ކ. މާލެ
|
20 މާރޗް 2024 | ބުދަ 05:31
ބަޔާންގެ ޑައިރެކްޓަރ އެބާލް
ބަޔާންގެ ޑައިރެކްޓަރ އެބާލް
ރޮއިޓާސް
ބަޔާން މިއުނިކް
ބަޔާންގެ ކޯޗަކަށް ގެންނާނެ މީހަކާ ގުޅޭ ގޮތުން ގިނަ ވާހަކަތަކެއް!
އެބާލް ބުނީ މީޑިއާ ތަކުގައި ދައުރުވަމުން ދާ ލިސްޓުތަކުގައި ނަން ނެތް ބައެއް މީހުން ވެސް، ބަޔާނުން ގެންނަން ބޭނުންވާ މީހުންގެ ތެރޭގައި ހިމެނޭ ކަމަށް

ޖަރުމަނުގެ ބަޔާން މިއުނިކްގެ ކޯޗަކަށް ގެންނާނެ މީހަކާ ގުޅޭ ގޮތުން މީޑިއާތަކުގައި ދެކެވެމުންދާ ވާހަކަތަކަށް އެ ކުލަބުގެ ޑައިރެކްޓަރު މެކްސް އެބާލް ރައްދު ދީފި އެވެ.

މި ސީޒަނަށްފަހު ބަޔާންގެ ކޯޗުކަމުގައި މިވަގުތު ހުރި ޖަރުމަނުގެ ތޯމަސް ޓުޗެލްް ވަކިވާނެ އެވެ. ބަޔާންގެ ކޯޗުކަމުން ވަކިވާން ޓުޗެލް ނިންމީ، ބަޔާންގެ އިސްވެރިންނާއެކު ކުރިއަށް ގެންދިޔަ މަޝްވަރާތަކަށްފަހު އެވެ. ބަޔާންގެ ކޯޗުކަމުން ޓުޗެލް ވަކި ވާނީ ދެ ފަރާތް ވެސް އެއްބަސްވެފައިވާ ގޮތުގެ މަތީންނެވެ. ކޯޗުކަމުން ވަކިވާން ޓުޗެލް ނިންމީ، މި ސީޒަންގައި ބަޔާންގެ ނަތީޖާތައް ދަށްވެ، އޭނާ އަށް ފާޑު ކިޔުންތައް އަމާޒުވެފައި ވަނިކޮށެވެ.

ޓުޗެލް ވަކިވުމުން އަންނަ ސީޒަނަށް ބަޔާނުން އައު ކޯޗެއް ހޯދާނެ އެވެ. ބަޔާނުން ގެންނަން ބޭނުންވާ ކޯޗުގެ ލިސްޓުގައި އެކި ފަރާތްތަކުގެ ނަން އޮތްއިރު، މީޑިއާ ތަކުގައި އަންނަނީ އެ ވާހަކަ ދެކެވެމުންނެވެ. އެގޮތުން ޖަރުމަނުގެ ބަޔާ ލެވަކޫސަނަށް އިރުޝާދު ދެމުން އަންނަ ސްޕެއިންގެ ޒަބީ އަލޮންސޯ ގެންނަން ބަޔާނުން ބޭނުންވާ ކަމަށް ވެސް ވަނީ ބުނެފަ އެވެ. މި ނޫން ވެސް އެހެން ފަރާތްތަކެއްގެ ނަންތައް މީޑިއާ ތަކުން ވަނީ ރިޕޯޓުކޮށްފަ އެވެ.

އެކަމާ ގުޅޭ ގޮތުން ވާހަކަ ދައްކަމުން އެބާލް ބުނީ، އެންމެ ފަހު ވަގުތު ބަޔާނަށް ނިންމޭނެ އެންމެ ރަނގަޅު ނިންމުމަކަށް ވާނީ، މީޑިއާ ތަކުގައި ދައުރުވަމުންދާ ލިސްޓުގައި ނެތް މީހަކު ކޯޗަކަށް ހަމަޖެއްސުން ކަމަށެވެ. އިތުރަށް އެބާލް ބުނީ މީޑިއާ ތަކުގައި ދައުރުވަމުން ދާ ލިސްޓުތަކުގައި ނަން ނެތް ބައެއް މީހުން ވެސް، ބަޔާނުން ގެންނަން ބޭނުންވާ މީހުންގެ ތެރޭގައި ހިމެނޭ ކަމަށެވެ.

ބަޔާންގެ ކޯޗުކަމާ އުމުރުން 50 އަހަރުގެ ޓުޗެލް ހަވާލުވީ، މިދިޔަ އަހަރުގެ މާޗު މަހުގެ ތެރޭގަ އެވެ. އެއީ އޭނާގެ ކުރިން އެ މަގާމުގައި ހުރި ހޫލިއަން ނާގަލްސްމަން ވަކި ކުރުމުންނެވެ. ޓުޗެލް އަށް ހަވާލު ކުރި އެންމެ ބޮޑު މަސައްކަތަކީ އޭރު ނަތީޖާ ގޯސްވެފައި އޮތް ބަޔާންގެ ނަތީޖާ ރަނގަޅުކޮށް، އެ ކުލަބު ހަމަ މަގަށް އެޅުވުމެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 3 މަސް ކުރިން
ރިވިއު ކުރީ: ފާޠިމަތު ޒުހައިރާ
0%
0%
0%
0%
0%
0%
ކޮމެންޓް