ކ. މާލެ
|
23 މާރޗް 2024 | ހޮނިހިރު 17:17
އެމެރިކާގެ ޚާރިޖީ ވަޒީރު އެންޓަނީ ބްލިންކަން
އެމެރިކާގެ ޚާރިޖީ ވަޒީރު އެންޓަނީ ބްލިންކަން
އަނަދޮލޫ
ޣައްޒާ ހަނގުރާމަ
ރަފަޙްއަށް އަރައިނުގަތުމަށް ވޮޝިންޓަނުން އިސްރާއީލަށް ގޮވާލައިފި
އެމެރިކާއިން ބުނަނީ ފަލަސްތީނުގެ މިލިޔަނަކަށްވުރެ ގިނަ އާއްމުން ހިޔާވަހިކަން ހޯދަމުންދާ ރަފަޙްއަށް އަރައިގަތުމަށް ރުހެވޭނެ އެއްވެސް ހައިސިއްޔަތެއް މިހާރު ނެތްކަމަށް

ރަފަޙްއަށް އަރައިނުގަތުމަށް ވޮޝިންޓަނުން އިސްރާއީލަށް ގޮވާލައިފިއެވެ.

އެމެރިކާގެ ޚާރިޖީ ވަޒީރު އެންޓަނީ ބްލިންކަން ވަނީ ޣައްޒާގެ ދެކުނުގެ ބޯޑަރު ސިޓީއަށް އެއްގަމު މަގުން އަރައިގަތުމުން އިސްރާއީލު އެކަހެރިވެދާނެ ކަމުގެ އިންޒާރު ދެއްވާފައެވެ.

އެމެރިކާގެ އެންމެ އިސް ޑިޕްލޮމެޓް ބުރާސްފަތި ދުވަހު ވިދާޅުވެފައިވަނީ ޣައްޒާގެ ދެކުނުގެ އަވަށެއް ކަމަށްވާ ރަފަހްއަށް އިސްރާއީލުން ދިން ބޮޑު ހަމަލާއަކީ ހަމާސް ބަލިކުރުމަށް ހެދުނު ގޯހެއް ކަމަށާއި ބޭކާރު ކަމެއް ކަމަށެވެ.

އެމަނިކުފާނުގެ ވާހަކަފުޅުން އިސްރާއީލާއި އެ ޤައުމުގެ އެންމެ ބޮޑު ބައިވެރިޔާ، އެމެރިކާއާ ދެމެދު އޮތް ގުޅުން އިތުރަށް ހީނަރުވެފައިވާކަން ހާމަވެގެންދެއެވެ.

އެމެރިކާގެ ޚާރިޖީ ވަޒީރު އެންޓަނީ ބްލިންކަން، މިދިޔަ އޮކްޓޫބަރު މަހު އިސްރާއީލުގެ ހަމާސް ހަނގުރާމަ ފެށުނު ފަހުން މެދުއިރުމައްޗަށް ކުރައްވަމުން ގެންދަވާ ހަވަނަ ކުއްލި މިޝަންގައި ވާހަކަފުޅު ދެއްކެވީ، ހަނގުރާމަ ހުއްޓާލުމާއި ޣައްޒާގެ ހަނގުރާމައަށްފަހުގެ މުސްތަގުބަލާ ބެހޭގޮތުން އަރަބި ޑިޕްލޮމެޓުންނާ މަޝްވަރާ ކުރެއްވުމަށްފަހުއެވެ.

އޭނާ ވިދާޅުވީ ހަމާސް ޖަމާއަތުން ހިފަހައްޓާފައިވާ އިސްރާއީލުގެ ރަހީނުން ދޫކޮށްލުމާއެކު "ވަގުތުން، ދެމެހެއްޓެނިވި ގޮތެއްގައި ހަނގުރާމަ ހުއްޓާލަން" ޖެހޭ ކަމަށާއި، ނުސީދާ މަޝްވަރާތަކުގައި ހުރި ފަރަގުތައް ކުޑަވަމުން އަންނަ ކަމަށާއި އެމެރިކާ، މިސްރު އަދި ޤަތަރުން އެތައް ހަފުތާއެއް ވަންދެން މެދުވެރިއެއްގެ ރޯލް އަދާކުރުމުގައި ހޭދަކޮށްފައިވާ ކަމަށެވެ.

އެ މަޝްވަރާތައް ހުކުރު ދުވަހު ވެސް ޤަތަރުގެ ސީނިއާ ލެވެލްގައި ކުރިއަށް ދިޔައެވެ.

ބްލިންކެން އިތުރަށް ވިދާޅުވީ އިޒްރޭލުގެ އޮފިޝަލުން ވޮޝިންޓަންގައި ބައްދަލުކޮށް ރަފަޙްއަށް އެއްގަމު މަގުން އަރައިގަތުމުގެ އެހެން ގޮތްތަކާ ބެހޭ ގޮތުން މަޝްވަރާ ކުރައްވާނެ ކަމަށެވެ.

ނަތަންޔާހޫ ވިދާޅުވެފައިވަނީ ރަފަޙްއަށް އަރައިނުގަނެ، ހަމާސް ހަލާކުކޮށްލުމުގެ އަމާޒަށް އިޒްރޭލުން ވާސިލް ނުވެވޭނެ ކަމަށެވެ.

ރަފަޙްގެ އޮޕަރޭޝަނަކާ މެދު އެމެރިކާގެ ސްޓޭންޑް މިފަހަކަށް އައިސް ވަނީ ވަރަށް ބޮޑަށް ބަދަލުވެފައެވެ. އެންމެ ފުރަތަމަ ވޮޝިންޓަނުން ބުނެފައި ވަނީ އެ ސިޓީއަށް ބޮޑު ހަމަލާއެއް ދިނުމަށް ތާއީދު ކުރެވޭނީ އާންމުން އެފަދަ ހަމަލާއަކުން ސަލާމަތްކުރެވޭނެ ސާފު އަދި އިތުބާރު ހިފޭ ޕްލޭނެއް އޮވެގެން ކަމަށެވެ.

އެމެރިކާގެ އޮފިޝަލުން މިހާރު ބުނަނީ އެތަނުގައި އެއް މިލިއަނަށް ވުރެ ގިނަ މީހުން ހިޔާވަހިކަން ހޯދަމުންދާތީ އެކަން ކުރެވޭނެ އިތުބާރު ހިފޭ ގޮތެއް ނެތް ކަމަށް ނިންމާފައިވާ ކަމަށެވެ.

ހަމާސްގެ ހަނގުރާމަވެރިންނާ ދެކޮޅަށް ހާއްސަކޮށް އަމާޒުކޮށްގެން ހިންގާ އޮޕަރޭޝަންތައް ހިމެނޭ އެހެން ގޮތްތަކަކީ މަދަނީ ކާރިސާއަކުން ސަލާމަތްވުމަށް އޮތް ހަމައެކަނި ގޮތް ކަމަށް އެ މީހުން ބުނެއެވެ.

ނަމަވެސް ނަތަންޔާހޫ ވަނީ ބުދަ ދުވަހު އެމެރިކާގެ ސެނެޓަރުންނާ ގާތްގަނޑަކަށް 45 މިނެޓުގެ ކޯލެއްގައި ރަފަޙްގެ އޮޕަރޭޝަނެއް ހިންގާނެ ކަމަށް ވައުދުވެވަޑައިގެންފައެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 2 ދުވަަސް ކުރިން
ރިވިއު ކުރީ: ފާޠިމަތު ޒުހައިރާ
- ކޮމެންޓް