ކ. މާލެ
|
24 މާރޗް 2024 | އާދީއްތަ 03:12
މެޗުގައި ލަނޑު ޖެހުމަށްފަހު ޖަރުމަނުގެ ކުޅުންތެރިން އުފާ ފާޅު ކުރަނީ
މެޗުގައި ލަނޑު ޖެހުމަށްފަހު ޖަރުމަނުގެ ކުޅުންތެރިން އުފާ ފާޅު ކުރަނީ
ރޮއިޓާސް
ޖަރުމަނު ޤައުމީ ޓީމު
ކްރޫސް އެނބުރި އައި މެޗުން ޖަރުމަނަށް މޮޅެއް!
 
މިއީރިޓަޔާ ކުރަން ނިންމުމަށްފަހު، އެނބުރި އައިސް ކްރޫސް ޖަރުމަނަށް ކުޅުނު ފުރަތަމަ މެޗު

ބައިނަލްއަޤުވާމީ ރަޙުމަތްތެރިކަމުގައި ފްރާންސްއާ ދެކޮޅަށް ކުޅުނު މެޗުން ޖަރުމަނު މޮޅުވެއްޖެ އެވެ.

މިއީ މިއަހަރުގެ ޖޫން މަހު ޖަރުމަނުގައި ފަށާ ޔޫރޯ ފުޓުބޯޅަ މުބާރާތައް ތައްޔާރުވުމުގެ ގޮތުން ދެ ޓީމުން ވެސް ކުޅުނު އެކުވެރިކަމުގެ މެޗެކެވެ. ހޮނިހިރު ދުވަހުގެ ރޭ ގްރޫޕަމާ ސްޓޭޑިއަމްގައި ކުޅުނު މެޗު ޖަރުމަނުން ކާމިޔާބު ކުރީ 2-0 އިންނެވެ. މެޗުގެ ފުރަތަމަ ހާފުގައި ޖަރުމަނުން އެއް ލަނޑު ޖެހިއިރު، އަނެއް ލަނޑު ޖެހީ ދެ ވަނަ ހާފުގަ އެވެ.

މެޗު ފަށައިގެން ފުރަތަމަ މިނެޓުގައި ޖަރުމަނުން ވަނީ ލަނޑު ޖަހައި ލީޑު ނަގައިފަ އެވެ. ޓޯނީ ކްރޫސް ތަނަވަސްކޮށްދިން ފުރުސަތެއްގައި ޖަރުމަނަށް ލީޑު ނަގައިދިނީ ފްލޯރިއަން ވާޓްޒް އެވެ. ޖަރުމަނުގެ ދެ ވަނަ ލަނޑު، މެޗުގެ ދެ ވަނަ ހާފު ފަށައިގެން ހަތަރު ވަނަ މިނެޓުގައި ޖެހީ ކައި ހަވާޓްޒް އެވެ. އޭނާ އެ ލަނޑު ޖަހަން ފުރުސަތު ތަނަވަސްކޮށްދިނީ ޖަމާލް މުސިއާލާ އެވެ.

ފްރާންސް އަތުން ޖަރުމަނު މޮޅުވި މެޗު ޚާއްސަވީ ކްރޫސް އަށެވެ. އެއީ ޤައުމީ ޓީމުން ރިޓަޔާ ކުރަން ނިންމުމަށްފަހު، އަލުން ޤައުމީ ޓީމަށް ކްރޫސް އެނބުރި އައި ފަހުން ޖަރުމަނުން ކުޅުނު ފުރަތަމަ މެޗެވެ. 2021 ވަނަ އަހަރުގެ ޔޫރޯ ފުޓުބޯޅަ މުބާރާތަށްފަހު ކްރޫސް ވަނީ ޤައުމީ ޓީމަށް ކުޅުން ހުއްޓާލަން ނިންމައިފަ އެވެ. ނަމަވެސް، ޖަރުމަނުގެ ކޯޗު ހޫލިއަން ނާގަލްސްމަނާއެކު މަޝަވަރާ ކުރުމަށްފަހު، މިދިޔަ ފެބްރުވަރީ މަހު އޭނާ ވަނީ އަލުން ޤައުމީ ޓީމަށް ކުޅެން ފަށާކަން ހާމަކޮށްފަ އެވެ.

ބައިނަލްއަޤުވާމީ ރަޙުމަތްތެރިކަމުގައި މި މަހުގެ 27 ވަނަ ދުވަހު ދެން ޖަރުމަނު ނިކުންނާނީ ނެދަލެންޑްސްއާ ދެކޮޅަށެވެ، ފްރާންސް ނިކުންނާނީ ޗިލީއާ ދެކޮޅަށެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 1 މަސްކުރި
ރިވިއު ކުރީ: އަބްދުﷲ އަޒުމީން
0%
0%
0%
0%
0%
0%
ކޮމެންޓް