ކ. މާލެ
|
19 މާރޗް 2024 | އަންގާރަ 05:36
ފްރާންސް ޤައުމީ ޓީމަށް ކުޅެމުން އަންނަ އެންޓޮއިން ގްރީޒްމަން
ފްރާންސް ޤައުމީ ޓީމަށް ކުޅެމުން އަންނަ އެންޓޮއިން ގްރީޒްމަން
ރޮއިޓާސް
ފްރާންސް ޤައުމީ ޓީމު
އަނިޔާގެ ސަބަބުން ގްރީޒްމަން، ޤައުމީ ޓީމާ ދުރަށް
 
ފްރާންސް ޤައުމީ ޓީމުން އެންމެ ފަހުން ކުޅުނު 84 މެޗުގައި ވެސް ގްރީޒްމަން ވަނީ ކޮންމެ ވެސް ހިސާބަކުން ކުޅެފައި

ފްރާންސްގެ ޤައުމީ ޓީމުގެ އެންމެ މުހިންމު އެއް ފޯވާޑް، އެންޓޮއިން ގްރީޒްމަނަށް ޤައުމީ ޓީމާ ދުރަށް ދާން ޖެހިއްޖެ އެވެ.

އުމުރުން 32 އަހަރުގެ ކުޅުންތެރިޔާ ޤައުމީ ޓީމާ ދުރަށް ދާން ޖެހުނީ އޭނާ އަށް ލިބިފައިވާ އަނިޔާއެއްގެ ސަބަބުންނެވެ. ގްރީޒްމަން އަށް ލިބިފައި ވަނީ ކަކުލުގެ އަނިޔާ އެކެވެ. އެ އަނިޔާގެ ސަބަބުން، އޭނާ ޖެހެނީ ދުވަސްކޮޅަކު ކުޅުމާ ދުރުގައި މަޑު ކޮށްލުމަށެވެ.

މިވަގުތު ފްރާންސް އިން ތައްޔާރުވަމުން އަންނަނީ ބައިނަލްއަޤުވާމީ ރަޙުމަތްތެރިކަމުގައި މި މަހުގެ 24 ވަނަ ދުވަހު ޖަރުމަނާ ދެކޮޅަށް ކުޅޭ މެޗާއި، 27 ވަނަ ދުވަހު ޗިލީއާ ދެކޮޅަށް ކުޅޭ މެޗެވެ. އެހެންކަމުން ގްރީޒްމަނަށް އެ ދެ މެޗުގައި ނުކުޅެވޭނެ އެވެ.

ޤައުމީ ޓީމާ ދުރަށް ދާން ގްރީޒްމަނަށް ޖެހުނުއިރު، ފްރާންސް ޤައުމީ ޓީމުން އެންމެ ފަހުން ކުޅުނު 84 މެޗުގައި ވެސް ގްރީޒްމަން ވަނީ ކޮންމެ ވެސް ހިސާބަކުން ކުޅެފަ އެވެ. އެހެންކަމުން އޭނާގެ އެ ރެކޯޑަށް ވެސް ނިމުމެއް އައީ އެވެ. އެހެންކަމުން ދެން ގްރީޒްމަނަށް ފްރާންސް ޤައުމީ ޓީމަށް މެޗެއް ކުޅެވޭނެ ކަމަށް ބެލެވެނީ މިއަހަރުގެ ޖޫން މަހު ޖަރުމަނުގައި ފަށާ، ޔޫރޯ ފުޓުބޯޅަ މުބާރާތުގަ އެވެ. ޖަރުމަނު އަދި ޗިލީއާ ދެކޮޅަށް ފްރާންސް އިން ކުޅޭ ބައިނަލްއަޤުވާމީ ރަޙުމަތްތެރިކަމުގެ ދެ މެޗަކީ، ޔޫރޯ މުބާރާތުގެ ކުރިން ކުޅޭނެ ފަހު މެޗުތަކެވެ.

ފްރާންސް ޤައުމީ ޓީމުން ގްރީޒްމަން އަށް ޖާގަ ލިބުނީ 2014 ވަނަ އަހަރު އެވެ. އޭގެ ފަހުން އޭނާ ވަނީ މިހާތަނަށް 127 މެޗުގައި ފްރާންސް ޤައުމީ ޓީމަށް ކުޅެ، ޤައުމީ ޖާޒީގައި 44 ލަނޑު ޖަހައިފައެވެ. ފްރާންސް އާއެކު އޭނާ ވަނީ 2018 ވަނަ އަހަރު ރަޝިޔާގައި އޮތް ފީފާ ވޯލްޑް ކަޕް ފުޓުބޯޅަ މުބާރާތް އަދި 2020 ވަނަ އަހަރުގެ ޔޫރޯ ޔުއެފާ ނޭޝަންސް ލީގު ކާމިޔާބު ކޮށްފަ އެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 2 މަސް ކުރިން
ރިވިއު ކުރީ: އަހްމަދު ދާއޫދު
0%
0%
0%
0%
0%
0%
ކޮމެންޓް