ކ. މާލެ
|
19 މާރޗް 2024 | އަންގާރަ 11:51
ފްލެޓުގެ މައްސަލަ: އޭސީސީއަށް އެއްވި އާއްމު ރައްޔިތުންނާއި ކޮމިޝަންގެ މެންބަރުން ބައްދަލެއް ނުކުރި
ފްލެޓުގެ މައްސަލަ: އޭސީސީއަށް އެއްވި އާއްމު ރައްޔިތުންނާއި ކޮމިޝަންގެ މެންބަރުން ބައްދަލެއް ނުކުރި
ރާއްޖެއެމްވީ
ބެޑްމިންޓަން އެސޯސިއޭޝަން
ބެޑްމިންޓަން އެސޯސިއޭޝަނާ ގުޅޭ ކޮރަޕްޝަންގެ ތުހުމަތުތަކެއް އޭސީސީން ތަހުގީގުކުރަނީ
 
ކޮރަޕްޝަނާ ގުޅުންހުރި، ގިނަ ތުހުމަތުތަކެއް ހުށަހެޅިފައިވޭ
 
އިންތިޚާބާ ދިމާކޮށް ބެޑްމިންޓަން އެސޯސިއޭޝަންގެ މައްސަލަތަކުގެ އަޑުތައް ވަނީ ގަދަވެފައި

ބެޑްމިންޓަން އެސޯސިއޭޝަނާ ގުޅޭ ކޮރަޕްޝަންގެ ތުހުމަތުތަކެއް އެންޓި ކޮރަޕްޝަން ކޮމިޝަން (އޭސީސީން) ތަހުގީގު ކުރަން ފަށައިފިއެވެ.

އެންޓި ކޮރަޕްޝަން ކޮމިޝަން (އޭސީސީ) އިން މީޑިއާތަކަށް ފޮނުވި މެސެޖެއްގައި ބުނީ، ބެޑްމިންޓަން އެސޯސިއޭޝަން އޮފް މޯލްޑިވްސްއަށް ރައްދުވާގޮތަށް އެ ކޮމިޝަނަށް ކޮރަޕްޝަނާ ގުޅުންހުރި، ގިނަ ތުހުމަތުތަކެއް ހުށަހެޅިފައިވާ ކަމަށެވެ.

އަދި އެ ތުހުމަތުތަކާއި ގުޅިގެން ލިޔެކިޔުމާއި މަޢުލޫމާތު ހޯދުމަށް ކޮމިޝަނުގެ ތަޙުޤީޤު ޓީމެއް އެ އެސޯސިއޭޝަނުގައި ޙަރަކާތްތެރިވާން ފަށާފައިވާކަމަށްވެސް އޭސީސީން މައުލޫމާތު ދެއެވެ.

އިންތިޚާބާ ދިމާކޮށް ބެޑްމިންޓަން އެސޯސިއޭޝަންގެ މައްސަލަތަކުގެ އަޑުތައް ވަނީ ގަދަވެފަ އެވެ. އޭގެ ތެރޭގައި ކޮރަޕްޝަންގެ ތުހުމަތުތައްވެސް ހިމެނެއެވެ.

އަދި ކޮމިޝަންގެ އޮފީހުން އިންތިޚާބު ފަސް ކުރުމަށް އެންގި ނަމަވެސް، ބެޑްމިންޓަން އެސޯސިއޭޝަންގެ ރޫޙު ހުރީ އިންތިޚާބުގެ ކަންކަން މަޑު ޖައްސާ ނުލައި ކުރިއަށް ގެންދިޔުމަށެވެ. އެގޮތުން މި މަހުގެ 22 ވަނަ ދުވަހު އައްޑޫ ސިޓީގައި ބާއްވަން މަސައްކަތް ކުރަމުން އަންނަ ބެޑްމިންޓަން އެސޯސިއޭޝަންގެ އަހަރީ އާންމު ޖަލްސާގައި، އައު ދައުރުގެ ހިންގާ ކޮމެޓީ އިންތިޚާބު ކުރުމަށް ވަނީ ނިންމައިފަ އެވެ. އެ އިންތިޚާބުގައި ވާދަކުރުމަށް ފޯމު ހުށަހެޅުމަށް ހުޅުވާލި ފުރުސަތު ހަމަވީ ހޯމަ ދުވަހު އެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 1 މަސްކުރި
ރިވިއު ކުރީ: މަރްޔަމް ދާނިޝް ނަޝީދު
0%
0%
0%
0%
0%
0%
ކޮމެންޓް