ކ. މާލެ
|
23 މާރޗް 2024 | ހޮނިހިރު 05:11
ބާސެލޯނާގެ ރައީސް ލަޕޯޓާ
ބާސެލޯނާގެ ރައީސް ލަޕޯޓާ
ރޮއިޓާރސް
ބާސެލޯނާ
ބާސެލޯނާގެ މާލީ ޙާލަތު ދަނީ ރަނގަޅުވަމުން: ލަޕޯޓާ
 
އޭނާ ވިދާޅުވީ، އަދިވެސް ބައެއް މީހުންނަށް ހީވެފައި އޮންނަ ގޮތުގައި ބާސެލޯނާާ މާލީ ޙާލަތު ދަށް ކަަމަށް

ސްޕެއިންގެ ބާސެލޯނާގެ މާލީ ޙާލަތު ދަނީ ރަނގަޅުވަމުން ކަމަށް، އެ ކުލަބުގެ ރައީސް ޖޯން ލަޕޯޓާ ވިދާޅުވެއްޖެ އެވެ.

އޭނާ މިހެން ވިދާޅުވީ ބާސެލޯނާ އަށް ކުޅެމުން އަންނަ އުރުގުއޭގެ ޑިފެންޑަރު ރޮނާލްޑް އަރައުހޯގެ ކުރިމަގާ ގުޅޭ ގޮތުން ވާހަކަ ދައްކަވަމުންނެވެ. އުމުރުން 25 އަހަރުގެ ކުޅުންތެރިޔާ ބާސެލޯނާ އާއެކު ސޮއި ކޮށްފައިވާ އެއްބަސްވުމުގެ މުއްދަތު ހަމަވާނީ 2026 ވަނަ އަހަރުގެ ޖޫން މަހުގެ ނިޔަލަށެވެ. ނަމަވެސް ބާސެލޯނާ އިން އޭނާގެ އެއްބަސްވުން އިތުރަށް އައު ކުރަން ބޭނުންވާއިރު، ރަސްމީކޮށް މިހާތަނަށް ވަކި ނިންމުމެއް ނިންމައިފައެއް ނުވެ އެވެ.

އެކަމާ ގުޅޭ ގޮތުން ވާހަކަ ދައްކަވަމުން ލަޕޯޓާ ވިދާޅުވީ އޭނާ ބޭނުން ވަނީ އަަރައުހޯ އެ ކުލަބުގައި ހުންނަން ކަމަށާއި، އެ ކުލަބުގައި އޭނާ ބެހެއްޓޭނެ ކަމުގެ އުންމީދު ވެސް ބޮޑު ކަމަށެވެ. އަރައުހޯ ހޯދުމަށް، ޖަރުމަނުގެ ބަޔާން މިއުނިކްގެ ފަރާތުން ހުށަހެޅުމެއް ލިބިފައިވާ ކަމަށް ދެކެވޭ ވާހަކަތަކަށް ލަޕޯޓާ ދެއްވީ ނުސީދާ ޖަވާބެކެވެ. އޭނާ ވިދާޅުވީ، އަދިވެސް ބައެއް މީހުންނަށް ހީވެފައި އޮންނަ ގޮތުގައި ބާސެލޯނާާ މާލީ ޙާލަތު ދަށް ކަަމަށެވެ. އެހެން ނަމަވެސް، ބާސެލޯނާގެ މާލީ ޙާލަތު އަންނަނީ ދުވަހުން ދުވަހަށް ރަނގަޅުވަމުން ކަމުގައި ވެސް އޭނާ ވިދާޅުވި އެވެ.

2019 ވަނަ އަހަރު ބާސެލޯނާ އަށް ގުޅުނު އަރައުހޯ ވަނީ މިހާތަނަށް އެ ކުލަބަށް 144 މެޗު ކުޅެދީ އަށް ލަނޑު ޖަހައިފަ އެވެ. އެންމެ ފުރަތަމަ ބާސެލޯނާ އާއެކު އޭނާ ސޮއި ކުރި އެއްބަސްވުމުގެ މުއްދަތު ހަމަވާން އޮތީ މިއަހަރުގެ ޖޫން މަހުގެ ނިޔަލަށެވެ. ނަމަވެސް، 2022 ވަނަ އަހަރު ބާސެލޯނާ އިން ވަނީ އޭނާގެ އެއްބަސްވުން އައު ކޮށްފަ އެވެ. އޭރު ބާސެލޯނާގެ މާލީ ޙާލަތު ދަށްވުމުގެ ސަބަބުން، އެއްބަސްވުން އައު ކުރީ އަރައުހޯ ބޭނުންވި އަގެއްގައެއް ނޫނެވެ. ބާސެލޯނާގެ މާލީ ޙާލަތަށް ބެލުމަށްފަހު، އެއްބަސްވުން އައު ކުރީ ކުލަބުން ހުށަހެޅި އަގުގަ އެވެ،

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 1 މަސްކުރި
ރިވިއު ކުރީ: ފާޠިމަތު ޒުހައިރާ
0%
0%
0%
0%
0%
0%
ކޮމެންޓް