ކ. މާލެ
|
21 މާރޗް 2024 | ބުރާސްފަތި 05:28
ބަޔާންގެ ކުރީގެ ކޯޗު އަދި މިހާރު ޖަރުމަނު ޤައުމީ ޓީމުގެ ކޯޗު ނާގަލްސްމަން
ބަޔާންގެ ކުރީގެ ކޯޗު އަދި މިހާރު ޖަރުމަނު ޤައުމީ ޓީމުގެ ކޯޗު ނާގަލްސްމަން
ރޮއިޓާރސް
ބަޔާން މިއުނިކް
ނާގަލްސްމަނާ ގުޅޭ ގޮތުން ބަޔާންގެ ސީއީއޯގެ ނުސީދާ ޖަވާބެއް!
 
މިދިޔަ އަހަރުގެ މާޗު މަހުގެ ތެރޭގައި ބަޔާންގެ ކޯޗުކަމުން އޭނާ ވަކި ކުރީ، އޭނާގެ އިރުޝާދުގެ ދަށުން ބަޔާނަށް ނަތީޖާ ނުނެރެވޭތީ

ޖަރުމަނުގެ ބަޔާން މިއުނިކްގެ ކޯޗަކަށް، ކުރިން ވެސް އެ މަގާމުގައި ހުރި ހޫލިއަން ނާގަލްސަން ގެނެސްފާނެތޯ ކުރި ސުވާލަށް، ބަޔާންގެ ސީއީއޯ ޖެން-ކްރިސްޓިއަން ޑްރީސެން ނުސީދާ ޖަވާބެއް ދެއްވައިފި އެވެ.

ބަޔާންގެ ކޯޗުކަމުގައި މިވަގުތު ހުރީ ޖަރުމަނުގެ ތޯމަސް ޓުޗެލް އެވެ. ނަމަވެސް މިހާރު ކުރިއަށްދާ ސީޒަނަަށްފަހު، ބަޔާންގެ ކޯޗުކަމުން ޓުޗެލް ވަކިވާނެ އެވެ. އެއީ ބަޔާންގެ އިސްވެރިންނާއެކު ކުރިއަށް ގެންދިޔަ މަޝްވަރާތަކަށްފަހު، ދެ ފަރާތް އެއްބަސްވެފައިވާ ގޮތުގެ މަތީންނެވެ. ބަޔާންގެ ކޯޗުކަމުން ވަކިވާން ޓުޗެލް ނިންމީ، އޭނާގެ އިރުޝާދުގެ ދަށުން އެ ކުލަބުގެ ނަތީޖާތައް ދަށްވެ، ޕްރެޝަރު ވެސް ބޮޑުވެފައި ވަނިކޮށެވެ.

ބަޔާނުން މިހާރު އަންނަ ސީޒަނަށް އައު ކޯޗެއް ހޯދުމުގެ މަސައްކަތް ކުރަމުންނެވެ. އެގޮތުން ބަޔާނުން ބޭނުންވާ ކޯޗުންގެ ލިސްޓުގައި، ބަޔާ ލެވަކޫސަނަށް އިރުޝާދު ދެމުން އަންނަ ސްޕެއިންގެ ޒަބީ އަލޮންސޯގެ އިތުރުން، ދެން އޮތީ ބަޔާންގެ ކުރީގެ ކޯޗު އަދި މިވަގުތު ޖަރުމަނު ޤައުމީ ޓީމުގެ ކޯޗު ނާގަލްސްމަން ހިމެނޭ ކަމަށް މީޑިއާ ތަކުން ވަނީ ރިޕޯޓުކޮށްފަ އެވެ.

އެކަމާ ގުޅޭ ގޮތުން ވާހަކަ ދައްކަވަމުން ޑްރީސެން ވިދާޅުވީ، ފުޓުބޯޅައިގައި އެއްވެސް ވާހަކައެއް ދޮގު ކޮށްގެން ނުވާނެ ކަމަށާއި، އެއްވެސް ކަމަކީ ނުވާނެ ކަމެއް ވެސް ނޫން ކަމަށެވެ. ޑްރީސެންގެ އެ ވާހަކަތަކާ ގުޅިގެން ނާގަލްސްމަން ވެސް ވަނީ ވާހަކަ ދައްކައިފަ އެވެ. އޭނާ ވެސް ދީފައި ވަނީ ނުސީދާ ޖަވާބެކެވެ. ނާގަލްސްމަން ބުނީ، ޑްރީސެންގެ ޖަވާބަކީ ވަރަށް ސާފު ޖަވާބެއް ކަމަށެވެ. އަދި ކަންކަން ކޮންމެ ގޮތަކަށް ވެސް ވެދާނެ ކަމަށާއި، ނުވާނެ ކަމަށް ދެކިގެން ނުވާނެ ކަމަށާއި، އެއީ ފުޓުބޯޅައިގެ ބައެއް ކަމަށް ވެސް ނާގަލްސްމަން ބުންޏެވެ.

ބަޔާންގެ ކޯޗުކަމަށް ނާގަލްސްމަން ހަމަޖެއްސީ 2021 ވަނަ އަހަރު އެވެ. ނަމަވެސް، މިދިޔަ އަހަރުގެ މާޗު މަހުގެ ތެރޭގައި ބަޔާންގެ ކޯޗުކަމުން އޭނާ ވަކި ކުރީ، އޭނާގެ އިރުޝާދުގެ ދަށުން ބަޔާނަށް ނަތީޖާ ނުނެރެވޭތީ އެވެ. ނާގަލްސްމަންގެ އިރުޝާދުގެ ދަށުން ބަޔާނުން ވަނީ ޖަރުމަނު ލީގާއި، ޖަރުމަނު ސުޕަ ކަޕް ކާމިޔާބު ކޮށްފަ އެވެ. މިވަގުތު ޖަރުމަނު ޤައުމީ ޓީމަށް އިރުޝާދު ދެމުން އަންނަ ނާގަލްސްމަން ދާދި ފަހުންް ބުނީ، ބައެއް ކުލަބުތަކުގެ ހުށަހެޅުން ވެސް އޭނާ އަށް ލިބެމުން އަންނަ ކަމަށެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 2 މަސް ކުރިން
ރިވިއު ކުރީ: ފާޠިމަތު ޒުހައިރާ
0%
0%
0%
0%
0%
0%
ކޮމެންޓް