ކ. މާލެ
|
25 މާރޗް 2024 | ހޯމަ 05:41
ޕީއެސްޖީ އަށް ކުޅޭ ފްރާންސްގެ ކެޕްޓަން އެމްބާޕޭ
ޕީއެސްޖީ އަށް ކުޅޭ ފްރާންސްގެ ކެޕްޓަން އެމްބާޕޭ
ރޮއިޓާސް
ފްރާންސް ޤައުމީ ޓީމު
ޔޫރޯ އަށް ދާނީ ވަރަށް ހަމަޖެހިގެން: އެމްބާޕޭ
 
ޕީއެސްޖީ އާއެކު އެމްބާޕޭ ސޮއި ކޮށްފައިވާ އެއްބަސްވުމުގެ މުއްދަތު ހަމަވާނީ މި ސީޒަންގެ ނިޔަލަށް

މިއަހަރުގެ ޖޫން މަހުގެ ޖަރުމަނުގައި ފަށާ ޔޫރޯ ފުޓުބޯޅަ މުބާރާތަށް، ފްރާންސް ޤައުމީ ޓީމާއެކު ދާނީ ވަރަށް ހަމަޖެހިގެން ކަމަށް އެ ޓީމުގެ ކެޕްޓަން ކީލިއަން އެމްބާޕޭ ބުނެފި އެވެ.

އެމްބާޕޭ މިހެން ބުނީ، ބައިނަލްއަޤުވާމީ ރަޙުމަތްތެރިކަމުގައި ފްރާންސް އިން ޖަރުމަނާ ދެކޮޅަށް ކުޅުނު މެޗަށްފަހު އެވެ. ފްރާންސް ބަލިވި މެޗަށްފަހު އެމްބާޕޭ ވަނީ އޭނާގެ މުސްތަޤުބަލާ ގުޅޭ ގޮތުން ދެކެވެމުން އަންނަ ވާހަކަތައް ރައްދު ދީފަ އެވެ.

އެމްބާޕޭ ބުނީ، އޭނާގެ މުސްތަޤުބަލާ މެދު ނިންމާ ގޮތެއް ޔޫރޯ ފުޓުބޯޅަ މުބާރާތުގެ ކުރިން އެހެން މީހުންނަށް ވެސް އިނގޭނެ ކަމަށެވެ. އަދި މުސްތަޤުބަލާމެދު އޭނާ ހުރީ ހަމަޖެހިގެން ކަމަށާއި، އެއްވެސް ހާސްވުމެއް ނެތް ކަމަށް ވެސް އެމްބާޕޭ ބުންޏެވެ.

މީގެ އިތުރުން އެމްބާޕޭ ބުނީ، އޭނާ ކުޅެމުން އަންނަ ފްރާންސްގެ ޕެރިސް ސެއިންޓް ޖާމަން (ޕީއެސްޖީ)ގައި ވެސް، އޭނާގެ މުސްތަޤުބަލުގެ ވާހަކަ އަކީ މިހާރު މާބޮޑު ވާހަކައެއް ނޫން ކަމަށެވެ. އަދި ކުލަބުގެ އެއްވެސް މީހަކު، މިހާރު އޭނާއާ އެ ވާހަކަ ނުދައްކާ ކަމަށް ވެސް އެމްބާޕޭ ބުންޏެވެ.

އިތުރަށް އެމްބާޕޭ ބުނީ ޔޫރޯ ފުޓުބޯޅަ މުބާރާތަށް ފްރާންސް އާއެކު އޭނާ ދާނީ ވަރަށް ހަމަޖެހިގެން ކަމަށާއި، ހާސްވާން ޖެހޭ ކަމެއް ނެތް ކަމަށެވެ. އަދި މަސައްކަތް ކުރާނީ ޔޫރޯ ފުޓުބޯޅަ މުބާރާތުގައި ރަނގަޅު މަސައްކަތެއްކޮށް، ފްރާންސް އަށް ކާމިޔާބު ހޯދުމަށް ކަމަށް ވެސް އޭނާ ވަނީ ބުނެފަ އެވެ.

ޕީއެސްޖީ އާއެކު އެމްބާޕޭ ސޮއި ކޮށްފައިވާ އެއްބަސްވުމުގެ މުއްދަތު ހަމަވާނީ މި ސީޒަންގެ ނިޔަލަށެވެ. ނަމަވެސް އެއްބަސްވުން އިތުރަށް އައު ނުކުރާނެކަން އެމްބާޕޭ އޮތީ ޕީއެސްޖީ އަށް އަންގައިފަ އެވެ. ޕީއެސްޖީން ވަނީ އެމްބާޕޭގެ ނިންމުމަށް އިޙުރތިރާމް ކުރާނެ ކަމަށް ވެސް ބުނެފަ އެވެ. އެއަށްފަހު އެމްބާޕޭ މަސައްކަތް ކުރަމުން އަންނަނީ ސްޕެއިންގެ ރެއާލް މެޑްރިޑަށް ބަދަލުވާން ކަމަށް މީޑިއާ ތަކުން ވަނީ ރިޕޯޓުކޮށްފަ އެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 2 މަސް ކުރިން
ރިވިއު ކުރީ: އަހްމަދު ދާއޫދު
0%
0%
0%
0%
0%
0%
ކޮމެންޓް