ކ. މާލެ
|
26 މާރޗް 2024 | އަންގާރަ 04:57
ފްލެމެންގޯ އަށް ކުޅެމުން އަންނަ ބްރެޒިލްގެ ގަބްރިއަލް ބާބޮސާ
ފްލެމެންގޯ އަށް ކުޅެމުން އަންނަ ބްރެޒިލްގެ ގަބްރިއަލް ބާބޮސާ
ރޮއިޓާރސް
ބްރެޒިލް ޤައުމީ ޓީމު
އެންޓި ޑޯޕިން އަށް މަކަރު ހެދުމުން، ބްރެޒިލްގެ ގަބްރިއަލް ދެ އަހަރަށް ސަސްޕެންޑު ކޮށްފި
 
2023 ވަނަ އަހަރުގެ އޭޕްރީލް މަހުގެ އަށް ވަނަ ދުވަހު، އެންޓި ޑޯޕިން ޓެސްޓު ހެދުން ލަސް ކުރި ހަމައެކަނި ކުޅުންތެރިޔާ އަކީ އޭނާ

ބްރެޒިލްގެ ފްލެމެންގޯ އަށް ކުޅެމުން އަންނަ އެ ޤައުމުގެ ފޯވާޑް، ގަބްރިއަލް ބާބޮސާ ފުޓުބޯޅަ އިން ސަސްޕެންޑު ކޮށްފި އެވެ.

އުމުރުން 27 އަހަރުގެ ކުޅުންތެރިޔާ ސަސްޕެންޑު ކުރުމަށް ނިންމީ، އެންޓި ޑޯޕިން އަށް މަކަރު ހެދުމުންނެވެ. އޭނާ ސަސްޕެންޑު ކުރުމަށް ކޯޓުން ޙުކުމް އިއްވާފައި ވަނީ ހޯމަ ދުވަހު އެވެ. ކޯޓުން ކުރި ޙުކުމުގައި ބުނެފައި ވަނީ ގަބްރިއަލް އަކީ، ޑޯޕިންގެ ކޮންޓްރޯލް ޕްރޮސެސްގެ ކޮންމެ ވެސް ބަޔަކަށް މަކަރާއި ހީލަތް ހަދާާފައިވާ ނުވަތަ އޮޅުވާލަން އުޅެފައިވާ މީހެއް ކަމަށެވެ. ހަމަ އެއާއެކު އޭނާގެ އެންޓި ޑޯޕިން ޓެސްޓުތައް ނެގެޓިވްވި ކަމަށް ވީ ނަމަވެސް، އެ ޓެސްޓުތައް ހެދުމުގައި އުނދަގޫ ކަމެއް ހުރި ކަމަށް ވެސް ވަނީ ބުނެފަ އެވެ. އެހެންކަމުން ފުޓުބޯޅައިގެ ޙަރަކާތްތަކުން ދެ އަހަރު ދުވަހަށް ގަބްރިއަލް ސަސްޕެންޑު ކުރުމަށް ވެސް ވަނީ ނިންމައިފަ އެވެ.

މީގެ އިތުރުން އެ ޙުކުމުގަައި ބުނެފައި ވަނީ، އެންޓި ޑޯޕިންގެ ޓެސްޓުތަކުން "ވިސްނުންތެރި ކަމާއެކު ސަލާމަތްވުމަށް" ގަބްރިއަލް މަސައްކަތް ކޮށްފައިވާ ކަމަށެވެ. އެގޮތުން 2023 ވަނަ އަހަރުގެ އޭޕްރީލް މަހުގެ އަށް ވަނަ ދުވަހު، އެންޓި ޑޯޕިން ޓެސްޓު ހެދުން ލަސް ކުރި ހަމައެކަނި ކުޅުންތެރިޔާ އަކީ އޭނާ ކަމަށް ވެސް ވަނީ ބުނެފަ އެވެ. އަނެއްކޮޅުން، ގަބްރިއަލް ޓެސްޓުތައް ހެދިއިރު، އިޖުރާއަތްތަކާއި އިރުޝާދުތަކަށް އިހުމާލުވެ، އެކަމުގައި ޝާމިލުވާ ޓީމާ މެދު އިހާނެތިކޮށް ކަންތައް ކުރާކަން ފާހަގަކުރެވުނު ކަމަށް ވެސް ވަނީ ބުނެފަ އެވެ.

ހޯމަ ދުވަހުގެ ޝަރީއަތުގައި ހަތް ހެކިންގެ އިތުރުން ގަބްރިއަލް ވެސް ވަނީ ހެކި ބަސް ދީފަ އެވެ. ފަސް ފަނޑިޔާރުންގެ ބެންޗަކުން ބެއްލެވި މައްސަލަ، ގަބްރިއަލްއާ ދެކޮޅަށް ސާބިތުވާ ކަމަށް ނިންމީ ހަތަރު ފަނޑިޔާރުންނެވެ. ރައުޔު ތަފާތުވީ އެންމެ ފަނޑިޔާރެއްގެ އެވެ.

ގަބްރިއަލް އަކީ ބްރެޒިލް ޤައުމީ ޓީމަށް ވެސް ކުޅެފައިވާ ކުޅުންތެރިޔެކެވެ. ބްރެޒިލްގެ ޤައުމީ ޓީމުން އޭނާ އަށް ޖާގަ ލިބުނީ 2016 ވަނަ އަހަރު އެވެ. އޭގެ ފަހުން އޭނާ ވަނީ މިހާތަނަށް ބްރެޒިލް ޤައުމީ ޓީމަށް 18 މެޗު ކުޅެދީ، ފަސް ލަނޑު ޖަހައިފަ އެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 2 މަސް ކުރިން
ރިވިއު ކުރީ: އަހްމަދު ދާއޫދު
0%
0%
0%
0%
0%
0%
ކޮމެންޓް