ކ. މާލެ
|
25 މާރޗް 2024 | ހޯމަ 13:20
ރައީސް ޑރ. މުހައްމަދު މުއިއްޒު
ރައީސް ޑރ. މުހައްމަދު މުއިއްޒު
ރައީސް އޮފީސް
މޮސްކޯގައި ދިން ޓެރަރިސްޓް ހަމަލާ
މޮސްކޯގައި ދިން ޓެރަރިސްޓް ހަމަލާއާ ގުޅިގެން ރަޝިޔާގެ ރައީސަށް ހަމްދަރުދީގެ މެސެޖެއް ފޮނުއްވައިފި
 
ރަޝިޔާގެ ސަރުކާރަށާއި ރައްޔިތުންނަށް، އަދި މި ހާދިސާގެ އަސަރުކުރި ހުރިހާ އާއިލާތަކަށް ތަޢުޒިޔާ ފޮނުއްވި
 
ހުރިހާ ބާވަތެއްގެ ޓެރަރިޒަމްގެ އަމަލުތައް ކުށްވެރިކުރަން

ރަޝިޔާގެ މޮސްކޯގައި ދިން ޓެރަރިސްޓް ހަމަލާއާ ގުޅިގެން ރައީސް ޑރ. މުހައްމަދު މުއިއްޒު، ރަޝިޔާގެ ރައީސް ވްލާޑިމިރް ޕޫޓިންއަށް ހަމްދަރުދީގެ މެސެޖެއް ފޮނުއްވައިފިއެވެ.

ރައީސްގެ މެސެޖުގައި ސަތޭކައަށްވުރެ ގިނަ މީހުން މަރުވެ އެތައް ބަޔަކު ޒަޚަމުވި މި ނުރައްކާތެރި ހާދިސާއާ ގުޅިގެން ކުއްލި ހައިރާންކަމެއް ލިބިވަޑައިގެންނެވިކަން ބަޔާންކުރައްވާފައިވެއެވެ.

ރައީސް ފޮނުއްވި މެސެޖްގައި، ޓެރަރިޒަމްގެ މިފަދަ ފިނޑި އަމަލުތައް، އެންމެ ހަރުކަށި އިބާރާތުން ކުށްވެރި ކުރައްވާ ކަމުގައި ވިދާޅުވެ، ހުރިހާ ބާވަތެއްގެ ޓެރަރިޒަމްގެ އަމަލުތައް ކުށްވެރިކުރުމުގައި ރާއްޖެއިން ދެމިއޮންނާނެކަން ފާހަގަކުރައްވާފައިވެއެވެ.

ރައީސްގެ މެސެޖު ނިންމަވާލައްވާފައިވަނީ ދިވެހި ސަރުކާރާއި ރައްޔިތުންގެ ފަރާތުން، ރަޝިޔާގެ ސަރުކާރަށާއި ރައްޔިތުންނަށް، އަދި މި ހާދިސާގެ އަސަރުކުރި ހުރިހާ އާއިލާތަކަށް އިޚްލާސްތެރި ތަޢުޒިޔާ ފޮނުއްވަމުންނެވެ.

މިމަހުގެ 22 ވީ ހުކުރު ދުވަހު ރަޝިއާގެ ވެރިރަށުގެ ހުޅަނގުގައި އޮންނަ ކްރޮކަސް ސިޓީ ހޯލަށް ކޮމްބެޓް ގިޔަރު އަޅައިގެން ތިބި ބަޔަކު ވަދެ ބަޑީގެ ހަމަލާތައް ދީފައިވާއިރު، އެތާނގައި ގޮވުންތަކެއް ގޮވައި ފުރާޅުވެއްޓި އެ ތަން ވަނީ ހަލާކުވެފައެވެ. މި ހަމަލާގައި ތިން ކުޑަކުދިންނާއެކު 133 މީހުން މަރުވެ 140 އަށް ވުރެ ގިނަ މީހުން ޒަހަމްވެފައިވާ ކަމަށް ރިޕޯޓުތަކުން ބުނެއެވެ.

މި ހަމަލާތައް ދިނުމުގައި ބައިވެރިވި ހަތަރު މީހުން ވެސް ވަނީ ހައްޔަރުކޮށްފައެވެ.

މި ހަމަލާއާ ގުޅޭގޮތުން ވްލަޑިމިއާ ޕޫޓިން ވިދާޅުވީ މިހަމަލާއާ ގުޅިގެން މާޗް މަހުގެ 24 ވަނަ ދުވަހަކީ ގައުމީ ހިތާމައިގެ ދުވަހެއް ކަމަށެވެ. އަދި މި ހަމަލާގައި ކީއެވް ގެ ބައިވެރިވުން އޮވެދާނެ ކަމަށް ވިދާޅުވިއެވެ. ނަމަވެސް އިތުރު ހެއްކެއް ދައްކަވާފައެއް ނުވެއެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 1 މަސްކުރި
ރިވިއު ކުރީ: މަރްޔަމް ދާނިޝް ނަޝީދު
0%
0%
0%
0%
0%
0%
ކޮމެންޓް