމަށް ގިނަ ބަޔަކު އުއްމީދުކުރެ އެވެ. އަނެއްކޮޅުން މި ސީޒަނަށް ފަހު ރެއާލް މެޑްރިޑަށް އޭނާ ބަދަލުވާނެތީވެ އެ ޓީމުގެ ދަނޑުގައި އޭނާ ލައްވައި ގިނައިރު ކުޅުވައި އަނެއް ދެ ފޯވަޑުން ކަމަށްވާ ރޮޑްރީގޯ އާއި ވިނީޝިއަސް ޖޫނިއާ އެމީހުންގެ ކުލަބުގެ ދަނޑުގައި ފުރަތަމަ 11ގައި ކުޅުވާނެ ކަމަށްވަނީ ޔަގީންކުރެވިފަ އެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 1 މަސްކުރި
ރިވިއު ކުރީ: މަރްޔަމް ދާނިޝް ނަޝީދު
0%
0%
0%
0%
0%
0%
ކޮމެންޓް