ކ. މާލެ
|
25 މާރޗް 2024 | ހޯމަ 05:50
މެޗުގައި ލަނޑު ޖެހުމަށްފަހު އެންޑްރިކް އުފާ ފާޅު ކުރަނީ
މެޗުގައި ލަނޑު ޖެހުމަށްފަހު އެންޑްރިކް އުފާ ފާޅު ކުރަނީ
ރޮއިޓާސް
ބްރެޒިލް ޤައުމީ ޓީމު
މިއީ އަހަރެންނަށް ޤަބޫލު ކުރަން ވެސް ދަތި ކަމެއް: އެންޑްރިކް
 
އެންޑްރިކަށް ބްރެޒިލް ޤައުމީ ޓީމުން ޖާގަ ލިބުނީ މިދިޔަ އަހަރު

ބްރެޒިލް ޤައުމީ ޓީމަށް ޒުވާން އުމުރުގައި ލަނޑެއް ޖެހުމަކީ، ޤަބޫލު ކުރަން ވެސް ދަތި ކަމެއް ކަމަށް އެ ޓީމަށް ކުޅެމުން އަންނަ އެންޑްރިކް ބުނެފި އެވެ.

ބައިނަލްއަޤުވާމީ ރަޙުމަތްތެރިކަމުގައި ބްރެޒިލުން އިންގްލެންޑާ ދެކޮޅަށް ކުޅުނު މެޗުގައި އޭނާ ކުޅުނެވެ. އެ މެޗުން ބްރެޒިލް މޮޅުވީއިރު، އެ ޓީމު މޮޅުވީ އެންޑްރިކް ޖެހި ލަނޑުންނެވެ. އިނގިރޭސިވިލާތުގައި ހުންނަ ވެމްބްލީ ސްޓޭޑިއަމްގައި ޖެހި އެ ލަނޑާއެކު، އޭނާ ވެގެން ގޮސްފައި ވަނީ ވެމްބްލީ ސްޓޭޑިއަމްގައި ކުލަބު އަދި ޤައުމީ ޓީމަށް ވެސް ލަނޑު ޖަހައިދިން އެންމެ ޒުވާން ކުޅުންތެރިޔާ އަށެވެ.

އެ މެޗަށްފަހު ވާހަކަ ދައްކަމުން އެންޑްރިކް ބުނީ، ވީޑިއޯ ގޭމުތައް އޭނާ ކުޅެމުން އަންނަ ކަމަށާއި، ބްރެޒިލްގެ ސީނިއާ ޤައުމީ ޓީމަށް ލަނޑެއް ޖަހަން ފުރުސަތު ލިބުމުން އުފާވާ ކަމަށެވެ. ޚާއްސަކޮށް ބްރެޒިލަށް އޭނާ ޖަހައިިދިން ފުރަތަމަ ލަނޑު، ވެމްބްލީ ސްޓޭޑިއަމްގައި ޖެހުމަކީ ލިބުނު އިތުރު އުފަލެއް ކަމަށް ވެސް އޭނާ ބުންޏެވެ.

އިތުރަށް އެންޑްރިކް ބުނީ، އެކަމާ އޭނާ ވިސްނަމުން އަންނަތާ ވަރަށް ދުވަސްވެއްޖެ ކަމަށެވެ. އަދި ކުރިއަށް އޮތް ތަނުގައި ވެސް އިތުރު ހިތްވަރާއެކު، އިތުރު ކާމިޔާބު ހޯދުމަށް ގަދަ އަޅާ މަސައްކަތް ކުރާނެ ކަމުގައ ވެސް އެންޑްރިކް ވަނީ ބުނެފަ އެވެ.

އެންޑްރިކަށް ބްރެޒިލް ޤައުމީ ޓީމުން ޖާގަ ލިބުނީ މިދިޔަ އަހަރު އެވެ. އެ ފަހުން އޭނާ ވަނީ ޤައުމީ ޓީމަށް ކުޅެދިން ތިން މެެޗުން އެއް ލަނޑު ޖަހައިފަ އެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 3 މަސް ކުރިން
ރިވިއު ކުރީ: އަހްމަދު ދާއޫދު
0%
0%
0%
0%
0%
0%
ކޮމެންޓް